• Thứ Tư, 28/11/2007 10:19 (GMT+7)

  Tăng trưởng trở lại trong xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 10/2007

  Tháng 10/2007, xuất nhập khẩu (XNK) thiết bị tin học đạt 319,8 triệu USD tăng 5,6% so với tháng trước. XNK 10 tháng 2007 đã đạt 2.742 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ 2006.

  Xuất khẩu

  Tổng XK trong tháng 10/2007 đạt 157,3 triệu USD, tăng 12 % so với tháng 9 năm 2007. Tổng XK 10 tháng đầu năm 2007 đạt 1.244,6 triệu USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước.

  Biểu đồ 1: XK thiết bị tin học đến các thị trường tháng 10/2007

  Thị trường Thái Lan luôn lớn nhất về XK với kim ngạch trong tháng đạt 32,6 triệu USD, tăng 6,9% so với tháng trước. Tổng kim ngạch XK sang thị trường này từ đầu năm đến hết tháng 10 đạt 272,3 triệu USD. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là bảng mạch các loại (26,5 triệu USD) và linh kiện vi tính (4,2 triệu USD).

  Thị trường Hà Lan: trong tháng 10, XK sang thị trường này đạt 26,1 triệu USD, tăng 61,1% so với tháng trước. XK sang thị trường này 10 tháng đầu năm đạt 146,7 triệu USD. XK chủ yếu sang thị trường này là mặt hàng máy in (25,5 triệu USD) và đã chiếm 97,7% tổng kim ngạch XK sang đây.

  Thị trường Mỹ: trong tháng, XK đạt 26 triệu USD, tăng 12% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch XK sang thị trường này 10 tháng đầu năm đạt 184,3 triệu USD. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường Mỹ là máy in (23,9 triệu USD) và đã chiếm 91,9% tổng kim ngạch XK sang Mỹ.

  Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

  Biểu đồ 2: Cơ cấu các mặt hàng XK chủ yếu.
  Máy in: XK trong tháng đạt 95,6 triệu USD, tăng 11,2% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch XK 10 tháng đầu năm đạt 704,4 triệu USD. Mặt hàng máy in XK trong tháng sang Hà Lan: 25,5 triệu USD, Mỹ: 23,9 triệu USD, Singapore: 7,7 triệu USD và Trung Quốc: 6,3 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: XK trong tháng đạt 45,7 triệu USD, tăng 10,1% so với tháng trước. Đến hết tháng 10, XK mặt hàng này đạt 407 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại XK tháng 10 chủ yếu sang Thái lan: 26,5 triệu USD, Philippines: 14,2 triệu USD và Nhật Bản: 4,3 triệu USD. 

  Nhập khẩu

  Tổng kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng 10/2007 đạt 162,5 triệu USD, tăng không đáng kể so với tháng trước. Tổng kim ngạch NK 10 tháng đầu năm 2007 đạt 1.497,9 triệu USD tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước.

  Thị trường NK tập trung vào một số thị trường lớn với kim ngạch NK từ 8 thị trường lớn nhất đã chiếm đến 95,3% kim ngạch NK từ các thị trường.

  Biểu đồ 3: NK thiết bị tin học từ các thị trường tháng 10/2007.

  Thị trường Singapore luôn đứng ở vị trí đứng đầu từ đầu năm tới nay với kim ngạch NK trong tháng đạt 59 triệu USD, chiếm 36,3% kim ngạch NK trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là bảng mạch các loại (20,6 triệu USD), linh kiện vi tính (8,5 triệu USD), máy tính xách tay (6,7 triệu USD) và máy in (6,7 triệu USD).

  Thị trường Nhật Bản: kim ngạch NK trong tháng là 31,8 triệu USD, chiếm 19,6% kim ngạch NK trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (21,9 triệu USD), bảng mạch các loại (8,5 triệu USD).

  Thị trường Trung Quốc: trong tháng, NK đạt 26,6 triệu USD, chiếm 16,4% từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ Trung Quốc là linh kiện vi tính (8,5 triệu USD), bảng mạch (6,9 triệu).

  Linh kiện vi tính: NK trong tháng 49,2 triệu USD, giảm 40% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch

  Biểu đồ 4: Cơ cấu các mặt hàng NK tháng 10/2007.
  NK 10 tháng đầu năm đạt 593 triệu USD. Linh kiện vi tính NK trong tháng từ Nhật Bản là: 22 triệu USD, Singapore: 8,5 triệu USD, Trung Quốc: 8,4 triệu USD, Hồng Kông: 6 triệu USD và Đài Loan: 2,3 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: NK trong tháng đạt 44,5 triệu USD, tăng  26% so với tháng trước. Đến hết tháng 10, NK mặt hàng này đạt 389 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại nhập khẩu từ Singapore: 20,6 triệu USD, Nhật Bản: 8,5 triệu USD, Trung Quốc: 6,9 triệu USD và Hồng Kông 5,6 triệu USD.

  Nguồn: Tổng cục Hải Quan, số liệu xuất nhập khẩu chính ngạch

  ID: O0711_1