• Thứ Sáu, 16/01/2004 09:20 (GMT+7)

  UniProxy: giải pháp chuyển đổi Unicode trực tuyến cho website

  Không cần phải chuyển toàn bộ dữ liệu/dịch vụ trên Website của bạn sang mã Unicode, với sự trợ giúp của “bộ lọc” trung gian UniProxy - sản phẩm miễn phí của công ty Tinh Vân, người duyệt Web sẽ tiếp nhận thông tin của bạn dưới dạng mã Unicode!   

  Từ khi Internet vào VN cuối 1997 cho đến đầu 2002, khá nhiều Website trên mạng intranet và Internet đã được xây dựng. Các trang Web này thường sử dụng mã TCVN3 (phía Bắc) và VNI (phía Nam). Trên các trang Web, ngoài thông tin tĩnh còn rất nhiều dịch vụ khác như: tra cứu văn bản qui phạm, diễn đàn, lập lịch công tác, từ điển trực tuyến, Tìm kiếm toàn văn... Sau khi có quyết định thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (chuẩn mã Unicode) trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà Nước, xuất hiện nhu cầu chuyển đổi toàn bộ dữ liệu và dịch vụ của các trang Web này sang Unicode. Tuy nhiên, chuyển các dữ liệu tĩnh (chỉ bao gồm file HTML và các đường dẫn) thì đơn giản và nhanh chóng, nhưng chuyển đổi dữ liệu động (dịch vụ/CSDL) thì không như vậy vì phải can thiệp nhiều vào mã nguồn phần mềm (PM), mà không phải PM nào hiện đang phục vụ trên Website cũng có sẵn mã nguồn. Hơn nữa, có PM được viết trên hệ CSDL cũ không có khả năng hỗ trợ Unicode (ví dụ: CSDL FoxPro). Do vậy, để đáp ứng nhu cầu của các nhà quản trị Website khác nhau về chuyển mã Unicode, công ty Tinh Vân đã chọn cách xây dựng UniProxy - một giải pháp trung gian, nghĩa là không can thiệp gì vào dữ liệu hay PM đang sử dụng trên trang Web, mà hoạt động như một “máy lọc” đứng giữa người dùng và Website, và chuyển đổi (2 chiều) bảng mã của Website sang Unicode cho người duyệt Web.

  Giả sử bạn đang có một Website sử dụng bảng mã TCVN-5712 (thường được gọi là TCVN3 hay ABC), sau khi cài đặt UniProxy, thực chất người dùng sẽ xem Website của bạn qua một trang Web ảo. Website ảo này sẽ có giao diện lấy từ Website gốc, nhưng các thông tin về bảng mã và font chữ đã được chuyển đổi sang Unicode. Do đó, đối với người truy cập, Website của bạn như đang sử dụng bảng mã Unicode. Những yêu cầu gửi đến Website của bạn, chẳng hạn như yêu cầu tìm kiếm trên CSDL, sẽ được UniProxy gửi đến Website gốc, còn thông tin về bảng mã sẽ được chuyển đổi từ mã Unicode về bảng mã mà Website gốc đang sử dụng. Sau khi thực hiện yêu cầu, kết quả trả về từ Website gốc sẽ được UniProxy chuyển mã để người dùng có thể đọc được bằng Unicode.

  Sử dụng cơ chế Proxy (Website ảo), bạn không cần phải chuyển đổi toàn bộ Website (hay CSDL) đang sử dụng từ một bảng mã khác sang Unicode, một công việc không hẳn là dễ dàng đối với bạn, khi phải chuyển đổi các file tĩnh (HTML), chuyển đổi CSDL, sửa đổi các phần mềm xử lý CSDL... Bên cạnh đó, UniProxy cũng giữ nguyên được định dạng dữ liệu (chữ hoa, chữ thường) trên Website khi chuyển đổi sang mã Unicode.
  UniProxy không giới hạn dung lượng của Website gốc, bởi PM này chỉ đóng vai trò trung gian. Việc tạo ra Website ảo theo cơ chế Proxy cũng không làm ảnh hưởng đến tốc độ truy cập của người dùng. Các yêu cầu tìm kiếm bằng bảng mã khác Unicode được xử lý, sau đó kết quả trả về được chuyển về bảng mã người dùng lựa chọn cũng không phụ thuộc vào tốc độ chuyển đổi bảng mã.

  Các bạn có thể thử nghiệm tính năng của UniProxy qua phần tra cứu CSDL văn bản quy phạm pháp luật trên Website của Viện Khoa Học Pháp Lý (Bộ Tư Pháp) - địa chỉ www.ilr-moj.ac.vn. Toàn bộ CSDL cũng như PM tra cứu của Website này đang sử dụng bảng mã ABC, nhưng khi tra cứu bạn sẽ nhận được văn bản mã Unicode.  
  UniProxy có thể chạy độc lập như một ứng dụng bình thường (Standalone) hoặc như một dịch vụ hệ thống của Windows (System Service). PM này chạy trên nền của HĐH Windows NT, 2000 và Linux, tương thích với các PM Web server phổ dụng như IIS hay Apache.
  Những đơn vị đang sở hữu Website chưa chuyển đổi sang Unicode có thể tải “bộ lọc” UniProxy (miễn phí) để áp dụng từ Website của công ty Tinh Vân tại  địa chỉ: www.tinhvan.com/download/uniproxy/.

  Đặng Kim Long

   

   

   

  ID: B0309_29