• Thứ Tư, 21/05/2008 16:21 (GMT+7)

  Xuất nhập khẩu thiết bị tin học 4 tháng đầu 2008: 1 tỷ 148 triệu USD

  Tháng 4/2008, kim ngạch XNK các thiết bị tin học 283,3 triệu USD, nâng kim ngạch XNK của cả nước 4 tháng đầu năm lên 1.148,2 triệu USD.

  XNK 4 tháng đầu 2008 tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. XK trong tháng 4/2008 đạt 122,1 triệu USD, NK đạt 161,2 triệu USD.

  Biểu đồ 1: Kim ngạch XNK các tháng đầu nãm 2008.

  Xất khẩu:

  Dẫn đầu về thị trường là Thái Lan, tiếp theo là Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và Philippines… Với trên 30 thị trường XK trong tháng, trong đó 7 thị trường có kim ngạch lớn nhất bằng 83,8% kim ngạch XK sang tất cả các thị trường.

  Bảng 1: Thị trường XK tháng 4/2007 và 4/2008 (Đơn vị tính: triệu USD)

   

  STT

   

  Tên thị trường

  Tháng 4 năm 2007

  Tháng 4 năm 2008

  Trị giá

   

  Tỷ trọng (%)

  Trị giá

   

  Tỷ trọng (%)

  1

  Thái Lan

  18,4

  14,2

  27,9

  22,9

  2

  Hoa Kỳ

  13,8

  10,7

  19,0

  15,6

  3

  Hà Lan

  8,6

  6,7

  14,1

  11,5

  4

  Nhật Bản

  8,0

  6,2

  12,9

  10,6

  5

  Singapore

  8,6

  6,7

  12,2

  10,0

  6

  Trung Quốc

  7,0

  5,5

  9,6

  7,8

  7

  Philippines

  10,0

  7,8

  6,6

  5,4

  8

  Các thị trường khác

  54,5

  42,2

  19,8

  16,2

   

  Tổng cộng

  128,9

  100,0

  122,1

  100,0

  Kim ngạch XK sang Thái Lan đạt 27,9 triệu USD, chiếm 22,9% kim ngạch XK sang tất cả các thị trường, giảm 22,9% so với tháng trước. 4 tháng đầu năm 2008, XK sang Thái Lan đạt  119,6 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng sang Thái Lan là bảng mạch (24,8 triệu USD).

  Mỹ đứng thứ 2 về thị trường XK trong tháng với kim ngạch đạt 19 triệu USD chiếm đến 15,6% kim ngạch XK sang tất cả các thị trường, tăng 17,3% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch XK sang Mỹ 4 tháng đầu năm đạt 57,7 triệu USD. Mặt hàng XK chủ yếu xuất sang Mỹ là máy in (17,8 triệu USD).

  Thị trường Hà Lan: kim ngạch XK trong tháng đạt 14,1 triệu USD chiếm 11,5% tổng kim ngạch XK sang tất cả các thị trường qua đó nâng tổng kim ngạch XK sang thị trường này 4 tháng đầu năm đạt 68,2 triệu USD. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là máy in (13,6 triệu USD).

  Biểu đồ 2: Cơ cấu mặt hàng thiết bị tin học XK tháng 4/2008.
  Máy in là mặt hàng XK chủ lực, kim ngạch trong tháng đạt 67,7 triệu USD giảm 21,7% so với tháng trước, tổng kim ngạch XK 4 tháng đầu năm mặt hàng này đạt 281,3 triệu USD. Mỹ luôn là thị trường dẫn đầu về NK máy in của Việt Nam với kim ngạch XK trong tháng đạt 17,8 triệu USD. Tiếp theo là  Hà Lan 13,7 triệu USD, Singapore 10,9 triệu USD và Trung Quốc 8,5 triệu USD.

  Bảng mạch các loại XK trong tháng đạt 36,4 triệu USD giảm 11,2% so với tháng trước qua đó nâng tổng kim ngạch XK 4 tháng đầu năm 2008 mặt hàng này đạt 160,1 triệu USD. XK bảng mạch trong tháng chủ yếu sang 3 thị trường Thái Lan là 24,8 triệu USD, Philippin 6,5 triệu USD và Nhật Bản: 4,4 triệu USD. 

  Linh kiện vi tính XK trong tháng đạt 9,7 triệu USD giảm 48,4% so với tháng trước qua đó nâng tổng kim ngạch XK 4 tháng đầu năm 2008 mặt hàng này đạt 43,8 triệu USD. XK linh kiện chủ yếu sang 3 thị trường Thái Lan (2,7 triệu USD), Hồng Kông (1,9 triệu USD) và Nhật Bản (1,9 triệu USD). 

  Nhập khẩu

  6 thị trường lớn nhất về NK trong tháng chiếm đến 93% kim ngạch NK của cả nước.

  Bảng 2: Thị trường NK tháng 4/2007 và 4/2008 (Đơn vị tính: triệu USD)

   

  STT

   

  Tên thị trường

  Tháng 4 năm 2007

  Tháng 4 năm 2008

  Trị giá

   

  Tỷ trọng (%)

  Trị giá

   

  Tỷ trọng (%)

  1

  Singapore

  44,5

  34,5

  48,1

  29,8

  2

  Nhật Bản

  26,2

  20,3

  43,8

  27,2

  3

  Trung Quốc

  19,4

  15,1

  28,4

  17,6

  4

  Hồng Kông

  13,2

  10,2

  16,5

  10,2

  5

  Hoa Kỳ

  6,6

  5,1

  8,7

  5,4

  6

  Malaysia

  4,2

  3,3

  4,5

  2,8

  7

  Các nước khác

  14,8

  11,5

  11,2

  7,0

   

  Tổng cộng

  128,9

  100,0

  161,2

  100,0

  Singapore luôn là thị trường NK lớn nhất với kim ngạch NK trong tháng đạt 48,1 triệu USD nâng tổng kim ngạch NK từ thị trường này 4 tháng đầu năm đạt 191,4 triệu USD. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (11,7 triệu USD), bảng mạch các loại (11,4 triệu USD) và MTXT (6,2 triệu USD).

  Thị trường Nhật Bản: với kim ngạch NK trong tháng đạt 43,8 triệu USD qua đó nâng tổng kim ngạch NK 4 tháng đầu năm 2008 từ thị trường này đạt 179,2 triệu USD. Mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là bảng mạch (16,5 triệu USD), linh kiện vi tính (15,1 triệu USD) và mực in (10,8 triệu USD).

  Trung Quốc: kim ngạch NK trong tháng đạt 28,4 triệu USD qua đó nâng tổng kim ngạch NK 4 tháng đầu năm đạt 94 triệu USD. Mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là MTXT (6,9 triệu USD), bảng mạch (6,6 triệu USD) và linh kiện vi tính (6,5 triệu USD).

  Biểu đồ 3: Tỷ trọng các mặt hàng NK chủ lực tháng 4/2008.
  Linh kiện vi tính: NK trong tháng đạt 44 triệu USD, tổng kim ngạch NK 4 tháng đầu năm 2008 đạt 210,3 triệu USD. Linh kiện vi tính NK trong tháng từ Nhật Bản là: 15,1 triệu USD, Singapore: 11,4 triệu USD, Trung Quốc: 6,6 triệu USD, Hồng Kông: 4,6 triệu USD và Đài Loan: 2,5 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: NK trong tháng đạt 43,2 triệu USD, NK 4 tháng đầu năm 2008 đạt 127,5 triệu USD. Bảng mạch nhập từ 3 thị trường chính là Nhật Bản (16,5 triệu USD), Singapore (11,4 triệu USD), Trung Quốc (6,6 triệu USD) và Hồng Kông (6,1 triệu USD).

  Nguồn: Tổng cục Hải Quan, số liệu xuất nhập khẩu chính ngạch

  ID: O0805_1