• Thứ Hai, 28/04/2008 07:03 (GMT+7)

  Tổng hợp báo cáo

  Hỏi: Trong 1 mạng LAN làm thế nào để tổng hợp tất cả nguồn kinh phí cho việc xây dựng báo cáo tài chính ở máy chủ (hoặc bất kỳ máy trạm nào trong mạng). Chúng tôi đang sử dụng phần mềm (PM) kế toán hành chính sự nghiệp IMAS. Mỗi máy trạm hạch toán vài nguồn kinh phí khác nhau.
  Nguyễn Thanh Bình, email: binh24021976@yahoo.com.vn


  Trả lời bởi chuyên gia Quang Nguyễn (quang.nguyen@vina-consulting.com hoặc www.vina-consulting.com):

  Chào bạn, câu hỏi của bạn thật là khó. Tôi không rành PM IMAS. Tuy nhiên, tôi sẽ trả lời chung cho trường hợp này. Việc các nguồn kinh phí không chịu gom lại rồi báo cáo cho máy chủ hoặc chia sẻ thông tin với các máy khác có thể có nhiều lý do khác nhau. Tôi chỉ đoán như thế này:

  1. Con người: Những người sử dụng PM cương quyết không chia sẻ dữ liệu vì một trong những lý do: lười, không có trách nhiệm chia sẻ, không biết dùng PM, không biết dùng email, không dám chia sẻ các báo cáo… hoặc họ không có báo cáo để mà chia sẻ, hay báo cáo không chính xác nên họ… chưa chia sẻ.

  2. Mạng: Có thể là mạng cục bộ không được cài đặt để kết nối với nhau, chỉ nối ra Internet, các máy không thấy nhau, không có hệ thống chia sẻ ổ cứng. Thật ra, mạng cục bộ (LAN) là những con đường nho nhỏ trong cái phường khóm thôi. Còn chuyện "bà con" có qua lại thăm nhau hay không là do tình láng giềng thôi, có nhu cầu qua lại hay không là do các PM.

      Trả lời bởi bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, tạp chí Thế Giới Vi Tính: Bạn cần liên hệ lại nhà cung cấp PM IMAS để được tư vấn cách thực hiện.
  Tổng quát hơn, có vài PM cho phép bạn tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để làm báo cáo tổng hợp, giúp ra quyết định.... Tuy nhiên, các loại PM dạng này không thể cài vào là chạy được ngay mà cần phải chỉnh sửa tùy theo tình huống của mỗi đơn vị.
   

  3. PM: PM không có chức năng tổng hợp các báo cáo về các nguồn kinh phí của các dự án khác nhau, PM không được cài đặt chức năng này hoặc PM có chức năng, được cài đặt nhưng lại quên khai báo cho các máy khác nhau …

  4. Cơ sở dữ liệu (CSDL): Không biết là PM có sử dụng CSDL tập trung hay không. Nếu có thì chắc chắn là bạn có thể vào CSDL để "lôi" thông tin ra mà "xào nấu" thành một báo cáo tổng hợp. Nếu họ không xài CSDL tập trung thì… bó tay! Khi đó, toàn bộ báo cáo cần phải chuyển lên cho bạn bởi người dùng các máy trạm.

  Bây giờ mình giả định là các người dùng đồng ý chịu chia sẻ các báo cáo kinh phí khác nhau mà PM không chịu tổng hợp. Bạn cần xin tất cả các báo cáo này qua đường email (bảo họ gửi email về địa chỉ của bạn, sau khi đã xuất các báo cáo này qua dạng tệp tin Excel). Sau đó bạn có thể gom, tổng hợp, "mổ xẻ” các báo cáo này bằng Excel. Về vụ sử dụng Excel như thế nào thì … xin trả lời bạn khi nhận được câu hỏi vào lần tới.

  ID: B0804_92