• Thứ Sáu, 04/05/2007 16:25 (GMT+7)

  Bản tin an toàn thông tin tháng 4/2007: Sự trở lại của các virus lây file

  Theo nhận định của BKIS, số lượng máy tính bị nhiễm virus tăng 20% so với tháng 3. Đặc biệt, sau một 1 năm vắng bóng, các virus lây file đã xuất hiện trở lại với số lượng và tốc độ lây lan nhanh hơn. Chúng "bám" theo các sâu Internet (worm), lợi dụng tốc độ phát tán của các sâu này để truyền từ máy này sang máy khác, công việc mà trước đây những virus lây file thông thường phải mất hàng tuần, hàng tháng để làm. Có 252.000 máy tính đã bị nhiễm các loại virus lây file trong tháng 4.

  CatchYM, loại virus lây qua cả Yahoo!Messenger và USB, 2 con đường lây lan virus nhiều nhất tại Việt Nam, đã lây nhiễm trên một số lượng máy tính khá lớn: 108.000.
    Thông tin an ninh mạng tháng 4/2007     Số lượng  
    Số lượng website Việt Nam bị hacker trong nước tấn công     22  
    Số lượng website Việt Nam bị hacker nước ngoài tấn công     7  
    Tổng số lượng website Việt Nam bị tấn công trong tháng     29  
    Số website BKIS phát hiện có lỗ hổng nghiêm trọng     8  

   

    Thông tin virus máy tính tại VN tháng 4/2007     Số lượng  
    Số lượng máy tính bị nhiễm virus     3.357.000  
    Số lượng virus mới xuất hiện     345 virus (11,51 virus/ngày)  
    Virus lây lan nhiều nhất trong tháng    

  Virus W32. CatchYMK.Worm: Lây nhiễm 108.000 máy tính

   

  Danh sách 10 virus lây nhiều nhất trong tháng:

    STT     Tên virus     Tỉ lệ lây nhiễm  
    1     W32.CatchYMK.Worm     3.24 %  
    2     W32.CatchYM.Worm     2.65 %  
    3     W32.CTFMonF.Worm     2.52 %  
    4     W32.DakNongB.Worm     2.34 %  
    5     W32.Flashy.Worm     2.34 %  
    6     W32.DelfA.Worm     2.24 %  
    7     W32.QQRobD.Worm     2.13 %  
    8     W32.PerlovegaA.Worm     2.10 %  
    9     W32.PerlovegaB.Worm     1.96 %  
    10     W32.TufikB.PE     1.79 %  
  ID: B0705_64