• Thứ Ba, 16/12/2008 08:37 (GMT+7)

  XNK thiết bị tin học tháng 11/2008: Giảm mạnh so với tháng 10!

  Tháng 11/2008, XNK thiết bị tin học (TBTH) đạt 280,6 triệu USD, tăng 12,1% so cùng kỳ nhưng giảm mạnh so với tháng 10. XNK TBTH 11 tháng năm 2008 là 3 tỷ 452,9 triệu USD.

  Kim ngạch XK trong tháng đạt 139,2 triệu USD, nâng tổng kim ngạch XK 11 tháng lên 1 tỷ 649,9 triệu USD. Cũng trong tháng này, NK TBTH đạt 141,4 triệu USD, nâng tổng kim ngạch NK 11 tháng đạt 1.803 triệu USD.

  Xuất khẩu

  Tổng kim ngạch XK trong tháng 11/2008 đạt 139,2 triệu USD, giảm 35,9% so với tháng 10/2008. Như vậy, tổng kim ngạch XK 11 tháng năm 2008 đạt 1 tỷ 649,9 triệu USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.

  Biểu đồ 1: Thị trường xuất khẩu tháng 11/2008:

    
  Thị trường Thái Lan luôn là thị trường lớn nhất về XK với kim ngạch trong tháng đạt 21,6 triệu USD, chiếm 15,5% tổng XK TBTH trong tháng sang tất cả các thị trường. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang Thái Lan là bảng mạch các loại (19,7 triệu USD) và linh kiện vi tính (1,8 triệu USD).

  Thị trường Mỹ: trong tháng 11/2008, XK sang Mỹ đạt 21,1 triệu USD, chiếm 15,2% tổng kim ngạch XK TBTH trong tháng sang tất cả cá thị trường. Mặt hàng XK chủ yếu sang Mỹ là máy in (20,3 triệu USD) và chiếm đến 96,2% tổng kim ngạch XK sang thị trường này.

  Thị trường Hà Lan: XK trong tháng 11/2008 sang Hà Lan đạt 18,4 triệu USD, chiếm 13,2% tổng kim ngạch XK TBTH sang tất cả các thị trường. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là máy in (18,3 triệu USD) và đã chiếm 99,5% tổng kim ngạch XK sang thị trường này.

  Biểu đồ 2 : Cơ cấu mặt hàng thiết bị tin học xuất khẩu tháng 11/2008: 

  Máy in: XK trong tháng đạt 97,5 triệu USD, giảm 33% so với tháng trước và đã chiếm đến 70% tổng kim ngạch XK các mặt hàng TBTH của cả nước, qua đó nâng tổng kim ngạch XK 11 tháng đạt 985,6 triệu USD. Mặt hàng máy in XK trong tháng sang Mỹ: 20,3 triệu USD, Hà Lan: 18,3 triệu USD, Trung Quốc: 12,7 triệu USD, Nhật Bản: 7,7 triệu USD và Singapore: 7,2 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: XK trong tháng đạt 30,9 triệu USD, giảm 38,7% so với tháng trước. Như vậy đến hết tháng 11, XK mặt hàng này đạt 446,7 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại XK tháng 11/2008 chủ yếu sang Thái Lan (19,7 triệu USD), Philippines (6,1 triệu USD) và Nhật Bản (2,7 triệu USD).

  Nhập khẩu

  Tổng kim ngạch NK TBTH trong tháng đạt 141,4 triệu USD, giảm 31,9% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch NK 11 tháng năm 2008 đạt 1 tỷ 803 triệu USD. Thị trường NK tập trung vào một số thị trường lớn với kim ngạch NK từ 9 thị trường lớn nhất có kim ngạch trên 1 triệu USD đã chiếm đến 98% kim ngạch NK từ tất các các thị trường.

  Biểu đồ 3: Thị trường nhập khẩu tháng 11 năm 2008:

  Thị trường Singapore luôn đứng ở vị trí đứng đầu từ đầu năm tới nay với kim ngạch NK trong tháng tới 47,4 triệu USD, giảm 21,3% so với tháng trước và chiếm đến hơn 1/3 kim ngạch NK TBTH trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là bảng mạch các loại (13,5 triệu USD), linh kiện vi tính (10,3 triệu USD) và MTXT (6,1 triệu USD).

  Thị trường Nhật Bản: kim ngạch NK trong tháng là 29,1 triệu USD, chiếm 20,6% kim ngạch NK TBTH trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (12,1 triệu USD), mực in (10,4 triệu USD) và bảng mạch (5,8 triệu USD).

  Thị trường Trung Quốc: trong tháng, kim ngạch NK đạt 29 triệu USD, chiếm 20,5% kim ngạch NK TBTH trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là máy chủ (10 triệu USD), MTXT (5,4 triệu USD), bảng mạch (4,5 triệu USD) và linh kiện vi tính (4,4 triệu USD).

  Biểu đồ 4: Tỷ trọng các mặt hàng nhập khẩu chủ lực tháng 11/2008: 

  Linh kiện vi tính: NK trong tháng 40,3 triệu USD, giảm mạnh 42,8% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch NK 11 tháng lên 580,2 triệu USD. Linh kiện vi tính NK trong tháng từ Nhật Bản (12,2 triệu USD), Singapore (10,3 triệu USD), Hồng Kông (6,1 triệu USD), Trung Quốc (4,4 triệu USD), Malaysia (2,9 triệu USD) và Đài Loan (2,1 triệu USD).

  Bảng mạch các loại: NK trong tháng đạt 27,8 triệu USD, giảm 31,2% so với tháng trước. Từ đầu năm đến hết tháng 11, NK mặt hàng này đạt 407,6 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại NK từ Singapore (13,5 triệu USD), Nhật Bản (5,8 triệu USD), Trung Quốc (4,5 triệu USD) và Hồng Kông (2,5 triệu USD).

  Nguồn: Tổng cục Hải Quan, số liệu xuất nhập khẩu chính ngạch

  ID: O0812_1