• Thứ Năm, 13/07/2006 14:41 (GMT+7)

  TP.HCM: Kế hoạch Đề Án 112 thời gian tới

  Ngày 7/7/2006 vừa qua, Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân (HĐND) và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố HCM (UBNDTP) đã đưa ra thông báo về kết luận của ông Nguyễn Thiện Nhân, tân Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Phó Chủ Tịch Thường Trực UBNDTP, tại cuộc họp ngày 14/06/2006 về công tác tin học hóa quản lý nhà nước 5 tháng đầu năm 2006.

  Thành phần tham dự cuộc họp gồm Văn Phòng HĐND và UBNDTP, Thường Trực Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính, Sở Bưu Chính Viễn Thông (BCVT) và Trung Tâm Tin Học Thành Phố HCM.

  Sau cuộc họp, ông Nguyễn Thiện Nhân có kết luận như sau:

  1. Việc thẩm định, phê duyệt một số dự án CNTT do Sở BCVT thực hiện còn chậm. Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là việc xây dựng hạ tầng CNTT tại đơn vị.

  2. Sở BCVT cùng Sở Tài Chính sớm giải quyết việc thẩm định về giá cho các dự án CNTT do thành phố đầu tư - hoàn thành trong thời hạn 1 tuần kể từ ngày ra thông báo.

  3. Công tác đào tạo:

  - Sở BCVT cùng Văn Phòng HĐND và UBNDTP có phương án đào tạo bổ sung, nâng cao kiến thức quản trị mạng cho những chuyên viên CNTT tại các đơn vị đã tham dự khóa đào tạo quản trị mạng của Cisco (CCNA) do Ban Điều Hành Đề Án 112 Thành Phố tổ chức trước đây để đáp ứng tốt nhu cầu quản lý, khai thác các hệ thống tin học đã hình thành.

  - Ban Điều Hành Đề Án 112 Thành Phố cùng Sở BCVT hỗ trợ quận Gò Vấp thành lập trung tâm Đào Tạo Ứng Dụng CNTT khu vực cho cán bộ, công chức của một số quận huyện gần và phường xã có liên quan. Trong tháng 7/2006, cần có buổi làm việc chuyên đề để trao đổi sâu hơn về nội dung này.

  4. Đối với việc triển khai tin học hóa quản lý hành chính (THHQLHC) và ứng dụng đến cấp phường xã:

  - Văn Phòng HĐND và UBNDTP cung cấp các yêu cầu để Sở BCVT làm đầu mối phối hợp Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính rà soát, thống nhất xây dựng mô hình ứng dụng CNTT cấp phường xã - hoàn thành trước ngày 30/7/2006.

  - Sở BCVT xây dựng dự án đầu tư triển khai thí điểm phần mềm “Quản lý đất đai” đến cấp phường xã.

  - Văn Phòng HĐND và UBND xây dựng dự án đầu tư triển khai thí điểm phần mềm “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc” (thuộc Đề Án 112) đến cấp phường xã.

  5. Về ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS): Cuối tháng 7/2006 sẽ có buổi làm việc riêng với các đơn vị liên quan về nội dung này và cần thống nhất chuẩn, mô hình phù hợp theo chỉ đạo của Bộ Tài Nguyên Môi Trường trước khi công bố, triển khai.

  6. Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính phối hợp với Sở Nội Vụ đôn đốc, thực hiện mẫu hóa hồ sơ, quy trình, thủ tục của các đơn vị để triển khai tốt chương trình ISO và CNTT theo yêu cầu của quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 15/3/2006 của UBNDTP.

  7. Văn Phòng HĐND và UBNDTP tổng hợp các yêu cầu về thông tin của Thường Trực HĐND và UBNDTP mà các sở ban ngành, quận huyện phải cung cấp, hệ thống các chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo tình hình kinh tế xã hội của các đơn vị và yêu cầu tích hợp thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của UBNDTP để Sở BCVT tổ chức hoàn chỉnh thiết kế hệ thống THHQLHCNN của thành phố.

  8. Ba phần mềm dùng chung của Chính Phủ đang triển khai tại 40 đơn vị: Văn Phòng HĐND và UBND phối hợp với Sở BCVT chuẩn bị cho việc sơ kết, đánh giá việc triển khai và vận hành của 3 phần mềm này trong tháng 7/2006. Cần có thời hạn hoàn thành việc khắc phục một số lỗi phát sinh và bổ sung thêm những tiện ích cho phần mềm “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc”.

  9. Giữa tháng 7/2006 sẽ có buổi làm việc về xây dựng trung tâm Tích Hợp Dữ Liệu Thành Phố và “Cổng điện tử” của Sở BCVT đang triển khai.

  10. Văn Phòng HĐND và UBND chuẩn bị để chậm nhất kể từ ngày 1/9/2006 sẽ bắt đầu thực hiện gởi-nhận trực tiếp các văn bản sao y, thư mời họp, lịch công tác, tờ trình, thuyết minh không có bản vẽ và một số văn bản pháp quy khác giữa các đơn vị (đã triển khai cài đặt các phần mềm dùng chung) và UBNDTP qua mạng trục 112 của thành phố. Đồng thời, xem xét chấm dứt việc gởi-nhận bằng giấy cho một số loại giấy tờ.

  11. Việc nâng cấp HCM CityWeb tiến hành cùng với việc xây dựng “Cổng thông tin điện tử TP.HCM” (HCM City Portal) đã được Ban Điều Hành Đề Án 112 Chính Phủ phê duyệt giải pháp khả thi. Giao Văn Phòng HĐND và UBNDTP phối hợp Ban Điều Hành Đề Án 112 Chính Phủ tiến hành xây dựng theo quy định quản lý dự án thuộc Đề Án 112 và hợp đồng đã ký giữa hai bên. Nếu cần thiết, tổ chức hội thảo chuyên đề về portal trong quý 3/2006 với sự tham gia của các chuyên gia, các quận huyện, sở ngành và Sở BCVT

  12. Đồng ý đề xuất của Văn Phòng HĐND và UBNDTP về việc phát triển thành viên cho HoChiMinh CityWeb đối với các đơn vị thuộc khối nhà nước.

  13. Văn Phòng HĐND và UBNDTP cần tham khảo ý kiến Sở BCVT trong những hoạt động chuyên ngành về CNTT, kể cả trong công tác đào tạo để công tác THHQLHCNN được hiệu quả cao nhất.

  (theo Văn Phòng HĐND và UBND TP.HCM)

  ID: O0607_1