• Thứ Hai, 29/03/2004 09:54 (GMT+7)

  AZDTS - Công cụ đồng bộ hóa dữ liệu phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh

  Nhà lãnh đạo, quản lý luôn có yêu cầu nắm bắt được các thông tin như: doanh thu bán hàng trong ngày, trạng thái tồn kho, công nợ, tiền tồn quỹ... để điều hành quản lý một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Làm sao có thể thấy được dữ liệu của một đơn vị thành viên nếu người sử dụng (NSD) đang ở tại tổng công ty còn đơn vị thành viên ở cách xa họ hàng ngàn km? Muốn như vậy chúng ta sẽ phải xây dựng một giải pháp đồng bộ hóa dữ liệu sao cho NSD khai thác một cách thuận tiện nhất, dễ dàng nhất. AZDTS của công ty PM AZ Solution là một giải pháp như thế.

  Nhà lãnh đạo, quản lý luôn có yêu cầu nắm bắt được các thông tin như: doanh thu bán hàng trong ngày, trạng thái tồn kho, công nợ, tiền tồn quỹ... để điều hành quản lý một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Làm sao có thể thấy được dữ liệu của một đơn vị thành viên nếu người sử dụng (NSD) đang ở tại tổng công ty còn đơn vị thành viên ở cách xa họ hàng ngàn km? Muốn như vậy chúng ta sẽ phải xây dựng một giải pháp đồng bộ hóa dữ liệu sao cho NSD khai thác một cách thuận tiện nhất, dễ dàng nhất. AZDTS của công ty PM AZ Solution là một giải pháp như thế.

  Từ phương án thường gặp của các giải pháp…
  Với một tổng công ty, công ty hay một tổ chức quản lý sẽ có các phương án quản lý sau để thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu:
  1. Xây dựng mạng diện rộng WAN, mạng riêng ảo VPN kết nối bằng các đường thuê bao riêng Leased-line. Với mô hình này toàn bộ hệ thống sẽ hình thành một mạng intranet phục vụ cho toàn đơn vị. Việc tổ chức CSDL có thể lựa chọn theo phương án CSDL tập trung hoặc CSDL phân tán. Việc đồng bộ hóa dữ liệu được thực hiện on-line theo cơ chế đồng bộ hóa (synchronize) được quy định bởi CSDL nền (ví dụ của Oracle hoặc SQL Server).

  2. Xây dựng hệ thống ứng dụng tập trung bằng các chương trình ứng dụng trên môi trường Internet cho phép NSD truy cập, khai thác chương trình từ mọi máy PC qua các trình duyệt (browser). Giải pháp này sẽ là tối ưu nếu cơ sở hạ tầng Internet, tốc độ truy cập Internet cao, các chương trình ứng dụng đều được phát triển trên môi trường Web. Thực tế tại Việt Nam hiện nay chưa khả thi.

  3. Truyền các tệp tin từ các đơn vị thành viên về cơ quan chủ quản bằng dịch vụ truyền file hay e-mail. Đây là cách chuyển thông tin thông dụng nhất hiện nay.

  Đến cách làm trong AZDTS 
  Xem xét cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp ta thấy văn phòng công ty, các đơn vị thành viên, các chi nhánh, cửa hàng, kho bãi nằm trên nhiều địa bàn khác nhau, ( hình 2). Bản thân công ty đã áp dụng các chương trình ứng dụng khai thác điều hành doanh nghiệp. Công ty không có điều kiện kinh phí cũng như kỹ thuật để thuê bao các đường leased-line thành lập hệ thống mạng diện rộng.
  Giải pháp AZDTS mà AZ Solutions đề xuất được thể hiện theo mô hình mà trong đó dữ liệu phát sinh tại các chi nhánh được cập nhật vào CSDL chi nhánh bằng các chương trình ứng dụng. Bằng công cụ AZDTS các dữ liệu phát sinh (mới, vừa sửa đổi) sẽ được kiểm tra và cập nhật tới các CSDL trung gian của văn phòng chính. Tại đây dữ liệu sẽ được tính toán, xử lý theo các nghiệp vụ phát sinh để cập nhật vào CSDL chung của toàn công ty (hình 1).

  AZDTS là một bộ công cụ được tích hợp từ nhiều chức năng, cụ thể:
  o    Phục vụ thiết lập đường truyền kết nối giữa hai máy chủ có chứa dữ liệu cần đồng bộ hoá - Chức năng này tận dụng các API phục vụ kết nối Internet có sẵn trong hệ điều hành Windows được bổ sung một số hàm phục vụ cho tích hợp với bộ công cụ AZDTS để tiến hành đồng bộ hoá dữ liệu. Người sử dụng có thể dễ dàng thiết lập cấu hình kết nối theo chế độ dial-up thông qua các màn hình Wizard. 

  o    Kiểm tra, tạo thông tin biến động của các CSDL - AZ Autocheck: chức năng này cho phép thiết lập các bảng dữ  liệu tạm ghi nhận tất cả các thông tin có sự thay đổi dữ liệu trong quá trình vận hành (ví dụ thêm một chứng từ mới, chứng từ bị sửa chữa, doanh số bán hàng thay đổi, số liệu kho thay đổi…). Các thông tin biến đổi này sẽ được ghi nhận và đồng bộ hóa về CSDL chính. AZ Autocheck cũng kiểm tra trạng thái của các dữ liệu đã được đồng bộ hóa để tránh thao tác lại các dữ liệu đã được đồng bộ trước đó để giảm thời gian chiếm dụng đường truyền.

  o    Đồng bộ hóa dữ liệu AZDTS. Đây là chức năng chính của giải pháp, cho phép đồng bộ dữ liệu phát sinh được kiểm soát bởi AZ Autocheck. Thiết lập các quy định đồng bộ hóa giữa CSDL nguồn và CSDL đích được thiết lập rất mềm dẻo thông qua các trình tự sau: thiết lập thông số cho máy nguồn-đích, thiết lập các bước đồng bộ hoá (Step), thiết lập các tác nghiệp cần xử lý (Task) - các tác nghiệp này sẽ được thực thi tự động trong quá trình đồng bộ hóa dữ liệu, thiết lập các nội dung dữ liệu cần đồng bộ hoá (Table hoặc Field), thiết lập lịch (Schedule) đồng bộ hóa dữ liệu...

  Phạm vi ứng dụng của AZDTS:
  AZDTS sử dụng tốt cho tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức ứng dụng CNTT muốn đồng bộ hoá dữ liệu để phục vụ điều hành nhưng không có điều kiện xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở đường truyền đủ  mạnh mà thông qua chế độ dial-up. Thông tin được đồng bộ có thể là các thông tin nóng (hot information) như tình hình bán hàng, tình hình thu tiền, tình hình tồn kho… theo lịch đã được định trong đồng bộ hóa. Đó cũng có thể là toàn bộ dữ liệu của đơn vị thành viên chuyển về công ty hoặc ngược lại. Một công ty cũng có thể lựa chọn công cụ này để trang bị cho hệ thống đại lý nhằm hỗ trợ cho công ty nắm bắt được tình hình tồn kho hàng hóa của công ty tại các đại lý, từ đó hỗ trợ cho đại lý bán hàng tốt hơn cũng như giúp lập kế hoạch mua hàng, sản xuất của công ty chính xác hơn và giảm được rủi ro. Ngoài ra AZDTS có thể sử dụng cho việc cập nhật nhiều loại thông tin khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng.
  AZDTS cũng đã được tích hợp vào giải pháp ERP (Solutions) của công ty AZ sử dụng trong phạm vi tổng công ty.

  Phí Anh Tuấn

  Tìm hiểu thông tin sản phẩm theo địa chỉ:
  Công ty AZ Solutions
  ĐT: (08)941 1060
  E-mail: azcom@fmail.vnn.vn

  ID: B0403_28