• Thứ Bảy, 13/02/2010 07:21 (GMT+7)

  Sớ táo Gêm

  Muôn tâu Ngọc Hoàng
  Thần là Táo Quân
  Game giới Việt Nam
  Đăng đàn báo cáo

  Kỷ Sửu niên canh
  Sắp thành quá khứ
  Nhưng quá nhiều thứ
  Lưu trữ hoài hoài

  Kinh tế suy thoái
  Toàn cầu hớt hải
  Nhiều nước ra tay
  Kích cầu các gói

  Tưởng đâu game giới
  Cũng sẽ thiệt thòi
  Sẽ phải ngắc ngoải
  Thần đây cũng oải…

  Thị trường “on lai”
  Phát triển miệt mài
  Game cũng rất oai
  Góp hơn một nửa

  Việt Nam chiếm giữ
  Quy mô thị trường
  Lớn nhất khu vực
  Đông Nam châu Á
  Trò chơi trực tuyến
  Mười hai triệu người
  Doanh thu không tám
  Hai trăm triệu đô
  Quy mô đáng nể

  Thể thao Trong nhà
  Châu Á Đại hội
  Lần III sôi nổi
  Có e xì pót
  Đội tuyển Việt Nam
  Bảng vàng ghi dấu

  Cuộc đấu càng hăng
  Trên sàn phát triển
  Trò chơi thuần Việt
  Cũng tiến triển nhiều
  Theo trời múa kiếm
  Sờ tu đi ô
  Luyện công cật lực
  Tăng trưởng nhân lực
  Quyết sẽ thành danh
  Không chỉ phát hành
  Trò chơi nhập khẩu

   

   

  Giang hồ hành tẩu
  Phải có bạn hẩu
  Chia ngọt sẻ bùi
  Hội quán đông vui
  Cộng đồng gắn kết
  Các nhà phát hành
  Một lòng lo hết

  Thần cũng rất kết
  Chơi loại oép gêm
  Đều đều thêm tên
  Gêm của người Việt
  Ủng hộ kịch liệt
  Sản phẩm nước nhà

  Thần cũng thấy ra
  Là mạng xã hội
  Vội chớp thời cơ
  Đến với gêm mờ
  Bằng nhiều trò nhỏ
  Gêm thủ hớn hở
  Mở tiệm kinh doanh
  Hay đi trồng hành
  Ở trong nông trại
  Nhiều thầy không ngại
  Đoán mệnh, bói bài
  Hai zà! nhộn nhịp...

  Kíp đến pi xi (PC)
  Cũng nhiều li kỳ
  Với bao con chíp
  Đồ họa tiến tiếp
  Đến cõi ba đê (3D)
  Hình ảnh đê mê
  Tứ bề như thiệt

  Kịch liệt còn sôn (console)
  Ba phía tranh tồn
  Quyết giành tâm hồn
  Của mọi tay chơi
  Bằng chiêu tương tác
  Kìa chàng quy y (wii)
  Tranh với sô ny
  Mi cờ rô sóp
  Bóp bóp sờ sờ
  Quân cờ cảm ứng

  Ngọc hoàng làm chứng
  Thần báo cáo xong
  Cũng rất cúi mong
  Sang năm thong dong
  Cõi trời xung phong
  Đầu tư công nghệ
  Các táo toàn thể
  Báo cáo từ xa
  Qua cầu trực tuyến.
  Lòng dù quyến luyến
  Thần cũng xin chuyển
  Kịp chuyến khứ hồi
  Về lại game giới
  Để đón năm mới
  Canh Dần phấn khởi.

   
  Việt Nam quốc, Thế Giới Game, Kỷ Sửu niên, Thập nhị nguyệt, Nhị thập tam nhật cẩn sớ.

   

  ID: G1002_8