• Thứ Hai, 26/03/2007 16:18 (GMT+7)

  Xuất nhập khẩu thiết bị tin học tăng trưởng tốt

  Hai tháng đầu năm 2007, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) các thiết bị tin học đạt 463,2 triệu USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2006. Trong đó XK đạt 209 triệu USD tăng 24,6%, NK đạt 254.2 triệu USD tăng 33,8%. Tháng 2/2007, kim ngạch XK trong tháng đạt 98,7 triệu USD, giảm 10,5% so với tháng trước, NK đạt 114,3 triệu USD, giảm 18,3% so với tháng 1 năm 2007.

  Kim ngạch XK và NK thiết bị tin học 2 tháng đầu năm 2007 so với cùng kỳ 2006

  Thị trường XNK

  Về XK: 3 thị trường lớn nhất về XK hai tháng qua vẫn là Thái Lan, Mỹ và Phi-lip-pin. Các thị trường này đều có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2006.

  Thị trường Thái Lan: XK trong tháng 23,6 triệu USD (2 tháng đầu năm đạt 53,2 triệu USD). Mặt hàng XK chủ yếu là bảng mạch các loại (50,3 triệu USD) và linh kiện vi tính (2,8 triệu USD). Thị trường Mỹ: XK sang thị trường này đạt 15,6 triệu USD (2 tháng đầu năm đạt 33,6 triệu USD). Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là máy in (31,8 triệu USD).

  Kim ngạch XK và tỷ trọng một số thị trường chính 2 tháng đầu năm 2006 và 2007:

  Stt

  Thị trường

  2 tháng/2006

  2 tháng/2007

  Tốc độ tăng (%)

  Kim ngạch (triệu USD)

  Tỷ trọng (%)

  Kim ngạch (triệu USD)

  Tỷ trọng (%)

  1

  Thái Lan

  48,2

  28,8

  53,2

  25,5

  10,4

  2

  Mỹ

  20,5

  12,3

  33,6

  16,1

  63,9

  3

  Phi-lip-pin

  17,2

  10,3

  23,2

  11,1

  34,9

  4

  Thị trường khác

  81,3

  48,6

  99,0

  47,3

  21,8

  Tổng cộng

  167,2

  100,0

  209,0

  100,0

  25,0

  Về NK: 5 thị trường lớn nhất về NK hai tháng qua vẫn là: Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Tuy có các thị trường NK có tốc độ tăng trưởng mạnh như Singapore (38,2%), Trung Quốc (216%), Hồng Kông (46,3%), Đài Loan (45,3%) nhưng NK vào thị trường Nhật Bản thì lại… tăng trưởng âm.

  Kim ngạch NK và tỷ trọng một số thị trường chính 2 tháng đầu năm 2006 và 2007:

  Stt

  Thị trường

  2T/2006

  2T/2007

  Tốc độ tăng (%)

  Kim ngạch (triệu USD)

  Tỷ trọng (%)

  Kim ngạch (triệu USD)

  Tỷ trọng (%)

  1

  Singapore

  65,7

  34,6

  90,8

  35,7

  38,2

  2

  Nhật Bản

  55,9

  29,4

  55,3

  21,8

  -1,1

  3

  Trung Quốc

  10,0

  5,3

  31,6

  12,4

  216,0

  4

  Hồng Kông

  19,0

  10,0

  27,8

  10,9

  46,3

  5

  Đài Loan

  11,7

  6,1

  17,0

  6,7

  45,3

  6

  Thị trường khác

  27,7

  14,6

  31,7

  12,5

  14,4

  Tổng cộng

  190,0

  100,0

  254,2

  100,0

  33,8

  Thị trường Singapore: NK trong tháng đạt 39,3 triệu USD (2 tháng đầu năm 90,8 triệu USD). Mặt hàng chủ yếu là bảng mạch các loại (31,8 triệu USD); linh kiện (22,3 triệu USD) và máy in (9,5 triệu USD). Thị trường Nhật Bản: NK trong tháng đạt 23,8 triệu USD (2 tháng đầu năm đạt 55,3 triệu USD). Mặt hàng chủ yếu là linh kiện (31,3 triệu USD) và bảng mạch (22,5 triệu USD). Thị trường Trung Quốc: có tốc độ tăng rất mạnh (216%) với kim ngạch NK trong tháng đạt 15 triệu USD (2 tháng đầu năm đạt 31,6 triệu USD). Mặt hàng chủ yếu là bảng mạch (10,4 triệu USD) và linh kiện (7,7 triệu USD).

  Cơ cấu hàng XK

  Cơ cấu mặt hàng thiết bị tin học XK tháng 2/2007

  Máy in: mặt hàng XK chủ lực trong tháng là máy in, kim ngạch XK trong tháng đạt 50,7 triệu USD chiếm hơn 50% kim ngạch XK các mặt hàng thiết bị tin học của cả nước (XK 2 tháng đầu năm mặt hàng này đạt 109 triệu USD). Mặt hàng máy in chủ yếu là từ các khu công nghiệp xuất sản phẩm ra nước ngoài. Mỹ dẫn đầu về NK mặt hàng máy in của Việt Nam với kim ngạch XK trong tháng 2 năm 2007 đạt 14,4 triệu USD; Singapore: 7  triệu USD; Hà Lan: 5,8 triệu USD và Phần Lan: 3,9 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: XK trong tháng đạt 36,1 triệu USD (XK 2 tháng đầu năm mặt hàng này đạt 80,4 triệu USD). Cơ cấu thị trường XK trong tháng mặt hàng bảng mạch chủ yếu sang 3 thị trường chính như: Thái Lan là 22 triệu USD, Phi-lip-pin: 11 triệu USD và Nhật Bản: 2,9 triệu USD. 

  Cơ cấu hàng NK

  Tỷ trọng các mặt hàng NK chủ lực tháng 2/2007.

  Linh kiện vi tính: NK trong tháng đạt 44,3 triệu USD, qua đó nâng tổng kim ngạch NK 2 tháng đầu năm 2007 đạt 94,2 triệu USD. Mặt hàng này chủ yếu NK vào các khu công nghiệp. Linh kiện vi tính NK trong tháng từ Nhật Bản là: 13,5 triệu USD, Singapore: 10,5 triệu USD, Hồng Kông: 6,4 triệu USD, Trung Quốc: 5,1 triệu USD và Đài Loan: 3 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: trong tháng NK đạt 30,9 triệu USD (2 tháng đầu năm đạt 69,1 triệu USD). Mặt hàng bảng mạch các loại NK trong tháng từ 3 thị trường chính đó là Singapore: 14,2 triệu USD; Nhật Bản: 10 triệu USD và Trung Quốc: 4 triệu USD. Với các thị trường còn lại chỉ với kim ngạch NK là: 2,7 triệu USD và chỉ chiếm 8,7 % kim ngạch NK mặt hàng này đối với tất cả các thị trường.

  Nguồn: Tổng cục Hải Quan, số liệu XNK chính ngạch

  ID: O0703_1