• Thứ Năm, 12/05/2005 11:14 (GMT+7)

  Cheat code tháng 5

  Star Wars KOTOR: The Sith Lords

  Bạn dùng notepad mở file swkotor2.ini trong thư mục KoToRII, thêm vào câu lệnh EnableCheats=1 ngay dưới dòng [Game Options], sau đó khi vào game nhấn phím ~ để kích hoạt bảng mã (lưu ý: bạn phải nhập đúng vì bảng mã sẽ không hiện lên màn hình), nhập mã và nhấn Enter để kích hoạt.
  Mã Kết quả
  revealmap Mở bản đồ khu vực
  infiniteuses Dùng item không giới hạn
  invulnerability Bất tử
  heal Tăng máu cho các nhân vật
  givecomspikes Tăng 99 comspike
  addexp ## Tăng ## exp
  givecredits Tăng ## credits
  whereami Xem mình đang ở đâu trên bản đồ
  giverepair Tăng Advance Repair Kits lên 99
  givesitharmor Tăng Armor lên 99
  adddarkside ## Tăng điểm darkside
  addlightside ## Tăng điểm lightside
  settreatinjury ## Thiết lập chỉ số Treat injury lên ## đơn vị
  setcomputeruse ## Thiết lập chỉ số Computer Use lên ## đơn vị
  setdemolitions ## Thiết lập chỉ số Demolitions lên ## đơn vị
  setstealth ## Thiết lập chỉ số Stealth lên ## đơn vị
  setawareness ## Thiết lập chỉ số Awareness lên ## đơn vị
  setpersuade ## Thiết lập chỉ số Persuade lên ## đơn vị
  setrepair ## Thiết lập chỉ số Repair lên ## đơn vị
  setsecurity ## Thiết lập chỉ số Security lên ## đơn vị
  setstrength ## Thiết lập chỉ số Strength lên ## đơn vị
  setdexterity ## Thiết lập chỉ số Dexterity lên ## đơn vị
  setconstitution ## Thiết lập chỉ số Constitution lên ## đơn vị
  setintelligence ## Thiết lập chỉ số Intelligence lên ## đơn vị
  setwisdom ## Thiết lập chỉ số Wisdom lên ## đơn vị
  setcharisma ## Thiết lập chỉ số Charisma lên ## đơn vị
  ##: số nhập vào theo ý thích

  Tony Hawks Underground 2

  Nhân vật/đoạn phim/màn mở được Điều kiện
  Ben Franklin Hoàn thành Boston Story Mode
  Bull Fighter Hoàn thành Barcelona Story Mode
  Graffiti Tagger Hoàn thành Berlin Story Mode
  Jesse James Hoàn thành Story Mode ở cấp độ Sick
  Shrek Hoàn thành Story cấp độ Easy
  Space Monkey 1 Hoàn thành Story cấp độ Easy
  Phil Margera Hoàn thành Story cấp độ Easy
  Geeky Kid Hoàn thành Story cấp độ Easy
  Jester Hoàn thành màn New Orleans (Story Mode)
  Natas Kaupas Hoàn thành Classic Mode cấp độ Sick
  Nigel Beaverhausen Hoàn thành Story Mode cấp độ Sick
  Paulie Hoàn thành Story Mode cấp độ Normal
  Pedestrian Group A Hoàn thành Story Mode cấp độ Easy
  Pedestrian Group B Hoàn thành Story Mode cấp độ Normal
  Pedestrian Group C Hoàn thành Story Mode cấp độ Sick
  Pedestrian Group D Hoàn thành Classic Mode cấp độ Normal
  Pedestrian Group E Hoàn thành Classic Mode cấp độ Sick
  Pedestrian Group F Hoàn thành Story Mode 100%
  The Hand Hoàn thành Story Mode cấp độ Normal
  Lost Soul 1 Hoàn thành Story Mode cấp độ Normal
  Sea Captain Hoàn thành Story Mode cấp độ Normal
  Pedestrian Group G Hoàn thành Classic Mode 100%
  Màn Pro Skater Hoàn thành Story Mode
  Ryan Sheckler Hoàn thành màn Skatopia trong Story
  Shrimp Vendor Hoàn thành màn Australia trong Story
  Steve-O Hoàn thành Classic Mode cấp độ Normal
  Call of Duty Soldier Hoàn thành Story Mode cấp độ Sick
  Original Tony Hawk Hoàn thành Classic Mode cấp độ Normal
  World Destruction Tour Movie Hoàn thành Story Mode
  Pro Bails 1 Movie Hoàn thành Classic Mode
  Pro Bails 2 Movie Hoàn thành Story Mode 100%
  Neversoft Skates Movie Hoàn thành Classic Mode 100%

  Vampire: The Masquerade – Bloodlines

  Mã Kết quả
  god Bất tử
  debug_infinite_ammo 2 Đạn vô hạn (trừ súng phun lửa)
  notarget Vô hình
  noclip Chạy lẹ, xuyên tường
  giftxp số điểm cần Điểm kinh nghiệm (tối đa là 1000)
  cmdlist Các lệnh console
  give item_w Tạo vũ khí (dùng phím mũi tên để chọn trong danh sách)
  give item_p Tạo sách học kỹ năng hoặc bùa chú (dùng phím mũi tên để chọn trong danh sách)
  give item_a Tạo y phục (dùng phím mũi tên để chọn trong danh sách)
  blood số điểm cần Tăng máu dùng cho các kỹ năng

  ID: G0505_43