• Thứ Ba, 23/03/2004 13:25 (GMT+7)

  Cần một có sở Tổng phát hành phần mềm Việt Nam

  Ông Lê Hoàn - người sáng lập website PCLeHoan phổ biến kiến thức tin học và các Mailing List LH với hơn 14.000 thành viên, kiến nghị 5 biện pháp chủ yếu để bảo vệ bản quyền phần mềm Việt Nam:

  1- Nhà sản xuất cần phối hợp chặt chẽ với bên phân phối, cung cấp thông tin đầy đủ về phần mềm cho khách hàng tham khảo trước và sau khi mua. Nên có các phiên bản dùng thử một thời gian. "Khoá" bảo vệ không được gây khó khăn và bất tiện cho đa số khách hàng có trình độ không chuyên nghiệp. Cần có bộ phận ghi nhận phản hồi từ người sử dụng và phải nhanh chóng sửa chữa khi phát hiện lỗi phần mềm, cũng như thông báo rộng rãi để khách hàng cập nhật. Điều quan trọng là phải cho khách hàng thấy được những ưu đãi mà người mua bản quyền được hưởng về việc hỗ trợ hướng dẫn, sửa lỗi cũng như khi nâng cấp phần mềm.

  2- Các nhà sản xuất cần hợp tác với nhau để xây dựng một cơ sở tổng phát hành phần mềm (tương tự như bên báo chí). Cơ sở nầy sẽ đại diện cho các nhà sản xuất và các tác giả phần mềm khi có tranh chấp về mặt luật pháp, đồng thời có chức năng vận động và kiểm soát việc

  tôn trọng bản quyền.

  3- Cần vận động tất cả các đơn vị có kinh doanh phần mềm để thuyết phục họ làm đại lý phát hành cho bên sản xuất và không bán các sản phẩm Việt Nam sao chép bất hợp pháp. Việc kiểm soát các đơn vị kinh doanh sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục; và đơn vị nào vi phạm sẽ chịu một hình thức chế tài rõ ràng, tuỳ theo mức độ. Làm tốt việc nầy sẽ giúp khống chế được con đường phổ biến trước hết là các phần mềm Việt Nam bất hợp pháp.

  4- Cần mở cuộc vận động các cơ quan nhà nước, công ty, xí nghiệp... tiến hành rà soát và quy định nhân viên của mình phải tôn trọng bản quyền, phải có hình thức xử lý

  nếu có vi phạm.

  5- Nhà Nước nên sớm ban hành các quy định cụ thể về trách nhiệm của nhà sản xuất, của các đơn vị kinh doanh, các đơn vị sử dụng cũng như các biện pháp chế tài để tạo

  ID: B0204_17