• Thứ Bảy, 02/12/2006 09:27 (GMT+7)

  Xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 10/2006 tăng cao

  Kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) các thiết bị tin học trong tháng 10/2006 đạt cao nhất từ đầu năm tới nay: 270 triệu USD. Trong đó, XK 136,8 triệu USD, tăng 11,5% so với tháng 9/2006; NK đạt 134,2 triệu USD, tương đương tháng trước. Tốc độ tăng trưởng NK nhỏ trong khi XK cao nên tháng 10/2006 là tháng đầu tiên trong năm xuất siêu 2 triệu USD.

  Thị trường XNK thiết bị tin học trong tháng 10/2006

  Xuất - nhập khẩu thiết bị tin học 10 tháng đầu năm 2006
  Tháng 10/ 2006, nước ta có giao dịch thương mại hai chiều với gần 40 thị trường. Về XK, kim ngạch từ 5 thị trường chính là Thái Lan, Mỹ, Hà Lan, Philippines, Nhật đạt trên 10 triệu USD, chiếm 66,5% tổng kim ngạch XK cả nước.

  Về NK, kim ngạch từ 5 thị trường chính là Singapore, Nhật, Hồng Kông, Trung Quốc và Đài Loan đạt trên 10 triệu USD, chiếm 88,6% tổng kim ngạch NK của cả nước.

  Tính chung qua 10 tháng đầu năm 2006, tổng kim ngạch XK đạt 1.003 triệu USD, tổng kim ngạch NK đạt 1.139 triệu USD và tổng kim ngạch XNK là 2.142 triệu USD.

  - Thị trường Thái Lan: Thái Lan luôn là thị trường lớn nhất về XK với kim ngạch trong tháng đạt 29,16 triệu USD, chiếm 21,3% tổng kim ngạch XK thiết bị tin học của VN, trong khi đó kim ngạch NK từ thị trường này là 2,05 triệu USD, chiếm 1,5%.

  Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là bảng mạch các loại (27,2 triệu USD), chiếm 93,4 % tỉ lệ XK. Thiết bị tin học xuất sang Thái Lan chủ yếu từ khu chế xuất (98%), trong đó phần lớn thuộc tỉnh Đồng Nai.

  - Thị trường Mỹ: luôn đứng thứ 2 trong thị trường XK. Tháng 10/2006, kim ngạch XK sang thị trường này đạt 20,9 triệu USD, chiếm 15,3% tổng kim ngạch XK thiết bị tin học. NK từ thị trường này là 4,19 triệu USD, chiếm 3,1% kim ngạch NK. Tốc độ tăng trưởng cả về XK lẫn NK với nước này đang ngày càng tăng.

  Mặt hàng XK chủ yếu sang Mỹ là máy in (20,08 triệu USD), chiếm đến 96,2 % tổng kim ngạch XK các mặt hàng thiết bị tin học, trong đó số lượng lớn là máy in hiệu Canon. 

  - Thị trường Singapore: Dẫn đầu về NK trong tháng với kim ngạch đạt 43,7 triệu USD, chiếm 32,5% tổng kim ngạch NK; kim ngạch XK sang thị trường này là 5,6 triệu USD, chiếm 4,1%.

  Cơ cấu hàng NK từ Singapore vào Việt Nam là bảng mạch các loại (14,7 triệu USD), linh kiện vi tính (11,7 triệu USD) và máy in (4,3 triệu USD).

  - Thị trường Nhật Bản: Kim ngạch NK trong tháng: 35 triệu USD, chiếm 26,1% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng. XK sang thị trường này là 12,1 triệu USD, chiếm 9,2%.

  Mặt hàng NK chủ yếu sang Nhật Bản là linh kiện vi tính (18,6 triệu USD) và bảng mạch các loại (16,3 triệu USD). Mặt hàng XK chính là máy in (7,7 triệu USD), chiếm tỉ lệ 61,4% các thiết bị tin học xuất sang Nhật.

  Các mặt hàng XK chủ yếu

  Cơ cấu các mặt hàng XK trong tháng 10/2006
  Máy in và bảng mạch các loại là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam, từ các khu công nghiệp.

  - Máy in: kim ngạch XK trong tháng đạt cao nhất từ đầu năm đến nay: 82 triệu USD, tăng (14%) so với tháng trước, chiếm 60% kim ngạch XK các mặt hàng thiết bị tin học của cả nước. Tổng kim ngạch XK mặt hàng này 10 tháng đầu năm nay đạt 525,6 triệu USD.

  Máy in chủ yếu được xuất sang các thị trường: Mỹ, kim ngạch đạt 20 triệu USD; Nhật 7,7 triệu USD; Pháp 5,1 triệu USD; Singapore 4,8 triệu USD. Một số nước có kim ngạch trên 1 triệu USD đối với mặt hàng này là: Canada, Hà Lan, Úc, Trung Quốc, Thụy Điển, Áo, Tây Ban Nha, Ý, Anh, Hàn Quốc.

  - Bảng mạch các loại: XK trong tháng đạt 47,2 triệu USD, tăng 12% so với tháng trước, chiếm 34,5% tổng kim ngạch XK các mặt hàng thiết bị tin học của cả nước. Qua 10 tháng, XK mặt hàng này đạt 403,9 triệu USD.

  Cơ cấu thị trường XK mặt hàng bảng mạch tháng 10 như sau: Thái Lan là 27,2 triệu USD, Philippines 14 triệu USD, Nhật Bản 3,6 triệu USD và Hồng Kông là 1,6 triệu USD.

  Các mặt hàng NK chủ yếu

             Cơ cấu các mặt hàng NK trong tháng 10/2006
  - Linh kiện vi tính: NK trong tháng đạt 52,9 triệu USD, giảm 3 triệu USD so với tháng trước; tổng kim ngạch NK 10 tháng đạt 438,2 triệu USD.

  Linh kiện vi tính NK trong tháng từ Nhật Bản: 18,6 triệu USD, Singapore: 11,6 triệu USD, Hồng Kông: 10,1 triệu USD, Trung Quốc: 4,1 triệu USD, Đài Loan: 3,6 triệu USD, Malaysia: 1,5 triệu USD và Mỹ: 1,2 triệu USD.

  - Bảng mạch các loại: trong tháng NK đạt 39,4 triệu USD, tăng 4% so với tháng trước. Đến hết tháng 10, tổng kim ngạch NK mặt hàng này đạt 357 triệu USD.

  Mặt hàng bảng mạch các loại NK trong tháng 10/2006 từ Nhật Bản là: 16,1 triệu USD, Singapore: 14,8 triệu USD, Trung Quốc: 4,4 triệu USD, Hồng Kông: 2,4 triệu USD và Đài Loan 1,2 triệu USD.

  Ngọc Khánh tổng hợp

  (Nguồn: tổng cục Hải Quan, số liệu xuất nhập khẩu chính ngạch)

  ID: O0612_1