• Thứ Ba, 16/05/2006 08:14 (GMT+7)

  Phó Chủ Tịch Nguyễn Thiện Nhân: Đề Án 112 là nhu cầu tất yếu

  Phản hồi một số dư luận gần đây về kết quả và sự tồn tại của Đề Án Tin Học Hóa Quản Lý Hành Chính Nhà Nước (Đề Án 112) tại TP.HCM, ngày 12/5/2006, Phó Chủ Tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã gửi thư cho Tổ Thông Tin Ban Điều Hành 112 Chính Phủ, Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương, Bí Thư Thành Ủy TP.HCM, thường trực HĐND TP.HCM, Đảng Ủy Khối Chính Quyền TP, các sở BCVT, sở KHCN và một vài cơ quan khác.

  Tóm tắt thư của PCT TT Nguyễn Thiện Nhân:

  Thứ nhất, ông khẳng định, buổi làm việc vừa qua của đồng chí Bí Thư Thành Ủy với Sở Bưu Chính Viễn Thông (BCVT) nhằm tìm hiểu hoạt động của Sở BCVT sau hơn 1 năm thành lập, những kết quả đã đạt được và các tồn tại. Buổi làm việc không nhằm đánh giá hoạt động CNTT-TT của thành phố 5 năm vừa qua, càng không phải là buổi làm việc chuyên đề đánh giá Đề Án Tin Học Hóa Quản Lý Hành Chính Nhà Nước tại TP.HCM (THHQLHCNN) (Đề Án 112).

  Từ tháng 4/2006, ông đã chỉ đạo Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố (UBNDTP) và Sở BCVT hoàn chỉnh đề cương đánh giá kết quả việc thực hiện Đề Án 112 của thành phố giai đoạn 2002 – 2006. Việc đánh giá phải được thực hiện một cách khách quan, khoa học; có đối chiếu với mục tiêu, yêu cầu của đề án đã được Chủ Tịch UBND thành phố phê duyệt tháng 01 năm 2003, với thực tế đã triển khai ở thành phố hơn 3 năm qua; tránh các đánh giá cực đoan, trái thực tiễn như chỉ thấy những mặt được của dự án mà không thấy hạn chế hoặc ngược lại.

  Điều thứ 2, ông nhấn mạnh rằng: Lãnh đạo UBNDTP chưa bao giờ phát biểu là Đề Án 112 sẽ không còn tồn tại ở TP.HCM, vì:

  . Tất cả các nội dung của Đề Án 112 của thành phố đã được Chủ Tịch UBNDTP phê duyệt năm 2003 đều đang được triển khai và sẽ hoàn thành cơ bản, có những phần vượt mức vào cuối năm 2006. Do đây là lĩnh vực rất mới, nên đương nhiên trong quá trình triển khai phải có điều chỉnh về cách làm, một số giải pháp kỹ thuật phù hợp với nhận thức mới và kết quả thực tế. Kết quả triển khai Đề Án 112 giai đoạn 2003 - 2006 sẽ tiếp tục phát huy tác dụng cho các năm sau.

  . Việc THHQLHCNN sẽ phải đẩy mạnh hơn nữa trong giai đoạn 2007 - 2010, dựa trên kết quả giai đoạn 2003 - 2006 và kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 vừa được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt cùng với sự hỗ trợ của dự án “Phát triển CNTT–TT” mà Ngân Hàng Thế Giới (NHTG) tài trợ cho Chính Phủ Việt Nam, trong đó TP.HCM là một địa phương tham gia.

  Thứ 3, ông nhận xét rằng, THHQLHCNN là một nhu cầu và xu thế tất yếu của thế giới. Thực tế là các nước kinh tế phát triển nhất, có nền tảng CNTT mạnh là các nước đi tiên phong trong lĩnh vực này (còn gọi là Chính Phủ Điện Tử - CPĐT).

  . TP.HCM là địa phương tiên phong trong lĩnh vực rất mới mẻ này, nên gặp nhiều khó khăn. Vì nền hành chính tuy có chuyển biến nhưng còn thiếu đồng bộ về thể chế, tổ chức và nhân lực; hệ thống văn bản pháp lý chưa đồng bộ, thành phố thiếu kinh nghiệm, thiếu nhân lực. Do đó những sai sót, chưa hoàn thiện là điều tất yếu. Những bài học thành công và chưa thành công của thành phố sẽ rất có ích cho các tỉnh bạn và Chính Phủ tham khảo để chỉ đạo chung.

  . Theo báo cáo của chuyên gia NHTG tại hội thảo ngày 08/05/2006 tại Hà Nội về CPĐT, 85% các dự án CPĐT ở các nước đang phát triển trong thời gian qua chỉ thành công một phần hoặc thất bại, chỉ 15% là thành công. Trong bối cảnh như vậy, nỗ lực của lãnh đạo các cấp TP.HCM và các chuyên gia tư vấn CNTT trong 10 năm qua để triển khai chương trình THHQLHCNN là rất đáng tôn trọng và tự hào.

  Cuối cùng ông cho biết, trong quý III năm 2006 thành phố sẽ tổ chức tổng kết Đề Án 112 của thành phố (2002 - 2006), và thông qua chương trình THHQLHCNN giai đoạn 2007 - 2010. Tháng 3/2006, thành phố đã báo cáo với Ban Điều Hành Đề Án 112 của Chính Phủ và Bộ BCVT về việc này và đã đề nghị 2 cơ quan này cùng tham gia với thành phố trong việc tổng kết và xây dựng kế hoạch mới.

  (Cho đến nay, Bộ BCVT vẫn chưa chỉ đạo nội dung gì về triển khai CPĐT ở các tỉnh thành, nhưng đã xây dựng đề án CPĐT trình Thủ Tướng Chính Phủ và đang chuẩn bị dự án phát triển CNTT- T do NHTG tài trợ)

  ID: O0605_1