• Thứ Hai, 09/05/2011 11:08 (GMT+7)

    10 add-on tuyệt vời cho doanh nghiệp dùng Google Apps

    Mai Phương
    10 add-on (tiện ích mở rộng) dưới đây hết sức hữu ích cho các công việc, từ bảo vệ dữ liệu cho đến quản lý dự án.

    10 add-on này đều có mặt trên kho ứng dụng Google Apps Marketplace và hầu hết là phiên bản miễn phí. 

    Nguồn: CIO.com