• Thứ Tư, 02/08/2006 10:03 (GMT+7)

  Tình hình xuất nhập khẩu thiết bị tin học quý 2/2006

  Trong tháng 6/2006, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các thiết bị tin học đạt 215,9 triệu USD, nâng tổng trị giá xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2006 đạt 1.155 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2005. Trong đó xuất khẩu đạt 97,4 triệu USD, tăng 11,3% so với tháng 5/2006 và nhập khẩu đạt 118,5 triệu USD, tăng 13,7% so với tháng trước.

  Biểu đồ kim ngạch xuất nhập khẩu các tháng năm 2006 

  Xuất khẩu

  Tổng kim ngạch xuất khẩu thiết bị tin học trong tháng 6/2006 đạt 97,4 triệu USD, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2006 lên 522,4 triệu USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2005.

   

   

   

  Biểu đồ tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tháng 6/2006

  Trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, máy in là mặt hàng chủ lực với 48,2 triệu USD xuất khẩu trong tháng 6/2006, tăng 20% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 261,5 triệu USD. Xuất khẩu bảng mạch xếp thứ hai với doanh số 41,6 triệu USD, tăng 1,2% so với tháng trước. Như vậy đến hết tháng 6/2006, xuất khẩu bảng mạch đạt 229,3 triệu USD.

  Trong tháng 6/2006 mặt hàng máy in xuất khẩu sang Mỹ 15,2 triệu USD; Phần Lan 5,6 triệu USD; Singapore 5,4 triệu USD; Trung Quốc 4,5 triệu USD; Pháp 2,9 triệu USD và Nhật Bản 2,7 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại xuất khẩu trong tháng 6/2006 chủ yếu sang Thái Lan: 24,9 triệu USD; Philippines 9,9 triệu USD và Nhật Bản 3,1 triệu USD. 

  Nhập khẩu

  Tổng kim ngạch nhập khẩu thiết bị tin học trong tháng 6/2006 đạt 118,5 triệu USD, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2006 đạt 613,5 triệu USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2005.

   

   

   

   

   

  Biểu đồ tỷ trọng các mặt hàng nhập khẩu chủ lực tháng 6/2006

  Trong số các mặt hàng nhập khẩu, nhập khẩu linh kiện vi tính trong tháng 6/2006 đạt 45,4 triệu USD, tăng 16,4% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt 228,4 triệu USD. Nhập khẩu bảng mạch các loại trong tháng đạt 36,8 triệu USD, tăng 13,9% so với tháng trước. Đến hết tháng 6/2006, nhập khẩu mặt hàng này đạt 203,9 triệu USD.

  Linh kiện vi tính nhập khẩu trong tháng 6/2006 từ Nhật Bản là 15,7 triệu USD, Singapore 12,3 triệu USD, Hồng Kông 5,3 triệu USD, Trung Quốc 5,2 triệu USD và Đài Loan 4,4 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại nhập khẩu từ Nhật Bản là 16,7 triệu USD, Singapore 12,2 triệu USD, Trung Quốc 3,3 triệu USD và Hồng Kông 1,3 triệu USD.

  Quốc Triệu

  (Nguồn: Tổng Cục Hải Quan, số liệu xuất nhập kẩu chính ngạch)

  ID: O0608_1