• Thứ Ba, 31/10/2006 15:25 (GMT+7)

  Cần một chữ "tâm"

  Về mặt "tích cực", các vụ tấn công của hacker thời gian qua đặt các doanh nghiệp (DN) phát triển phần mềm (PTPM), các DN ứng dụng, các công ty cung cấp giải pháp an ninh mạng, các nhà hoạch định chính sách phải quan tâm hơn đến các biện pháp bảo mật và an toàn thông tin trong việc ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, đã đến lúc cần có những cảnh báo nhằm lành mạnh hóa môi trường kinh doanh đặc biệt là PTPM.

  1. Cần giáo dục về luật pháp cho sinh viên (SV). Do đặc thù của ngành, bất cứ sản phẩm CNTT nào cũng liên quan đến sự phối hợp phát triển của một tập thể, dẫn đến hình thành các điều luật về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ. Hiện nay, SV CNTT chưa được đào tạo về luật. Vì thế, khi ra trường đi làm, họ rất thiếu hoặc hầu như không có kiến thức này. Tỷ lệ hiểu biết về quyền sở hữu, quyền tác giả trong đội ngũ PTPM rất ít. Hệ quả, nhiều lập trình viên (LTV) đang hưởng lương của DN nhưng lại suy nghĩ rằng sản phẩm này là của mình, khi DN mang sản phẩm kinh doanh hoặc dự thi họ cảm thấy "mất mát" và có tư tưởng muốn kiện tụng hoặc phá đám. Cũng từ việc thiếu hiểu biết về luật nên các nhóm SV tham gia phát triển sản phẩm thường mâu thuẫn với nhau vì quyền lợi sau này.

  2. Cần phân định rõ trách nhiệm pháp lý của các diễn đàn ảo. Thời gian qua, trên mạng đã xuất hiện nhiều diễn đàn ngành nghề và các diễn đàn này cũng đóng góp tích cực vào việc chia sẻ kiến thức cộng đồng. Tuy nhiên, cũng bắt đầu hình thành một tiền lệ tố cáo nặc danh trên diễn đàn ảo. Một DN đang hoạt động bị "hack " và bị đưa thông tin nội bộ công khai trên diễn đàn, hàng loạt các tố cáo mang đầy cảm tính, động cơ không rõ và thiên về mâu thuẫn cá nhân gây ảnh hưởng, thiệt hại về tinh thần cũng như vật chất cho DN. Vậy, các quản trị diễn đàn có bị liên đới trách nhiệm pháp lý khi các thông tin trên diễn đàn của họ gậy phương hại cho sản xuất kinh doanh của DN hay không?

  3. Cần giáo dục về chuẩn mực & đạo đức nghề nghiệp trong môi trường ĐH.

  Hiện nay ngoài việc tái đào tạo về chuyên môn, các DN còn gặp rất nhiều khó khăn trong đào tạo các tiêu chuẩn nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của sinh viên mới ra trường. Mong các trường ĐH sẽ có thêm phần đào tạo về chuẩn mực & đạo đức nghề nghiệp.

  Diễm Hương

  ID: B0611_17