• Thứ Năm, 14/02/2008 14:10 (GMT+7)

  Bộ “Thông tin thông thoáng”

  Báo cáo tổng kết năm 2007 của bộ Thông Tin và Truyền Thông (TTTT) có nhận xét: “Ứng dụng CNTT trong bộ còn yếu, chưa tương xứng với vai trò của bộ quản lý nhà nước về CNTT”.

  Tại hội nghị triển khai công tác năm 2008 của ngành TTTT ngày 11/1/2008, bộ trưởng TTTT Lê Doãn Hợp cũng cho hay ông rất lo ứng dụng CNTT ở bộ bị chậm trễ. Vì thế, năm 2008 bộ TTTT sẽ dành ưu tiên cao nhất cho việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước (QLNN), thậm chí coi đó là vấn đề danh dự của bộ.

     

   

  Bộ Thông Tin và Truyền Thông phấn đấu đi đầu trong ứng dụng CNTT.

  Ông Lê Doãn Hợp nêu quyết tâm chậm nhất đến năm 2010, ứng dụng CNTT trong QLNN phải ngang tầm với các nước trong khu vực. Bắt đầu từ năm 2008, lãnh đạo Bộ sẽ đối thoại trực tuyến thường kỳ. Dự kiến trong tháng 2/0008, Bộ sẽ tổ chức một buổi giao lưu trực tuyến về nội dung báo chí, xuất bản. Trước đó, ngày 9/1/2008, thứ trưởng Lê Nam Thắng cũng đã đối thoại trực tuyến về viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện.

  Tại một buổi làm việc với sở BCVT Hà Nội đầu tháng 1/2008, ông Lê Doãn Hợp cũng nhấn mạnh bộ TTTT sẽ phấn đấu thành một trong những bộ đi đầu trong ứng dụng CNTT, sẽ là một bộ thật thông thoáng. Trước mắt, Bộ sẽ đi trước trong việc họp trực tuyến toàn quốc và giải quyết mọi công việc trên mạng. Năm 2008 sẽ giảm ít nhất 50% lượng văn bản giấy tờ. Các cuộc họp trong ngành, đại biểu sẽ đọc trước nội dung trên mạng rồi thảo luận. Thậm chí các đại biểu thảo luận luôn trên mạng, chỉ với những vấn đề rất quan trọng Bộ mới mời về họp trực tiếp.

  Về cơ chế, tổ chức, để thông thoáng, Bộ sẽ cố gắng gỡ hết vướng mắc giữa Bộ với các đơn vị trực thuộc và với các DN, giữa bộ và các bộ/ngành khác, giữa Bộ với các địa phương. Đồng thời, Bộ cũng tập trung tháo gỡ những vướng mắc về bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí, xuất bản.

  Ngoài ra trong năm 2008, bộ TTTT còn nhiều nhiệm vụ quan trọng khác, như tăng cường quản lý báo chí bằng luật và các quy chế; tăng mức sản xuất công nghiệp CNTT (cả phần cứng lẫn phần mềm); tạo chính sách viễn thông thông thoáng hơn, thực hiện cơ chế thị trường đồng bộ; thực hiện chiến lược giảm bù lỗ cho ngành bưu chính; đào tạo nhân lực, đặc biệt là nhân lực bậc cao và gắn với quản lý; mở rộng cửa mời gọi đầu tư, gắn kết chặt chẽ với các tập đoàn trên thế giới...

  Thạch Thảo

  ID: B0802_8