2 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) các mặt hàng thiết bị tin học đạt 592,4 triệu USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2007.

" /> 2 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) các mặt hàng thiết bị tin học đạt 592,4 triệu USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2007.

"/> 2 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) các mặt hàng thiết bị tin học đạt 592,4 triệu USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2007.

" />
 • Thứ Năm, 27/03/2008 11:40 (GMT+7)

  Xuất nhập khẩu thiết bị tin học 2 tháng đầu năm 2008

  2 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) các mặt hàng thiết bị tin học đạt 592,4 triệu USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2007.

  Biểu đồ 1: Kim ngạch XNK 2 tháng đầu năm 2008 so với cùng kỳ 2007.

  Trong đó xuất khẩu (XK) đạt 235,2 triệu USD, tăng 12,5%, nhập khẩu (NK) đạt 357,2 triệu USD, tăng 40,5%. Tháng 2/2008, XK đạt 119,6 triệu USD, tăng 3%; NK đạt 137,6 triệu USD, giảm 37,3% so với tháng trước.

  Xuất khẩu:

  Thái Lan luôn là thị trường lớn nhất về XK với kim ngạch XK trong tháng 22,9 triệu USD; tổng kim ngạch XK sang thị trường này 2 tháng đầu năm 2008 đạt 55,5 triệu USD. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là bảng mạch các loại (20,1 triệu USD) và linh kiện vi tính (2,7 triệu USD).

  Thị trường Hà Lan: kim ngạch XK sang thị trường này đạt 16,2 triệu USD; tổng kim ngạch XK sang thị trường này 2 tháng đầu năm 32,5 triệu USD. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là máy in (15,7 triệu USD).

  Thị trường Mỹ: XK trong tháng 2 sang thị trường này đạt 11,6 triệu USD, qua đó nâng tổng kim ngạch XK sang thị trường này 2 tháng đầu năm lên 22,5 triệu USD. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là máy in (10 triệu USD).

  Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu một số thị trường chính tháng 2/2008: 

  Thị trường

  Trị giá

  (triệu USD)

  Tỷ trọng

  (%)

  Thái Lan

  22,9

  19,1

  Hà Lan

  16,2

  13,5

  Mỹ

  11,6

  9,7

  Philippines

  10,9

  9,1

  Nhật Bản

  10,2

  8,5

  Trung Quốc

  9,0

  7,5

  Singapore

  7,0

  5,9

  Phần Lan

  6,0

  5,0

  Mexico

  3,2

  2,7

  Thị trường khác

  22,7

  19,0

  Tổng cộng

  119,6

  100,0

  Biểu đồ 2: Cơ cấu mặt hàng thiết bị tin học XK tháng 2/2008.

  Mặt hàng XK chủ lực trong tháng là máy in với kim ngạch XK trong tháng đạt 69,5 triệu USD, chiếm 58,1% kim ngạch XK các mặt hàng thiết bị tin học của cả nước, qua đó nâng tổng kim ngạch XK 2 tháng đầu năm 2008 mặt hàng này lên 127,1 triệu USD. Hà Lan là thị trường dẫn đầu về NK máy in của Việt Nam (15,7 triệu USD), tiếp theo là Mỹ (10 triệu USD) và Trung Quốc (8,5 triệu USD). Bảng mạch các loại: XK trong tháng đạt 36,2 triệu USD; tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm mặt hàng này 82,7 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch chủ yếu XK sang 3 thị trường chínhThái Lan (20,1 triệu USD), Philippines (10,9 triệu USD) và Nhật Bản (4,3 triệu USD).

   

  Nhập khẩu:

   

  Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu một số thị trường chính tháng 2/2008 

  Thị trường

  Trị giá

  (triệu USD)

  Tỷ trọng

  (%)

  Nhật Bản

  48,2

  35,1

  Singapore

  42,3

  30,8

  Hồng Kông

  15,5

  11,3

  Trung Quốc

  14,9

  10,8

  Đài Loan

  5,0

  3,6

  Mỹ

  3,9

  2,9

  Malaysia

  3,3

  2,4

  Thái Lan

  2,2

  1,6

  Thị trường khác

  2,2

  1,6

  Tổng cộng

  137,6

  100,0

  Thị trường Nhật Bản dẫn đầu về NK tháng 2/2008 với kim ngạch NK trong tháng đạt 48,2 triệu USD; tổng kim ngạch NK 2 tháng đầu năm từ thị trường này lên 106 triệu USD. Mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (27,9 triệu USD) và bảng mạch (12,4 triệu USD).

   

  Thị trường Singapore luôn là thị trường lớn nhất về NK với kim ngạch NK trong tháng đạt 42,3 triệu USD; tổng kim ngạch NK sang thị trường này 2 tháng đầu năm lên 111,1 triệu USD. Mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là bảng mạch các loại (12,7 triệu USD), linh kiện vi tính (10 triệu USD) và MTXT (5,9 triệu USD).

   

  Thị trường Hồng Kông: kim ngạch NK trong tháng đạt 15,5 triệu USD, qua đó nâng tổng kim ngạch NK 2 tháng đầu năm lên 37,9 triệu USD. Mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là bảng mạch (4,6 triệu USD) và linh kiện vi tính (4,4 triệu USD).

   

  Thị trường Trung Quốc: kim ngạch NK trong tháng đạt 14,9 triệu USD, qua đó nâng tổng kim ngạch NK 2 tháng đầu năm lên 46,5 triệu USD. Mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là bảng mạch (4,7 triệu USD) và linh kiện vi tính (2,8 triệu USD).

   

  Biểu đồ 3: Tỷ trọng các mặt hàng NK chủ lực tháng 2/2008.

  Linh kiện vi tính: NK trong tháng đạt 51 triệu USD; tổng kim ngạch NK 2 tháng đầu năm 2008 là  4,2 triệu USD. Linh kiện vi tính NK từ Nhật Bản (27,9 triệu USD), Singapore (10 triệu USD), Hồng Kông (4,4 triệu USD), Trung Quốc (2,9 triệu USD) và Đài Loan (2,3 triệu USD)... Bảng mạch các loại: NK trong tháng đạt 35,1 triệu USD; tổng kim ngạch NK 2 tháng đầu năm 75,3 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại nhập khẩu trong tháng từ 4 thị trường chính là Singapore (12,7 triệu USD), Nhật Bản (2,4 triệu USD), Trung Quốc (4,7 triệu USD) và Hồng Kông (4,6 triệu USD)

   

  Nguồn: Tổng cục Hải Quan, số liệu xuất nhập khẩu chính ngạch

  ID: O0803_1