• Thứ Sáu, 26/10/2007 17:39 (GMT+7)

  XNK thiết bị tin học tháng 9/2007: Giảm so với tháng 8/2007!

  Tháng 9/2007, XNK thiết bị tin học đạt 302,8 triệu USD giảm 7,6% so với tháng trước. XNK 3 quý đầu năm 2007 đạt 2.422,2 triệu USD, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước.

  Xuất khẩu (XK) thiết bị tin học tháng 9/2007 đạt 140,4 triệu USD, giảm 3,4% so với tháng 8/2007; Nhập khẩu (NK) đạt 162,4 triệu USD, giảm 10,9% so với tháng 8/2007.

  Xuất khẩu

  Biểu đồ 1: Thị trường XK tháng 9/2007

  Thị trường Thái Lan: vẫn luôn là thị trường lớn nhất về XK với kim ngạch trong tháng đạt 30,5 triệu USD, giảm 0,65% so với tháng trước và đã chiếm 21,8% kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. Tổng kim ngạch XK sang thị trường này từ đầu năm đến hết tháng 9 đạt 239,7 triệu USD. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là bảng mạch các loại (26,1 triệu USD) và linh kiện vi tính (3,6 triệu USD).

  Thị trường Mỹ: trong tháng XK đạt 23,2 triệu USD, tăng 17,2% so với tháng trước và đã chiếm 16,5% kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. Nâng tổng kim ngạch XK thiết bị tin học sang thị trường này 9 tháng đầu năm đạt 158,3 triệu USD. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là máy in (20,4 triệu USD) và đã chiếm 87,9% tổng kim ngạch XK sang thị trường này.

  Thị trường Hà Lan: XK trong tháng 9 sang thị trường này đạt 16,2 triệu USD, giảm 18,2% so với tháng trước nâng tổng kim ngạch XK sang thị trường này 9 tháng đầu năm đạt 120,6 triệu USD. XK chủ yếu sang thị trường Hà Lan là máy in (15,6 triệu USD) và đã chiếm 96,3% tổng kim ngạch XK sang thị trường này.

  Trong các quý đầu năm 2007, mặt hàng XK chủ lực là máy in chiếm trên 50% và bảng mạch chiếm trên 30% tổng kim ngạch XK thiết bị tin học XK cả nước.

  Bảng: Mặt hàng XK các quý đầu năm 2007:

  Mặt hàng

  Quý 1

  Quý 2

  Quý 3

  Tổng cộng

  Máy in

  182,9

  188,3

  237,6

  608,8

  Bảng mạch

  120,5

  115,7

  125,1

  361,3

  Loại khác

  36,1

  31,3

  49,8

  117,2

  Tổng cộng

  339,5

  335,3

  412,5

  1.087,3

  Máy in: XK trong tháng đạt 82,4 triệu USD, giảm 4,2% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch XK 9 tháng đầu năm đạt 608,8 triệu USD. Mặt hàng máy in XK trong tháng sang Hà Lan: 15,6 triệu USD; Mỹ: 20,4 triệu USD; Singapore: 9,6 triệu USD và Trung Quốc: 5,9 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: XK trong tháng đạt 41,9 triệu USD, tăng 0,96% so với tháng trước. Như vậy đến hết tháng 9, XK mặt hàng này đạt 361,3 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại XK trong tháng 9 chủ yếu sang Thái lan: 26,1 triệu USD; Philippinnes: 12,1 triệu USD và Nhật Bản: 2,9 triệu USD. 

  Nhập khẩu

  Tổng kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng đạt 162,4 triệu USD, giảm 10,9% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch NK 9 tháng đầu năm 2007 đạt 1.335,4 triệu USD tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường NK tập trung vào một số thị trường lớn với kim ngạch NK từ 9 thị trường lớn nhất đã chiếm 98,4% kim ngạch NK từ tất các các thị trường.

  Biểu đồ 2: Thị trường NK tháng 9/2007

  Thị trường Singapore: luôn đứng ở vị trí đứng đầu từ đầu năm tới nay với kim ngạch NK trong tháng: 58,2 triệu USD, chiếm 35,9% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là bảng mạch các loại (19,7 triệu USD), linh kiện vi tính (12,6 triệu USD), máy in (5 triệu USD).

  Thị trường Nhật Bản: kim ngạch NK trong tháng là 36,8 triệu USD, chiếm 22,7% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (28,4 triệu USD), bảng mạch các loại (7,8 triệu USD).

  Thị trường Trung Quốc: trong tháng kim ngạch NK đạt 22,4 triệu USD, chiếm 13,8% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (11,2 triệu USD), bảng mạch (2,4 triệu USD).

  Biểu đồ 3: Tỷ trọng các mặt hàng NK chủ lực tháng 9/2007
   
  Linh kiện vi tính: NK trong tháng 71,3 triệu USD, tăng 7,2% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch NK 9 tháng đầu năm đạt 543,8 triệu USD. Linh kiện vi tính NK trong tháng từ Nhật Bản là: 28,4 triệu USD, Singapore: 12,6 triệu USD, Trung Quốc: 11,2 triệu USD, Hồng Kông: 9,2 triệu USD và Đài Loan: 3,5 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: NK trong tháng đạt 35,3 triệu USD, giảm  20% so với tháng trước. Đến hết tháng 9, NK mặt hàng này đạt 344,5 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại NK từ Singapore: 19,7 triệu USD, Nhật Bản: 7,8 triệu USD, Hồng Kông: 3,3 triệu USD và Trung Quốc: 2,4 triệu USD.

  Nguồn: Tổng cục Hải Quan, số liệu xuất nhập khẩu chính ngạch

  ID: O0710_1