• Thứ Sáu, 01/09/2006 08:08 (GMT+7)

  Tình hình xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 7/2006

  Trong tháng 7/2006, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) các thiết bị tin học đạt 212,2 triệu USD, nâng tổng trị giá XNK 7 tháng đầu năm 2006 đạt 1348,1 triệu USD. Trong đó XK đạt 96,2 triệu USD, giảm 1,2% so với tháng 6/2006. NK đạt 116 triệu USD, giảm 2,1% so với tháng trước.

   

   

   

   

   

  Biểu đồ kim ngạch xuất nhập khẩu các tháng năm 2006 

  Xuất Khẩu

  Tổng kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng 7/2006 đạt 96,2 triệu USD, nâng tổng kim ngạch XK 7 tháng đầu năm đạt 618,6 triệu USD. Tỷ trọng 3 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất (máy in, bảng mạch và linh kiện vi tính) trong tháng chiếm đến 98,7% tổng kim ngạch xuất khẩu các thiết bị tin học.

   

   

   

   

  Biểu đồ tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tháng 7/2006

  Trong tháng 7/2006, máy in là mặt hàng XK chủ lực với 45,4 triệu USD, giảm 5,8% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch XK 7 tháng đầu năm cho mặt hàng này đạt 306,9 triệu USD. XK bảng mạch xếp thứ hai với doanh số 41,2 triệu USD, giảm  1% so với tháng trước. Như vậy đến hết tháng 7/2006, XK bảng mạch đạt 270,5 triệu USD.

  Trong tháng, mặt hàng máy in XK sang Mỹ là 16,3 triệu USD; Phần Lan 4,8 triệu USD; Singapore 5,4 triệu USD; Trung Quốc 1,7 triệu USD; Pháp 2,2 triệu USD; Úc 2,1 triệu USD. Trong tháng 7/2006, mặt hàng bảng mạch các loại XK chủ yếu sang Thái Lan là 25,1 triệu USD; Philippines 9,3 triệu USD và Nhật Bản 3,5 triệu USD. 

  Nhập Khẩu

  Tổng kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng 7/2006 đạt 116 triệu USD, nâng tổng kim ngạch NK 7 tháng đầu năm đạt 729,5 triệu USD. Tỷ trọng  6 mặt hàng nhập khẩu lớn nhất (linh kiện vi tính, bảng mạch, bộ phận phụ trợ, ổ cứng, máy tính xách tay và máy in) trong tháng chiếm đến 87,3% tổng kim ngạch nhập khẩu các thiết bị tin học.

   

   

   

   

  Biểu đồ tỷ trọng các mặt hàng nhập khẩu chủ lực tháng 7/2006

  Trong số các mặt hàng NK, NK linh kiện vi tính trong tháng 7/2006 đạt 46,5 triệu USD, tăng 2,4% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch NK 7 tháng đầu năm đạt 274,9 triệu USD. NK bảng mạch các loại trong tháng đạt 36,1 triệu USD, giảm 1,9% so với tháng trước. Đến hết tháng 7/2006, NK mặt hàng này đạt 240 triệu USD.

  Linh kiện vi tính NK trong tháng 7/2006 từ Nhật Bản là 18,1 triệu USD, Singapore 11,1 triệu USD, Hồng Kông 4,3 triệu USD, Trung Quốc 5,2 triệu USD và Đài Loan 3,9 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại NK từ Nhật Bản là 15,5 triệu USD, Singapore 11,9 triệu USD, Trung Quốc 3 triệu USD và Hồng Kông 1,8 triệu USD.

  Bộ phận phụ trợ: NK trong tháng đạt 6,8 triệu USD; trong đó, Hàn Quốc là: 3 triệu USD, Singapore: 1,7 triệu USD và Đài Loan: 0,7 triệu USD.

  Quốc Triệu

  (Nguồn: Tổng Cục Hải Quan, số liệu xuất nhập khẩu chính ngạch)

  ID: O0609_1