• Chủ Nhật, 21/09/2008 06:49 (GMT+7)

  Tiêu chuẩn đánh giá website công

  Tác giả Nguyễn Tuấn Hoa thử đưa ra một bảng tiêu chuẩn đánh giá website công dựa trên kinh nghiệm cá nhân; hy vọng bạn đọc, các cơ quan nhà nước có thêm một cách thức đánh giá website.

  Tác giả Nguyễn Tuấn Hoa thử đưa ra một bảng tiêu chuẩn đánh giá website công dựa trên kinh nghiệm cá nhân. BBT đăng tải các tiêu chí đó với hy vọng bạn đọc, các cơ quan nhà nước có thêm một cách thức đánh giá website. Tạp chí mong nhận được thêm nhiều ý kiến về vấn đề này.

  Thông thường, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong xã hội truy cập website của các cơ quan quản lý nhà nước để: Tìm kiếm thông tin mình cần, liên lạc, trao đổi với cơ quan chức năng về vụ việc của mình để hiểu rõ cần thực hiện như thế nào và sử dụng các dịch vụ công. Mục đích và cách thức người sử dụng tiếp cận với các cơ quan chức năng thông qua website có thể được chia làm 4 nhóm thuộc tính: (1) Thu thập thông tin, (2) Liên lạc, (3) Sử dụng dịch vụ công, (4) Giao dịch.

  TIÊU CHUẨN THU THẬP THÔNG TIN

  1. Có đủ thông tin về lĩnh vực liên quan trên website không? [Tiêu chuẩn này đánh giá mức độ chuyên nghiệp của nhà thiết kế website và tính chất sẵn sàng thông tin của cơ quan chức năng]
  • Đầy đủ: 5 điểm.
  • Bình thường (chỗ đủ, chỗ thiếu): 3 điểm
  • Thiếu: 1 điểm.

  2. Thông tin có được cập nhật thường xuyên không? [Đánh giá trình độ tổ chức thông tin và số lượng người làm công tác chuẩn bị thông tin (đủ hay thiếu)]
  • Thường xuyên (hàng ngày hoặc khi mới xuất hiện): 5 điểm.
  • Thỉnh thoảng (hàng tuần): 3 điểm.
  • Lâu (hàng tháng): 1 điểm.

  3. Có thể tìm kiếm, thu thập thông tin dễ dàng không? [Đánh giá công cụ tìm kiếm được sử dụng và nghiệp vụ tổ chức thông tin]
  • Dễ dàng: 3 điểm.
  • Bình thường: 1.5 điểm.
  • Khó: 0 điểm.

  4. Thu thập thông tin có nhanh không? [Đánh giá công cụ tìm kiếm được sử dụng và tốc độ truy cập server ở địa chỉ hosting]
  • Nhanh: 3 điểm.
  • Bình thường: 1.5 điểm.
  • Chậm: 0 điểm.

  5. Có thể sao chép thông tin thu thập được dễ dàng không? [Đánh giá mức độ chuyên nghiệp của nhà thiết kế hướng tới người sử dụng]
  • Dễ dàng: 3 điểm.
  • Bình thường: 1.5 điểm.
  • Khó: 0 điểm.

  TIÊU CHUẨN LIÊN LẠC

  1. Trên website có đầy đủ thông tin về các đầu mối liên lạc cụ thể (ai phụ trách việc gì) không? [Đánh giá trình độ tổ chức công việc và khả năng sẵn sàng phục vụ]
  • Đủ: 3 điểm.
  • Chỉ có tên các phòng chức năng, số điện thoại và email: 2 điểm.
  - Chỉ có mục “Liên lạc với chúng tôi” (Contact us): 1 điểm.

  2. Việc liên lạc thực hiện có dễ dàng không? [Đánh giá mức sẵn sàng phục vụ và trình độ thiết kế website]
  • Dễ dàng (Liên lạc được với cán bộ phụ trách vụ việc dễ dàng): 3 điểm.
  • Bình thường: 1.5 điểm
  • Khó: 0 điểm.

  3. Khách hàng có hài lòng với kết quả liên lạc không? [Đánh giá mức độ chuyên nghiệp của nhà thiết kế hướng tới người sử dụng và năng lực giải quyết công việc của cơ quan chức năng]
  • Hài lòng: 3 điểm.
  • Bình thường: 1.5 điểm.
  • Không hài lòng: 0 điểm.

  SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG

  1. Dịch vụ công được cung cấp ở mức độ nào? [Đánh giá trình độ tin học hóa của cơ quan chức năng]
  • Toàn bộ (từ khâu đăng ký đến khâu nhận giấy phép): 6 điểm.
  • Hỗ trợ (chỉ làm giản tiện thủ tục đăng ký cấp phép): 3 điểm.
  • Chỉ mang tính hướng dẫn: 1 điểm.

  2. Khách hàng sử dụng dịch vụ công có dễ dàng không? [Đánh giá trình độ cung cấp dịch vụ công cho khách hàng]
  • Dễ dàng: 3 điểm.
  • Bình thường: 2 điểm.
  • Khó sử dụng: 1 điểm.

  3. Khách hàng có hài lòng về chất lượng dịch vụ công không? [Đánh giá mức độ xâm nhập thực tế của dịch vụ công và được thực hiện bằng cách thăm dò ý kiến khách hàng]
  • Hài lòng: 4 điểm.
  • Bình thường: 2 điểm.
  • Không hài lòng: 0 điểm.

  GIAO DỊCH

  Cơ quan chức năng không chỉ sử dụng website như phương tiện cung cấp dịch vụ công mà còn là phương tiện giao dịch 2 chiều với khách hàng.

  1. Giao dịch có thể đạt được ở mức độ nào? [Đánh giá mức độ điện tử hóa]
  • Toàn bộ (khách hàng có thể sử dụng website để giao dịch với cơ quan chức năng và đạt được những gì mình muốn): 6 điểm.
  • Hỗ trợ (giao dịch 2 chiều mang lại hỗ trợ cho cả hai phía): 3 điểm
  • Chỉ mang tính hướng dẫn: 1 điểm.

  2. Khách hàng có hài lòng về chất lượng giao dịch không? [Đánh giá mức độ xã hội hóa của các hoạt động của bộ máy nhà nước thông qua phương tiện CNTT và truyền thông, được thực hiện thông qua thăm dò ý kiến khách hàng]
  • Hài lòng: 4 điểm.
  • Bình thường: 2 điểm.
  • Không hài lòng: 0 điểm.

  Nguyễn Tuấn Hoa, trung tâm Học Tập và Phát Triển TP.HCM

  ID: B0809_72