• Thứ Hai, 30/10/2006 16:34 (GMT+7)

  Killzone: Liberation

  Mối đe dọa từ Helghast vẫn chưa thực sự chấm dứt. Chỉ 2 tháng sau khi sự kiện trong Killzone chấm dứt, dưới sự chỉ huy của đại tướng Metrac, Helghast lại trỗi dậy. Nhiệm vụ của Jan Templar trong Killzone: Liberation là giải phóng phía Nam Vekta, giải cứu con tin và không cho Metrac có cơ hội gây thêm tội ác. Hỗ trợ Templar trong 16 màn chơi đơn là các loại vũ khí mới như súng phun lửa VC1...

  Tên game: Killzone: Liberation
  Thể loại: Hành động
  Phát triển: Guerrilla
  Phát hành: SCEA
  Ngày phát hành: Tháng 11 /2006
  ESRB: Đang đợi đánh giá
  Hệ máy: PSP

  Mối đe dọa từ Helghast vẫn chưa thực sự chấm dứt. Chỉ 2 tháng sau sự kiện trong Killzone, dưới sự chỉ huy của đại tướng Metrac, Helghast lại trỗi dậy. Nhiệm vụ của Jan Templar trong Killzone: Liberation là giải phóng phía Nam Vekta, giải cứu con tin và không cho Metrac có cơ hội gây thêm tội ác. Hỗ trợ Templar trong 16 màn chơi đơn là các loại vũ khí mới như súng phun lửa VC1, chiếc nỏ bắn tên bọc thuốc nổ và cả những chiến xa bọc thép.

  ID: G0611_56