• Thứ Năm, 17/02/2011 23:46 (GMT+7)

  Diện mạo mới của Facebook Pages

  PHT
  Thông tin sẽ được gửi ngay tới trang chủ khi có tương tác trên trang (page); quản trị trang có thể thay đổi ID, dùng ID cá nhân hay ID trang khi duyệt Facebook.

  Tháng 3 tới, tất cả Facebook Pages sẽ được nâng cấp lên một diện mạo mới và được bổ sung thêm một số tính năng. Ngay từ bây giờ bạn đã có thể xem trước những thay đổi mới này.

  Từ khóa: Facebook
  Nguồn: Computerworld, 14/2/2011