• Thứ Sáu, 25/11/2011 16:31 (GMT+7)

  Cisco, Bkav áp đảo tại giải sản phẩm ATTT 2011

  Huy Louis
  Trong số 93 sản phẩm thuộc 19 nhóm sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm ATTT 2011, các sản phẩm trong nước đã vượt qua sản phẩm ngoại ở một số hạng mục.

  Bình chọn sản phẩm ATTT là hoạt động do Hiệp hội ATTT Việt Nam phối hợp với Tạp chí Thế Giới Vi Tính tổ chức. Năm nay là năm thứ 3 diễn ra hoạt động này. Kết quả bình chọn được Ban Tổ chức công bố trong khuôn khổ sự kiện Ngày ATTT Việt Nam Vietnam Information Security Day 2011 diễn ra tại Hà Nội ngày 23/11/2011.

  Đáng chú ý là trong bảng kết quả bình chọn nằm ở nhóm sản phẩm diệt virus, phần mềm bảo mật cho điện thoại di động và dịch vụ an ninh mạng, các sản phẩm và dịch vụ của Bkav vượt qua những tên tuổi ngoại như Kaspersky, Symantec, McAfee. Bên cạnh đó, Cisco hầu như luôn nằm trong Top 3, thậm chí đứng đầu ở nhiều hạng mục.

  Dưới đây là kết quả chi tiết Bình chọn sản phẩm ATTT 2011.

  ANTI - MALWARE
  1 Bkav Pro 2011 41%
  2 Kaspersky Targeted Security 33%
  3 Symantec Protection Suit Enterprise Edition 12%

  APPLICATION SECURITY
  1 McAfee Application Control 30%
  2 Cisco ACE Web Application Firewall 29%

  AUTHENTICATION
  1 Cisco Secure Access Control System 5,2 43%
  2 Cisco Secure Access Control Server 4,2 24%
  3 RSA Authentication Manager 22%

  EMAIL SECURITY
  1 Kaspersky Security for Internet Gateway 39%
  2 Cisco IronPort Email Security Appliance 16%
  3 McAfee Email Security Gateway 16%

  ENCRYPTION
  1 "Cisco ASA 5500 Series Adaption Security
  Appliances " 25%
  2 McAfee Endpoint Encryption 20%
  3 Cicso IOS Firewall on Integrated Service Router 19%

  IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT
  1 Cisco Identity Services Engine (IES) 3300 34%
  2 "Cisco Network Admission Control (NAC)
  Appliances " 32%
  3 Privileged Identity Management Suite 12%

  INTRUSION DETECTION/PREVENTION
  1 IBM Security Network Intrusion Protection System 20%
  2 Cisco ASA5500 IPS series 18%
  3 Cisco IOS Intrusion Prevention System (IPS) 15%

  MOBILE DATA SECURITY
  1 BKAV Mobile Security 41%
  2 Symantec Mobile Security Suite for Windows Mobile 17%
  3 McAfee VirusScan Mobile 12%

  NETWORK ACCESS CONTROL
  1 "Cisco Network Admission Control (NAC)
  Appliances " 29%
  2 Cisco Identity Services Engine (IES) 3300 28%
  3 McAfee Network Access control (NAC) 25%

  NETWORK FIREWALL
  1 "Cisco Firewall Services Module for Cisco
  Catalyst 6500" 26%
  2 McAfee Firewall Enterprise 22%
  3 "Cisco IOS Firewall on Integrated Services
  Routers " 16%

  DIGITAL SIGNATURE AND PKI
  1 BKAV CA 59%
  2 RSA Certificate Manager 24%
  3 Entrust Authority Security Manager 17%

  SECURITY REMOTE ACCSESS
  1 Cisco VPN Client 35%
  2 Cisco AnyConnect VPN Client 33%
  3 Check Point VPN, Connectra, SSL VPN, Mobile Access Blade 32%

  SECURITY INFORMATION / EVENT MANAGEMENT
  1 Cisco Security Monitoring, Analysis and Response System 69%
  2 ArcSight SIEM 31%

  UTM
  1 Cisco SA 500 Series Security Appliance 26%
  2 "Cisco IOS Firewall on Integrated Services
  Routers " 21%
  3 McAfee 20%

  VULNERABILITY MANAGEMENT
  1 Cisco Security Monitoring, Analysis and Response System 38%
  2 IBM AppScan 32%
  3 McAfee Vulnerability Management 30%

  WEB SECURITY GATEWAYS
  1 McAfee Web Security Gateway 43%
  2 InterScan Web Security Virtual Appliance 22%
  2 Websense Web Security Gateway 18%

  OTHER SECURITY TECHNOLOGY
  1 Cisco Security Manager 24%
  2 McAfee Data Loss Prevention 21%
  3 Cisco Adaptive Security Device Manager 15%

  SECURITY PROFESSIONAL SERVICES: RISK ASSESSMENT/MANAGEMENT. PENETRATION TESTING…
  1 Dịch vụ An ninh mạng BKAV 55%
  2 Cisco Securiy Interlligence Operations 28%
  3 Dịch vụ tư vấn ATTT chuyên nghiệp Misoft 17%.