• Thứ Tư, 18/06/2008 18:11 (GMT+7)

  XNK thiết bị tin học tháng 5/2008: Tăng mạnh so với tháng 4!

  Kim ngạch XNK thiết bị tin học tháng 5/2008 đạt 340,7 triệu USD, nâng kim ngạch XNK 5 tháng đầu 2008 đạt 1 tỷ 488,9 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ 2007.

  Trong đó, XK trong tháng 5/2008 đạt 157,5 triệu USD, tăng 20,3% so với tháng 4/2008; nhập khẩu trong tháng 5/2008 đạt 183,2 triệu USD, tăng 29% so với tháng trước!

  Biểu đồ 1: Kim ngạch XNK các tháng đầu năm 2008.
  Xuất khẩu

  Kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng 5/2008 đạt 157,5 triệu USD tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch XK 5 tháng đầu năm 2008 đạt 668,2 triệu USD. Tỷ trọng 3 mặt hàng XK lớn nhất (máy in, bảng mạch và linh kiện vi tính) trong tháng chiếm đến 91,9% tổng kim ngạch XK các thiết bị tin học.

   

  Các mặt hàng XK chủ yếu là máy in, bảng mạch. XK máy in trong tháng đạt 92,8 triệu USD, tăng 37,1% so với tháng trước, nâng kim ngạch XK máy in 5 tháng đầu năm đạt 374,1 triệu USD. Mặt hàng máy in xuất khẩu trong tháng sang Mỹ: 23,9 triệu USD, Trung Quốc: 16,5 triệu USD, Hà Lan: 15,5 triệu USD và Singapore: 9,7 triệu USD.

  Biểu đồ 2: Tỷ trọng các mặt hàng XK chủ lực tháng 5/2008.

  XK bảng mạch các loại trong tháng đạt 40,5 triệu USD, tăng 11,3% so với tháng trước. Hết tháng 5, XK mặt hàng này đạt 200,6 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại xuất khẩu tháng 5 chủ yếu sang Thái Lan: 27 triệu USD, Philippines: 8,6 triệu USD và Nhật Bản: 4,5 triệu USD. 

  XK trong tháng sang Thái Lan đạt 30,7 triệu USD, chiếm 19,5% kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. Mặt hàng XK chủ yếu là bảng mạch các loại (27 triệu USD), chiếm đến 87,9% kim ngạch XK thiết bị tin học sang thị trường này.

  Bảng 1: Thị trường XK trong tháng 5/2008:

   STT

  Tên thị trường

  Trị giá

  (triệu USD)

  Tỷ trọng

  (%)

  1

  Thái Lan

  30,7

  19,5

  2

  Mỹ

  25,0

  15,9

  3

  Trung Quốc

  17,8

  11,3

  4

  Hà Lan

  16,0

  10,2

  5

  Nhật Bản

  14,9

  9,5

  6

  Singapore

  10,9

  6,9

  7

  Philippines

  8,6

  5,4

  8

  Các thị trường khác

  33,7

  21,4

   

   Tổng cộng

  157,5

  100,0

  XK sang thị trường Mỹ trong tháng đạt 25 triệu USD, chiếm 15,9% kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là máy in với kim ngạch 23,9 triệu USD, chiếm đến 95,6% kim ngạch XK thiết bị tin học sang Mỹ.

  XK sang Trung Quốc trong tháng đạt 17,8 triệu USD, chiếm 11,3% kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là máy in (16,5 triệu USD) và chiếm đến 92,7% kim ngạch XK thiết bị tin học sang thị trường này.

  XK sang thị trường Hà Lan trong tháng đạt 16 triệu USD, chiếm 10,2% kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là máy in (15,5 triệu USD) và chiếm đến 96,9% kim ngạch XK thiết bị tin học sang thị trường này.

  Nhập khẩu

  Kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng 5/2008 đạt 183,2 triệu USD, nâng kim ngạch NK 5 tháng đầu năm 2008 đạt 820,7 triệu USD. Tỷ trọng 4 mặt hàng NK lớn nhất (linh kiện vi tính, bảng mạch, MTXT và mực in) trong tháng chiếm đến 76,2% kim ngạch NK tất cả các mặt hàng tin học. Kim ngạch NK từ 11 thị trường lớn nhất chiến tới 98,2% kim ngạch NK mặt hàng này từ tất cả các thị trường.

  Biểu đồ 3: Tỷ trọng các mặt hàng NK chủ lực tháng 5/2008.

  Các mặt hàng NK chủ yếu gồm linh kiện vi tính, bảng mạch các loại. NK linh kiện vi tính trong tháng đạt 54,7 triệu USD, tăng 24,3% so với tháng trước, nâng kim ngạch NK 5 tháng đầu năm 2008 đạt 265 triệu USD. Linh kiện vi tính NK trong tháng từ Nhật Bản: 17,6 triệu USD, Singapore: 11,5 triệu USD, Trung Quốc: 9,3 triệu USD và Hồng Kông: 5,6 triệu USD.

  NK bảng mạch các loại trong tháng đạt 44,3 triệu USD, tăng 2,5% so với tháng trước. 5 tháng đầu năm 2008, NK mặt hàng này đạt 171,8 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại NK từ Nhật Bản: 13 triệu USD; Trung Quốc: 10,7 triệu USD; Singapore: 9,7 triệu USD và Hồng Kông: 5,8 triệu USD.

  Thị trường Singapore luôn ở vị trí đứng đầu từ đầu năm tới nay với kim ngạch NK trong tháng: 53,3 triệu USD, chiếm 29,1% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là MTXT (12,7 triệu USD), linh kiện vi tính (11,5 triệu USD) và bảng mạch các loại (9,7 triệu USD).

  Bảng 2: Thị trường NK trong tháng 5/2008:

  STT

  Tên thị trường

  Trị giá

  (triệu USD)

  Tỷ trọng

  (%)

  1

  Singapore

  53,3

  29,1

  2

  Nhật Bản

  42,6

  23,3

  3

  Trung Quốc

  38,0

  20,7

  4

  Hồng Kông

  16,0

  8,8

  5

  Malaysia

  6,9

  3,8

  6

  Đài Loan

  6,6

  3,6

  7

  Mỹ

  5,6

  3,1

  8

  Phần Lan

  4,0

  2,2

  9

  Hàn Quốc

  3,5

  1,9

  10

  Indonesia

  1,8

  1,0

  11

  Thái Lan

  1,4

  0,8

  12

  Thị trường khác

  3,3

  1,8

   

  Tổng cộng

  183,2

  100,0

  Thị trường Nhật Bản: kim ngạch NK trong tháng là 42,6 triệu USD, chiếm 23,3% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (17,6 triệu USD), bảng mạch các loại (13 triệu USD) và mực in (10,5 triệu USD). Ba mặt hàng này chiếm 96,5% kim ngạch NK các mặt hàng từ thị trường Nhật Bản.

  Thị trường Trung Quốc: trong tháng, kim ngạch NK từ thị trường này đạt 38 triệu USD, chiếm 20,7% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu là bảng mạch các loại (10,7 triệu USD), linh kiện vi tính (9,3 triệu USD), MTXT (8 triệu USD) và màn hình máy tính (3,9 triệu USD).

  Nguồn: Tổng cục Hải Quan, số liệu xuất nhập khẩu chính ngạch

  ID: O0806_1