• Thứ Sáu, 20/06/2008 16:22 (GMT+7)

  Diễn đàn “Khi cán bộ xin ra làm dân”: Cần tạo môi trường chuyên nghiệp, minh bạch

  Tôi cho rằng tình trạng “cán bộ xin ra làm dân” là hết sức bình thường, bởi lẽ chúng ta đang hướng đến một nền kinh tế mở, cơ hội việc làm, thu nhập dành cho mọi người đang rộng mở hơn. Theo cá nhân tôi, điều này cũng có mặt tích cực, buộc các cơ quan nhà nước phải có sự đổi mới, xây dựng cho được một môi trường làm việc tốt hơn.

  Từ khi thành lập đến nay, 35% số cán bộ làm công tác chuyên môn về điện tử, viễn thông và CNTT ở sở Thông Tin và Truyền Thông (TTTT) Lào Cai đã xin ra ngoài làm việc cho doanh nghiệp (DN). Nếu tình trạng này không sớm được khắc phục sẽ dẫn đến lây truyền tâm lý, bởi hầu hết những người ra đi đều tìm được môi trường làm việc tốt hơn, năng động hơn có phúc lợi xã hội tốt hơn, thu nhập cao hơn... Những người có trình độ tương đương sẽ so sánh, thấy có sự chênh lệch về quyền lợi vật chất dẫn đến dao động tư tưởng, không yên tâm công tác. Nhiều người chỉ chờ có cơ hội tốt là xin đi. Điều này đã gây ảnh hưởng đến hiệu quả công tác của bản thân cán bộ đó và gây khó khăn cho công tác quản lý. Không những thế, nó còn ảnh hưởng đến không khí làm việc chung trong toàn Sở.

  Thông thường, để đào tạo được một cán bộ mới tốt nghiệp về làm công tác quản lý nhà nước phải mất ít nhất 2 năm. Sự biến động về nhân sự sẽ làm giảm chất lượng đào tạo và tạo ra một khoảng trống nhất thời tại vị trí cán bộ đã có kinh nghiệm chuyển đi. Việc tuyển mới hoặc sắp xếp lại vị trí đó cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Những cán bộ có kinh nghiệm đã giảm dần nhiệt tình so với thời gian đầu khi hướng dẫn cán bộ mới, do tâm lý không chắc chắn công sức đào tạo của mình có được phục vụ công việc của Sở hay không.

  Để tuyển và giữ người như ý, việc tạo cơ chế tăng thu nhập cho cán bộ là yêu cầu đầu tiên nhưng không phải là quan trọng nhất. Điều quan trọng là cần tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch. Tạo điều kiện để các cán bộ phát huy được tính sáng tạo trong nghề nghiệp, bởi tâm lý của các bạn trẻ thường mong muốn được cống hiến cho đất nước, cho xã hội và tất nhiên kèm với mức thu nhập tương đối xứng đáng với sự cống hiến đó.

  Để giúp các tỉnh như Lào Cai giảm được tình trạng này, bộ TTTT nên có sự quan tâm thường xuyên hơn đối với vấn đề chất lượng nguồn nhân lực của ngành ở cơ sở. Việc này có thể thông qua nhiều cách như: tổ chức các khoá tập huấn, các lớp đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ các sở. Ưu tiên bố trí các dự án, đề án, các chương trình đầu tư cho những địa bàn khó khăn, khu vực miền núi, biên giới. Qua đó tạo môi trường làm việc tốt hơn, tạo thêm việc làm và thu nhập để động viên, khích lệ đội ngũ nhân lực yên tâm gắn bó với đơn vị.

  Bộ nên xây dựng cơ chế chính sách tổng thể cho những người làm CNTT, phối hợp với bộ Nội Vụ xây dựng một chính sách tuyển dụng cán bộ công chức một cách thiết thực và hiệu quả hơn, xây dựng, hướng dẫn các địa phương thực hiện cơ chế phụ cấp đặc thù cho cán bộ của ngành. Xây dựng chỉ tiêu biên chế phù hợp với chức năng nhiệm vụ quản lý, đi đôi với việc phân cấp cụ thể hơn cho các sở. Như vậy, các sở sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để chuẩn hoá đội ngũ một cách chuyên nghiệp.

  Bộ cũng nên sớm xây dựng ban hành các quy chế quản lý, các kế hoạch, văn bản hướng dẫn đối với những vấn đề mới để các sở có cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu những vướng mắc.

  Thu Nga – Thụy Anh ghi

  ID: B0806_92