• Thứ Tư, 26/01/2011 15:36 (GMT+7)

  NTS tham gia thị trường mật mã dân sự

  Vũ Nga
  Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết vừa cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm mã hóa dữ liệu Infoguard cho Công ty NTS Distribution. Đây là một trong số ít doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia thị trường mật mã dân sự.

  Infoguard là sản phẩm của Thụy Sĩ chuyên dùng cho các ngân hàng và các công ty có nhu cầu bảo mật các dữ liệu truyền dẫn giữa trung tâm và các chi nhánh. Với tính năng linh hoạt và cấu trúc dạng mô-đun, chúng có khả năng xử lý hầu hết các ứng dụng đa dạng trong các môi trường MAN, WAN và SAN. Quá trình xử lý, Infoguard hoàn toàn trong suốt với người dùng, do đó, khi ứng dụng, người dùng không cảm nhận thấy độ trễ hay bất kỳ vướng mắc nào do sản phẩm gây ra.

  Đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ (thứ tư từ phải sang) trao Giấy phép kinh doanh cho NTS

  Theo ông Nguyễn Mạnh Phương, Phó Chủ tịch HĐQT NTS Group, mỗi doanh nghiệp hiện nay đều có nhu cầu liên kết các trang web, máy chủ và trung tâm dữ liệu đến các mạng công cộng đáng tin cậy. Vì vậy, đây sẽ là một thị trường đầy tiềm năng trong tương lai. Nhóm đối tượng khách hàng mà NTS muốn hướng đến là các ngân hàng và các doanh nghiệp viễn thông, là những doanh nghiệp có nhu cầu bảo mật cao.

  Còn theo đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ, số đơn vị tham gia cung cấp các giải pháp mật mã dân sự hiện lên đến hàng chục, cho thấy tiềm năng của thị trường này khá lớn. Đó cũng là lý do ra đời Nghị định 73/NĐ-CP về hoạt động sản xuất, nghiên cứu, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước (mật mã dân sự).

  Ban Cơ yếu Chính phủ là đơn vị trực tiếp thực thi Nghị định này, trong đó có việc kiểm tra, thẩm định, đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy các sản phẩm mật mã dân sự và cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự cho tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, kinh doanh.

  Được biết, từ khi Nghị định ra đời, ngoài NTS, có 2 đơn vị đã được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phép tham gia thị trường này là Sở KHCN Đồng Nai và Công ty Panasonic.

  Điều 21. Trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ:

  1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý mật mã dân sự, dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm mật mã dân sự, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thực hiện
  2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng chính sách mật mã quốc gia, chiến lược phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ mật mã dân sự
  3. Tổ chức bộ máy quản lý, đăng ký, thẩm định, đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự;Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự
  4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động nghiên cứu mật mã dân sự, sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm mật mã dân sự theo thẩm quyền
  5. Hợp tác quốc tế về mật mã dân sự.

  (trích Nghị định 73/2007/NĐ-CP)