• Thứ Năm, 27/10/2005 15:39 (GMT+7)

  Lịch phát hành Game 11/2005

    The Matrix : Path of Neo
  Phát hành: Atari
  Phát triển: Shiny Entertainment
  Thể loại: Hành động
  Ngày phát hành: 08/11/2005
      The Elder Scrolls IV : Oblivion
  Phát hành: 2K Games
  Phát triển: Bethesda Softworks
  Thể loại: Nhập vai
  Ngày phát hành: 21/11/2005
   
    Gun
  Phát hành: Activision
  Phát triển: Neversoft Entertainment
  Thể loại: Hành động
  Ngày phát hành: 08/11/2005
      The Sacred Rings
  Phát hành: Adventure Company
  Phát triển: Streko Graphics
  Thể loại: Phiêu lưu
  Ngày phát hành: 01/11/2005
   
    Need For Speed Most Wanted
  Phát hành: EA Games
  Phát triển: EA Canada
  Thể loại: Đua xe
  Ngày phát hành: 15/11/2005
      Harry Potter and the Goblet of Fire
  Phát hành: Electronic Arts
  Phát triển: Electronic Arts
  Thể loại: Hành động - Phiêu lưu
  Ngày phát hành: 08/11/2005
   
    Shrek SuperSlam
  Phát hành: Activision
  Phát triển: Shaba Studios
  Thể loại: Hành động
  Ngày phát hành: 01/11/2005
      American Conquest : Devided Nation
  Phát hành: CDV Software
  Phát triển: GSC Game World
  Thể loại: Chiến thuật
  Ngày phát hành: tháng 11/2005
   
    The Movies
  Phát hành: Activision
  Phát triển: Lionhead Studios
  Thể loại: Mô phỏng
  Ngày phát hành: 08/11/2005
      Peter Jacksons King Kong
  Phát hành: Ubisoft
  Phát triển: Ubisoft
  Thể loại: Hành động
  Ngày phát hành: 21/11/2005
   
    The Chronicles of Narnia
  Phát hành: Buena Vista Games
  Phát triển: Travellers Tales
  Thể loại: Hành động – Phiêu lưu
  Ngày phát hành: 14/11/2005
         
  ID: G0511_39