• Thứ Sáu, 18/06/2010 09:17 (GMT+7)

  Bản NetBeans IDE nâng cấp cho các nhà phát triển JavaFX

  Bạch Đình Vinh
  Hôm 15/6/2010, đội NetBeans đã thông báo sự hiện diện của IDE nguồn mở NetBeans 6.9 có tính năng JavaFX Composer, công cụ thiết kế trực quan để xây dựng các ứng dụng GUI JavaFX.

  NetBeans 6.9 IDE có trực tuyến tại đây. Những nhà phát triển đang sử dụng JavaFX Composer có thể xây dựng, chỉnh sửa trực quan, gỡ lỗi các ứng dụng RIA (rich Internet application) và những thành phần liên kết với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm các dịch vụ web, đội NetBeans cho biết.

  JavaFX là công nghệ trên nền Java của Sun Microsystems cho lĩnh vực ứng dụng RIA (có các các công nghệ đối thủ như Adobe Flash, Microsoft Silverlight và HTML5). Oracle đã mua lại Sun Microsystems hồi đầu năm 2010. Oracle cam kết sẽ tiếp tục đầu tư cho NetBeans.

  Các tính năng khác trong NetBeans 6.9 bao gồm khả năng tương tác (interoperability) OSGi cho các ứng dụng NetBeans Platform và hỗ trợ cho việc xây dựng OSGi với Maven. Với sự hỗ trợ cho OSGi và Swing, NetBeans Platform hỗ trợ các bộ công cụ UI tiêu chuẩn và hệ thống mô-đun, cung cấp cho các mô-đun, phát triển ứng dụng client phong phú, đội NetBeans nói. IDE này cũng sẽ hỗ trợ Spring Framework 3.0.

  NetBeans 6.9 IDE cũng hỗ trợ cho JavaFX SDK 1.3, PHP Zend Framework, và Ruby on Rails 3.0.
   

  Từ khóa: Java, Oracle, Sun
  Nguồn: InfoWorld, 16/6/2010