• Thứ Năm, 12/05/2005 11:14 (GMT+7)

    Cheat code tháng 5

    Star Wars KOTOR: The Sith Lords

    Bạn dùng notepad mở file swkotor2.ini trong thư mục KoToRII, thêm vào câu lệnh EnableCheats=1 ngay dưới dòng [Game Options], sau đó khi vào game nhấn phím ~ để kích hoạt bảng mã (lưu ý: bạn phải nhập đúng vì bảng mã sẽ không hiện lên màn hình), nhập mã và nhấn Enter để kích hoạt.
    Mã Kết quả
    revealmap Mở bản đồ khu vực
    infiniteuses Dùng item không giới hạn
    invulnerability Bất tử
    heal Tăng máu cho các nhân vật
    givecomspikes Tăng 99 comspike
    addexp ## Tăng ## exp
    givecredits Tăng ## credits
    whereami Xem mình đang ở đâu trên bản đồ
    giverepair Tăng Advance Repair Kits lên 99
    givesitharmor Tăng Armor lên 99
    adddarkside ## Tăng điểm darkside
    addlightside ## Tăng điểm lightside
    settreatinjury ## Thiết lập chỉ số Treat injury lên ## đơn vị
    setcomputeruse ## Thiết lập chỉ số Computer Use lên ## đơn vị
    setdemolitions ## Thiết lập chỉ số Demolitions lên ## đơn vị
    setstealth ## Thiết lập chỉ số Stealth lên ## đơn vị
    setawareness ## Thiết lập chỉ số Awareness lên ## đơn vị
    setpersuade ## Thiết lập chỉ số Persuade lên ## đơn vị
    setrepair ## Thiết lập chỉ số Repair lên ## đơn vị
    setsecurity ## Thiết lập chỉ số Security lên ## đơn vị
    setstrength ## Thiết lập chỉ số Strength lên ## đơn vị
    setdexterity ## Thiết lập chỉ số Dexterity lên ## đơn vị
    setconstitution ## Thiết lập chỉ số Constitution lên ## đơn vị
    setintelligence ## Thiết lập chỉ số Intelligence lên ## đơn vị
    setwisdom ## Thiết lập chỉ số Wisdom lên ## đơn vị
    setcharisma ## Thiết lập chỉ số Charisma lên ## đơn vị
    ##: số nhập vào theo ý thích

    Tony Hawks Underground 2

    Nhân vật/đoạn phim/màn mở được Điều kiện
    Ben Franklin Hoàn thành Boston Story Mode
    Bull Fighter Hoàn thành Barcelona Story Mode
    Graffiti Tagger Hoàn thành Berlin Story Mode
    Jesse James Hoàn thành Story Mode ở cấp độ Sick
    Shrek Hoàn thành Story cấp độ Easy
    Space Monkey 1 Hoàn thành Story cấp độ Easy
    Phil Margera Hoàn thành Story cấp độ Easy
    Geeky Kid Hoàn thành Story cấp độ Easy
    Jester Hoàn thành màn New Orleans (Story Mode)
    Natas Kaupas Hoàn thành Classic Mode cấp độ Sick
    Nigel Beaverhausen Hoàn thành Story Mode cấp độ Sick
    Paulie Hoàn thành Story Mode cấp độ Normal
    Pedestrian Group A Hoàn thành Story Mode cấp độ Easy
    Pedestrian Group B Hoàn thành Story Mode cấp độ Normal
    Pedestrian Group C Hoàn thành Story Mode cấp độ Sick
    Pedestrian Group D Hoàn thành Classic Mode cấp độ Normal
    Pedestrian Group E Hoàn thành Classic Mode cấp độ Sick
    Pedestrian Group F Hoàn thành Story Mode 100%
    The Hand Hoàn thành Story Mode cấp độ Normal
    Lost Soul 1 Hoàn thành Story Mode cấp độ Normal
    Sea Captain Hoàn thành Story Mode cấp độ Normal
    Pedestrian Group G Hoàn thành Classic Mode 100%
    Màn Pro Skater Hoàn thành Story Mode
    Ryan Sheckler Hoàn thành màn Skatopia trong Story
    Shrimp Vendor Hoàn thành màn Australia trong Story
    Steve-O Hoàn thành Classic Mode cấp độ Normal
    Call of Duty Soldier Hoàn thành Story Mode cấp độ Sick
    Original Tony Hawk Hoàn thành Classic Mode cấp độ Normal
    World Destruction Tour Movie Hoàn thành Story Mode
    Pro Bails 1 Movie Hoàn thành Classic Mode
    Pro Bails 2 Movie Hoàn thành Story Mode 100%
    Neversoft Skates Movie Hoàn thành Classic Mode 100%

    Vampire: The Masquerade – Bloodlines

    Mã Kết quả
    god Bất tử
    debug_infinite_ammo 2 Đạn vô hạn (trừ súng phun lửa)
    notarget Vô hình
    noclip Chạy lẹ, xuyên tường
    giftxp số điểm cần Điểm kinh nghiệm (tối đa là 1000)
    cmdlist Các lệnh console
    give item_w Tạo vũ khí (dùng phím mũi tên để chọn trong danh sách)
    give item_p Tạo sách học kỹ năng hoặc bùa chú (dùng phím mũi tên để chọn trong danh sách)
    give item_a Tạo y phục (dùng phím mũi tên để chọn trong danh sách)
    blood số điểm cần Tăng máu dùng cho các kỹ năng

    ID: G0505_43