• Thứ Năm, 28/06/2007 15:37 (GMT+7)

  Xuất nhập khẩu thiết bị tin học lại tăng trưởng tốt!

  Xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 5/2007 đạt 277,7 triệu USD. Xuất khẩu 122,1 triệu USD; nhập khẩu 155,6 triệu USD; so với tháng 4 lần lượt tăng 25,9% và 20,7%...

  Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm đạt 1.241,6 triệu USD tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

  Biểu đồ 1: Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2007

  Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu thiết bị tin học trong tháng 5/2007 đạt 122,1 triệu USD tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2007 đạt 558,6 triệu USD. Tỷ trọng 3 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất (máy in, bảng mạch và linh kiện vi tính) trong tháng chiếm đến 96,4% tổng kim ngạch xuất khẩu các thiết bị tin học và 10 thị trường lớn nhất bằng khoảng 86% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

  Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm máy in, bảng mạch các loại. Xuất khẩu máy in trong tháng đạt 68,9 triệu USD, tăng 20,5% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm của máy in lên 309,1 triệu USD. Trong tháng, mặt hàng máy in được xuất khẩu sang các thị trường Hà Lan (17 triệu USD); Mỹ (12,1 triệu USD); Singapore (7,9 triệu USD); Trung Quốc (6,5 triệu USD) và Nhật Bản (4,1 triệu USD). Xuất khẩu bảng mạch các loại trong tháng đạt 43 triệu USD, tăng 40,5% so với tháng trước. Cả 5 tháng, xuất khẩu mặt hàng này đạt 194,1 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại xuất khẩu tháng 5 chủ yếu sang Thái Lan (25 triệu USD); Philippin (11,7 triệu USD) và Nhật Bản (4,2 triệu USD).

  Biểu đồ 2: Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tháng 5/2007
  Thị trường xuất khẩu chính gồm Thái Lan, Hà Lan, Mỹ. Thị trường Thái Lan đạt kim ngạch 26,4 triệu USD, chiếm 21,6% tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường này là bảng mạch các loại (25 triệu USD), chiếm đến 94,7%. Thị trường Hà Lan đạt 17,8 triệu USD, chiếm 14,6% tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là máy in (17 triệu USD) chiếm 95,5%. Thị trường Mỹ đạt 13,4 triệu USD, chiếm 10,9% tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường này là máy in (12,1 triệu USD).

  Bảng 1: Thị trường xuất khẩu trong tháng 5 năm 2007:

  STT

  Tên thị trường

  Trị giá

  (triệu USD)

  Tỷ trọng

  (%)

  1

  Thái Lan

  26,4

  21,6

  2

  Hà Lan

  17,8

  14,6

  3

  Mỹ

  13,4

  10,9

  4

  Philippin

  11,7

  9,6

  5

  Nhật Bản

  10,3

  8,5

  6

  Trung Quốc

  8,8

  7,2

  7

  Singapore

  8,6

  7,0

  8

  Các thị trường khác

  25,1

  20,6

   

   Tổng cộng

  122,1

  100,0

  Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 5 đạt 155,6 triệu USD và tổng kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2007 là 683 triệu USD. 4 mặt hàng nhập khẩu lớn nhất (bảng mạch, linh kiện, bộ phận phụ trợ và máy in) chiếm 74,9%. Tổng kim ngạch nhập khẩu từ 5 thị trường lớn nhất chiếm khoảng 87,4%.

  Biểu đồ 3: Các mặt hàng nhập khẩu chính trong tháng 5/2007.
  Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là linh kiện, bảng mạch các loại. Nhập khẩu linh kiện trong tháng đạt 57,8 triệu USD, tăng 24,3% so với tháng trước nâng tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện 5 tháng lên 298 triệu USD. Trong tháng, linh kiện nhập về từ Nhật Bản (20,6 triệu USD); Singapore (12,8 triệu USD); Hồng Kông (8,9 triệu USD) và Trung Quốc (6,9 triệu USD). Bảng mạch các loại nhập về trong tháng đạt 33,2 triệu USD, tăng 8,5% so với tháng trước nâng kim ngạch chung của 5 tháng lên 184,3 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại nhập khẩu từ Singapore (14,5 triệu USD); Nhật Bản (7,4 triệu USD) và Trung Quốc (5,9 triệu USD).

  Thị trường nhập khẩu chính gồm Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc. Thị trường Singapore luôn đứng ở vị trí đầu từ đầu năm tới nay với kim ngạch nhập khẩu trong tháng đạt 54,4 triệu USD, chiếm 34,9% tổng kim ngạch nhập khẩu thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng nhập từ thị trường này chủ yếu là bảng mạch (14,4 triệu USD), linh kiện (12,8 triệu USD) và máy tính xách tay (7 triệu USD). Thị trường Nhật Bản đạt kim ngạch nhập trong tháng 30,2 triệu USD, chiếm 19,4% tổng kim ngạch nhập khẩu từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng chủ yếu từ Nhật Bản là linh kiện (20,6 triệu USD) và bảng mạch (7,4 triệu USD). Thị trường Trung Quốc đạt 24,2 triệu USD, chiếm 15,5% kim ngạch nhập khẩu thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc là linh kiện vi tính (6,9 triệu USD) và bảng mạch (6 triệu USD).

  Bảng 2: Thị trường nhập khẩu trong tháng 5 năm 2007:

  STT

  Tên thị trường

  Trị giá

  (triệu USD)

  Tỷ trọng

  (%)

  1

  Singapore

  54,4

  34,9

  2

  Nhật Bản

  30,2

  19,4

  3

  Trung Quốc

  24,2

  15,5

  4

  Hồng Kông

  15,6

  10,1

  5

  Đài Loan

  11,5

  7,4

  6

  Các thị trườ­ng khác

  19,7

  12,6

   

  Tổng cộng

  155,6

  100,0

  Nguồn: Tổng cục Hải Quan, số liệu XNK chính ngạch

  ID: O0706_1