• Thứ Tư, 25/07/2007 16:28 (GMT+7)

  XNK thiết bị tin học: Tăng trưởng 30,4% so với cùng kỳ 2006!

  Tháng 6/2007, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thiết bị tin học của cả nước đạt 264,5 triệu USD nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 quí đầu năm 2007 đạt 1.506,1 triệu USD.

  Tăng trưởng xuất nhập khẩu thiết bị tin học 6 tháng đầu 2007 so với cùng kỳ năm 2006 là 30,4%. Trong đó, xuất khẩu đạt 674,4 triệu USD, tăng 27,2 % và nhập khẩu đạt 831,3 triệu USD, tăng 33%. 

  Thị trường xuất nhập khẩu

  Trong 6 tháng đầu năm,giao dịch thương mại hai chiều của nước ta với hầu hết các thị trường đều tăng so với cùng kỳ năm trước, chỉ có thị trường Thái Lan giảm cả về xuất khẩu (-0,2%) và nhập khẩu (-61,2 %). Trong đó thị trường Trung Quốc đạt tốc độ tăng cao nhất về nhập khẩu (179%); tiếp đến là thị trường Singapore với xuất khẩu tăng 102,7%, nhập khẩu tăng 32,6% và thị trường Mỹ tăng cả về phần xuất khẩu (38,7 %) và nhập khẩu (62,4%).

  Bảng 1: Xuất nhập khẩu theo thị trường 6 tháng đầu năm 2007 so với 6 tháng đầu năm 2006 (Đơn vị tính: triệu USD)

  Thị trường

  6 tháng 2006

  6 tháng 2007

  Tốc độ tăng/giảm (%)

  Xuất khẩu

  Nhập khẩu

  Xuất khẩu

  Nhập khẩu

  Xuất khẩu

  Nhập khẩu

  Thái Lan

  156,6

  8,0

  146,3

  3,1

  -0,2

  -61,2

  Mỹ

  71,9

  19,7

  99,7

  32,0

  38,7

  62,4

  Singapore

  26,2

  222,7

  53,1

  295,4

  102,7

  32,6

  Nhật Bản

  37,9

  171,9

  50,9

  170,6

  34,3

  -0,7

  Trung Quốc

  30,6

  41,5

  39,5

  115,8

  29,1

  179,0

  Các thị trường khác

  206,8

  61,2

  284,9

  214,4

  3,7

  250,3

  Tổng

  530,0

  625,0

  674,4

  831,3

  27,2

  33,0

   Xuất khẩu

  Tổng kim ngạch xuất khẩu thiết bị tin học trong tháng 6/2007 đạt 116,2 triệu USD, giảm 4,8% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm lên 674,4 triệu USD. Tỷ trọng 2 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất (máy in và bảng mạch) trong tháng chiếm đến 90% tổng kim ngạch xuất khẩu các thiết bị tin học xuất khẩu cả nước.

  Biểu đồ 1: Tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tháng 6 năm 2007

  Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm máy in và bảng mạch. Xuất khẩu máy in trong tháng 6 đạt 62,2 triệu USD, giảm 9,7% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 371,3 triệu USD. Mặt hàng máy in xuất khẩu trong tháng sang Hà Lan: 16,4 triệu USD; Mỹ: 10,6 triệu USD; Singapore: 7,1 triệu USD; Trung Quốc: 6,3 triệu USD và Nhật Bản 3,7 triệu USD. Bảng mạch các loại xuất khẩu trong tháng đạt 42,2 triệu USD, giảm 1,9% so với tháng trước. Như vậy đến hết tháng 6, xuất khẩu mặt hàng này đạt 236,3 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại xuất khẩu tháng 6 chủ yếu sang Thái Lan: 25,3 triệu USD, Philippin: 12,6 triệu USD và Nhật Bản 4,1 triệu USD. 

  Bảng 2: Các mặt hàng xuất khẩu chính 6 tháng đầu năm 2005, 2006 và 2007. (Đơn vị tính: triệu USD)

  Tên hàng

  6/2005

  6/2006

  6/2007

  Máy in

  142,0

  261,5

  371,3

  Bảng mạch

  306,0

  229,3

  236,3

  Loại khác

  63,0

  39,2

  66,8

  Tổng cộng

  511,0

  530,0

  674,4

  Mặt hàng tăng mạnh là máy in; xuất khẩu 6 tháng đầu năm mặt hàng máy in 2007 đạt 371,3 triệu USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước và tăng 161,5% so với 6 tháng đầu năm 2005. Mặt hàng bảng mạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2007 đạt 236,3 triệu USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước và giảm 22,8% so với cùng kỳ năm 2005.

  Nhập khẩu

  Tổng kim ngạch nhập khẩu thiết bị tin học trong tháng 6/2007 là 148,3 triệu USD, giảm 4,7% so với tháng trước; nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2007 đạt 831,3 triệu USD. Tỷ trọng 3 mặt hàng nhập khẩu lớn nhất (linh kiện vi tính, bảng mạch và máy tính xách tay) trong tháng chiếm đến 53,1% tổng kim ngạch nhập khẩu từ tất cả các thị trường.

  Biểu đồ 2: Tỷ trọng các mặt hàng nhập khẩu chủ lực tháng 6/2007

  Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm linh kiện máy tính, bảng mạch các loại. Linh kiện vi tính nhập khẩu trong tháng đạt 50,1 triệu USD, giảm 13,3% so với tháng trước; tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt 348,1 triệu USD. Linh kiện vi tính nhập khẩu trong tháng từ Nhật Bản là: 20,9 triệu USD; Singapore: 10,5 triệu USD; Hồng Kông: 6,9 triệu USD; Trung Quốc: 5 triệu USD và  Đài Loan: 3 triệu USD. Bảng mạch các loại nhập khẩu trong tháng đạt 38,6 triệu USD, tăng 16,3% so với tháng trước. Đến hết tháng 6, nhập khẩu mặt hàng này đạt 222,9 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại nhập khẩu từ Singapore 24,9 triệu USD; Trung Quốc: 7,1 triệu USD; Nhật Bản: 3,6 triệu USD và Hồng Kông: 1,9 triệu USD.

  Bảng 3: Các mặt hàng nhập khẩu chính 6 tháng đầu năm 2005, 2006 và 2007 (Đơn vị tính: triệu USD)

  Tên hàng

  6/2005

  6/2006

  6/2007

  Linh kiện vi tính

  194,0

  228,4

  348,1

  Bảng mạch

  235,0

  203,9

  222,9

  Loại khác

  163,0

  192,7

  260,3

  Tổng cộng

  592,0

  625,0

  831,3

  Mặt hàng tăng mạnh là linh kiện vi tính nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2007 đạt 348,1 triệu USD, tăng 52,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 79,4% so với 6 tháng đầu năm 2005. Mặt hàng bảng mạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2007 đạt 222,9 triệu USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước và giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2005.

   

  Nguồn: Tổng cục Hải Quan, số liệu xuất nhập khẩu chính ngạch.

  ID: O0707_1