• Thứ Sáu, 21/09/2007 18:16 (GMT+7)

  XNK thiết bị tin học tháng 8/2007: tăng 14,6% so với tháng 7

  Tổng kim ngạch XNK thiết bị tin học của cả nước tháng 8/2007 đạt 327,7 triệu USD, tăng 14,6% so với tháng 7. Tổng kim ngạch 8 tháng đầu năm 2007 là 2.119,4 triệu USD.

  Xuất khẩu

  Tổng kim ngạch XK trong tháng 8/2007 đạt 145,4 triệu USD tăng 14,8% so với tháng 7, qua đó nâng tổng kim ngạch XK 8 tháng đầu năm đạt 946,4 triệu USD. Với trên 30 thị trường XK trong tháng, 10 thị trường có kim ngạch XK lớn nhất bằng khoảng 85,5% kim ngạch XK của cả nước.

  Biểu đồ 1: Thị trường XK tháng 8/2007

   

  Thị trường Thái Lan luôn là thị trường lớn nhất về XK với kim ngạch trong tháng đạt 30,7 triệu USD, giảm 4,6% so với tháng trước và đã chiếm 21,1% kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường, nâng tổng kim ngạch XK sang thị trường này từ đầu năm đến hết tháng 8 đạt 209,2 triệu USD. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là bảng mạch các loại (26,1 triệu USD) và linh kiện vi tính (4,6 triệu USD).

  Thị trường Hà Lan trong tháng XK đạt 19,8 triệu USD, tăng 6,5% so với tháng trước và đã chiếm 13,6% kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là máy in (18,9 triệu USD) và đã chiếm 94,4% tổng kim ngạch XK sang thị trường này.

  Thị trường Mỹ: XK trong tháng 8/2007 sang thị trường này đạt 18,6 triệu USD, tăng 10,7% so với tháng 7, nâng tổng kim ngạch XK thiết bị tin học sang thị trường này 8 tháng đầu năm đạt 135,1 triệu USD. XK chủ yếu sang thị trường này là mặt hàng máy in (16,1triệu USD) và đã chiếm 86,6% tổng kim ngạch XK sang thị trường này.

  Tỷ trọng 3 mặt hàng XK lớn nhất (máy in, bảng mạch, linh kiện vi tính và máy quét) trong tháng chiếm đến 98,8% tổng kim ngạch XK các thiết bị tin học XK cả nước.

  Biểu đồ 2: Tỷ trọng các mặt hàng XK chủ lực tháng 8/2007

   

  Máy in: XK trong tháng đạt 86 triệu USD, tăng 24,3% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch XK 8 tháng đầu năm đạt 526,5 triệu USD. Mặt hàng máy in XK trong tháng sang Hà Lan: 18,9 triệu USD; Mỹ: 16,1 triệu USD; Singapore: 11,9 triệu USD; Trung Quốc: 8,5 triệu USD và Anh: 5,9 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: XK trong tháng đạt 41,5 triệu USD, giảm 7,1% so với tháng trước. Như vậy đến hết tháng 8, XK mặt hàng này đạt 322,5 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại XK tháng 8 chủ yếu sang Thái lan: 26,1 triệu USD; Philippin: 11,5 triệu USD và Nhật Bản: 3,3 triệu USD. 

  Nhập khẩu

  Tổng kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng đạt 182,3 triệu USD, tăng 14,4% so với tháng trước qua đó nâng tổng kim ngạch NK 8 tháng đầu năm 2007 đạt 1.173 triệu USD.  ới trên 30 thị trường NK trong tháng trong đó 7 thị trường lớn nhất chiếm khoảng 95% kim ngạch NK từ tất cả các thị trường.

  Biểu đồ 3: Thị trường nhập khẩu tháng 8/2007

   

  Thị trường Singapore luôn dẫn đầu từ đầu năm tới nay với kim ngạch NK trong tháng là 64,7 triệu USD, chiếm 35,5 % kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là bảng mạch các loại (23,8 riệu USD), linh kiện vi tính (14 triệu USD), MTXT (6,4 triệu USD).

  Thị trường Nhật Bản: kim ngạch NK trong tháng là 39,7 triệu USD, chiếm 21,8% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (24,8 triệu USD), mực in (7,1 triệu USD) và bảng mạch các loại (5,2 triệu USD).

  Thị trường Trung Quốc: kim ngạch NK trong tháng đạt 22,1 triệu USD, chiếm 12,1% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (7,9 triệu USD), bảng mạch (6,7 triệu).      

  Biểu đồ 4: Tỷ trọng các mặt hàng nhập khẩu chủ lực tháng 8/2007

   

  Linh kiện vi tính: NK trong tháng 66,5 triệu USD, tăng 14,9% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch NK 8 tháng đầu năm đạt 472,5 triệu USD. Linh kiện vi tính NK trong tháng từ Nhật Bản là: 24,8 triệu USD, Singapore: 14 triệu USD, Trung Quốc: 7,9 triệu USD, Hồng Kông: 7,6 triệu USD và  Đài Loan: 4,2 triệu USD. Bảng mạch các loại: NK trong tháng đạt 44,1 triệu USD, tăng 4,5% so với tháng trước. Đến hết tháng 8, NK mặt hàng này đạt 309,2 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại NK từ Singapore: 23,8 triệu USD, Trung Quốc: 6,7 triệu USD, Hồng Kông: 6,1 triệu và Nhật Bản: 5,2 triệu USD.

  Nguồn: Tổng cục Hải Quan, số liệu xuất nhập khẩu chính ngạch

  ID: O0709_1