• Thứ Tư, 27/12/2006 10:26 (GMT+7)

  Thị trường xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 11/2006 chững lại

  Xuất nhập khẩu thiết bị tin học (TBTH) tháng 11/2006 đạt 263,5 triệu USD giảm 2,4% so với tháng 10/2006; kim ngạch xuất nhập khẩu TBTH 11 tháng đầu 2006 đạt 2,406 tỷ USD.

  Cán cân thương mại thị trường xuất nhập khẩu thiết bị tin học 11 tháng đầu năm 2006
  Trong đó, xuất khẩu tháng 11/2006 đạt 124,5 triệu USD, giảm 8,9% so với tháng 10 và tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đạt 1,128 tỷ USD; nhập khẩu tháng 11 đạt 139 triệu USD, tăng 3,6% so với tháng 10 và tổng kim ngạch nhập khẩu 11 tháng đạt 1,278 tỷ USD. Nhập siêu 11 tháng đầu năm là 150 triệu USD.

  Về xuất khẩu

  Việt Nam có trên 30 thị trường xuất khẩu trong tháng 11/2006, trong đó 10 thị trường có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất bằng khoảng 85,7% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Thị trường Thái Lan luôn là thị trường lớn nhất về xuất khẩu, kim ngạch tháng 11 đạt 29,5 triệu USD, tăng 1% so với tháng 10 và đã chiếm 23,7% kim ngạch xuất khẩu TBTH trong tháng. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Thái Lan là bảng mạch các loại (27,8 triệu USD) và linh kiện vi tính (1,2 triệu USD).

  Thị trường xuất khẩu thiết bị tin học tháng 11/2006
  Thị trường Mỹ luôn đứng thứ 2 về xuất khẩu, tháng 11 đạt 18 triệu USD, giảm 13,8% so với tháng 10 và chiếm 14,5% kim ngạch xuất khẩu TBTH trong tháng. Xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ là mặt hàng máy in (17,6 triệu USD)

  Các mặt hàng chủ yếu là máy in (71,7 triệu USD trong tháng 11, tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này 11 tháng đầu năm đạt 597,3 triệu USD chủ yếu là từ các khu Chế Xuất xuất ra nước ngoài). Mỹ luôn là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu mặt hàng máy in của Việt Nam, sau là Hà Lan 11,1 triệu USD, Nhật Bản 10,9 triệu USD và Pháp 4,5 triệu USD.

  Cơ cấu các mặt hàng thiết bị tin học xuất khẩu tháng 11/2006
  Bảng mạch các loại xuất khẩu trong tháng đạt 43,4 triệu USD, giảm 8% so với tháng 10. Đến hết tháng 11, xuất khẩu mặt hàng này đạt 447,3 triệu USD, mặt hàng được xuất khẩu từ các khu Chế Xuất và chiếm 35% tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng TBTH của cả nước. Thị trường xuất khẩu bảng mạch chính: Thái Lan (27,8 triệu USD), Philippin (12,2 triệu USD), Nhật Bản (2,8 triệu USD).

  Về nhập khẩu

  Các mặt hàng TBTH nhập khẩu trong tháng 11/2006 từ trên 30 thị trường, trong đó 10 thị trường lớn nhất đã chiếm đến 98,5%. Thị trường Singapore (43,8 triệu USD chiếm 31,5%). Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Singapore là bảng mạch (13,3 triệu USD); linh kiện vi tính (11,5 triệu USD) và máy in (3,5 triệu USD). Thị trường Nhật Bản (38,4 triệu USD chiếm 27,6%). Nhập khẩu từ Nhật Bản chủ yếu là linh kiện vi tính (19,5 triệu USD) và bảng mạch (18,5 triệu USD).

  Cơ cấu các mặt hàng thiết bị tin học nhập khẩu tháng 11/2006
  Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm linh kiện vi tính (54,4 triệu USD, tăng 2,8% so với tháng 10), tổng kim ngạch nhập khẩu 11 tháng đầu năm đạt 492,6 triệu USD, chủ yếu nhập khẩu vào các khu Chế Xuất; bảng mạch các loại (38,2 triệu USD, giảm 3% so với tháng 10) và tổng nhập khẩu bảng mạch 11 tháng qua đạt 395,2 triệu USD.

  Như Dũng (tổng hợp)

  (Nguồn tổng cục Hải Quan, số liệu xuất nhập khẩu chính ngạch)

  ID: O0612_1