• Thứ Ba, 22/05/2007 09:00 (GMT+7)

  Xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2007

  Tháng 4/2007, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các thiết bị tin học đạt 225,9 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 97 triệu USD, nhập khẩu đạt 128,9 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thiết bị tin học của cả nước 4 tháng đầu năm đạt 963,9 triệu USD, tăng 28,7 % so với cùng kỳ năm trước.

  Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất nhập khẩu các tháng đầu năm 2007
  Thị trường xuất nhập khẩu

  Về xuất khẩu: Dẫn đầu về thị trường xuất khẩu tháng 4/2007 là Thái Lan, đứng ở vị trí tiếp theo là thị trường Mỹ và thị trường Philippines.

  Cả nước có trên 30 thị trường xuất khẩu, trong đó 10 thị trường có kim ngạch lớn nhất chiếm 63,5% toàn bộ kim ngạch xuất khẩu.

   

  Bảng 1: Thị trường xuất khẩu tháng 4/2007

   

  STT

  Tên thị trường

  Trị giá

  (Triệu USD)

   

  Tỷ trọng (%)

  1

  Thái Lan

  18,4

  14,2

  2

  Mỹ

  13,8

  10,7

  3

  Philippines

  10,0

  7,8

  4

  Singapore

  8,6

  6,7

  5

  Hà Lan

  8,6

  6,7

  6

  Nhật Bản

  8,0

  6,2

  7

  Trung Quốc

  7,0

  5,5

  8

  Phần Lan

  3,6

  2,8

  9

  Canada

  2,1

  1,7

  10

  Úc

  1,8

  1,7

  11

  Các thị trường khác

  47,0

  36,5

   

  Tổng cộng

  128,9

  100,0

  Thái Lan là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt kim ngạch 18,4 triệu USD, giảm 22,7% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 4 tháng đầu năm đạt 92,5 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng sang thị trường này là bảng mạch (16,7 triệu USD). Thị trường Mỹ đứng thứ 2 về xuất khẩu trong tháng với kim ngạch đạt 13,8 triệu USD; 4 tháng đầu năm đạt 73,9 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ là máy in (12,4 triệu USD).

  Về nhập khẩu: 8 thị trường lớn nhất về nhập khẩu có trị giá trên 1 triệu USD trong tháng chiếm đến 97,9% kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

  Bảng 2: Thị trường nhập khẩu tháng 4/2007

  STT

  Tên thị trường

  Trị giá

  (triệu USD)

  Tỷ trọng (%)

  1

  Singapore

  44,5

  34,5

  2

  Nhật Bản

  26,2

  20,3

  3

  Trung Quốc

  19,4

  15,1

  4

  Hồng Kông

  13,2

  10,2

  5

  Đài Loan

  10,3

  8.0

  6

  Mỹ

  6,6

  5,1

  7

  Malaysia

  4,2

  3,3

  8

  Hàn Quốc

  1,8

  1,4

  9

  Các nước khác

  2,7

  2,1

   

  Tổng cộng

  128,9

  100,0

  Singapore luôn là thị trường lớn nhất về nhập khẩu với kim ngạch trong tháng đạt 44,5 triệu USD; tổng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này 4 tháng đầu năm đạt 181,1 triệu USD. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là bảng mạch các loại (12,8 triệu USD) và linh kiện vi tính (11 triệu USD), máy in (4,9 triệu USD). Thị trường Nhật Bản đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng 26,2 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu 4 tháng đầu năm từ Nhật Bản đạt 113,3 triệu USD; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là linh kiện vi tính (14,9 triệu USD) và bảng mạch (10,8 triệu USD). Thị trường Trung Quốc có kim ngạch trong tháng đạt 19,4 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu 4 tháng đầu năm đạt 69,4 triệu USD; mặt hàng chủ yếu nhập từ Trung Quốc là linh kiện (6 triệu USD) và bảng mạch (5,3 triệu USD).

  Hàng hoá xuất nhập khẩu

  Biểu đồ 2: Cơ cấu mặt hàng thiết bị tin học XK tháng 4/2007.
  Hàng xuất khẩu chủ lực trong tháng là máy in, kim ngạch tháng đạt 57,2 triệu USD giảm 22,7% so với tháng trước. Xuất khẩu 4 tháng đầu năm của mặt hàng này đạt 240,2 triệu USD. Mỹ luôn là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu mặt hàng máy in của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 12,4 triệu USD, Hà Lan: 8,3 triệu USD, Singapore: 7,8 triệu USD và Trung Quốc: 6,6 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại, xuất khẩu trong tháng đạt 30,6 triệu USD; xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 151,1 triệu USD. Xuất khẩu trong tháng của mặt hàng bảng mạch chủ yếu sang 3 thị trường chính là Thái Lan (16,7 triệu USD), Philippines (10 triệu USD) và Nhật Bản (3,4 triệu USD). 

  Biểu đồ 3: Tỷ trọng các mặt hàng nhập khẩu chủ lực T4/2007.

  Linh kiện vi tính nhập trong tháng đạt 46,5 triệu USD. Tổng kim ngạch nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2007 đạt 200,7 triệu USD. Linh kiện vi tính nhập khẩu trong tháng từ Nhật Bản là: 14,9 triệu USD, Singapore: 11 triệu USD, Hồng Kông: 6,4 triệu USD, Trung Quốc: 6       triệu USD và Đài Loan: 3,6 triệu USD. Bảng mạch các loại, trong tháng 4 nhập 34,7 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu 4 tháng đầu năm đạt 135,5 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại nhập khẩu trong tháng từ 3 thị trường chính đó là Singapore: 12,8 triệu USD, Nhật Bản: 10,8 triệu USD và Trung Quốc: 5,3 triệu USD.  

  Nguồn: Tổng cục Hải Quan, số liệu XNK chính ngạch

  ID: O0705_1