• Thứ Hai, 30/10/2006 15:44 (GMT+7)

  Great Invasions

  Người chơi sẽ đến với châu Âu thời Trung cổ (giai đoạn những năm 350 - 1066 trước công nguyên), nơi hàng trăm quốc gia và bộ tộc thổ dân đang tranh chấp và chống đối lẫn nhau để giành quyền kiểm soát thế giới. Great Invasions cho phép bạn dẫn dắt quân đội để chinh phục các quốc gia châu Âu và sử dụng quyền lực sức mạnh hay tài ngoại giao để khẳng định địa vị thống trị của mình...
  Tên game: Great Invasions
  Thể loại: Chiến thuật
  Phát triển: Nobilis
  Phát hành: StrategyFirst
  Ngày phát hành: 6/11/2006
  ESRB: Đang đợi đánh giá
  Hệ máy: PC

  Người chơi sẽ đến với châu Âu thời Trung cổ (giai đoạn những năm 350 - 1066 trước công nguyên), nơi hàng trăm quốc gia và bộ tộc thổ dân đang tranh chấp và chống đối lẫn nhau để giành quyền kiểm soát thế giới. Great Invasions cho phép bạn dẫn dắt quân đội để chinh phục các quốc gia châu Âu và sử dụng quyền lực sức mạnh hay tài ngoại giao để khẳng định địa vị thống trị của mình. Trò chơi tái hiện hơn 150 sự kiện lịch sử và 3700 nhân vật tiêu biểu trong thời kỳ này. Ngoài việc quản lý các xung đột xảy ra tại khu vực biên giới, bạn phải kiểm soát sự di dân, tính đa dạng về tôn giáo và mối đe dọa tấn công từ các bộ tộc khác. Great Invasions hỗ trợ tính năng multiplayer với 4 người chơi thông qua LAN hay Intetnet.

  ID: G0611_54