• Thứ Ba, 10/02/2009 07:12 (GMT+7)

  KHCN: Hoàn thiện cơ chế chính sách

  TP.HCM - NHỮNG TRỌNG TÂM 2009
  FTTTT: Ứng dụng sâu - phát triển rộng
  F KHCN: Hoàn thiện cơ chế chính sách
   

  Tại hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) năm 2008 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2009, ngày 14/1/2009, tại sở KHCN TP.HCM, PCT Nguyễn Thành Tài đã kỳ vọng KHCN có thể góp phần hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội mạnh mẽ cho TP.HCM năm 2009.

  KHCN tham gia phát triển kinh tế - xã hội

  Đánh giá cao vai trò của KHCN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, PCT UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM năm 2008 có xu hướng chậm lại và tăng thấp hơn năm 2007 với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 11% (năm 2007 là 12,6%). Năm 2009 được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của thành phố trong những năm qua có sự đóng góp tích cực của các hoạt động KHCN. KHCN có vai trò quan trọng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội.

  Ông Phan Minh Tân, giám đốc sở KHCN TP.HCM

  Nhận xét về kết quả hoạt động trong năm 2008, TS. Phan Minh Tân, giám đốc sở KHCN, cho biết: Trong năm qua, Sở đã triển khai 275 đề tài, dự án nghiên cứu với tổng kinh phí 50,15 tỷ đồng và đã giải ngân hết kinh phí nghiên cứu khoa học, tỷ lệ đặt hàng nghiên cứu là 34%, tỷ lệ ứng dụng sau nghiệm thu là 80%. Sở đã tổ chức chuyển giao kết quả của 40 đề tài cho hơn 30 đơn vị đặt hàng thuộc các lĩnh vực: Môi trường, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

  Ông Tân cũng cho biết thêm một số hạn chế như các thể chế, luật pháp hiện hành liên quan đến hoạt động KHCN chưa được đổi mới đồng bộ, kịp thời và chưa tương ứng với các chuẩn mực quốc tế nên các ý tưởng đổi mới về hoạt động KHCN ở TP.HCM đi vào thực tế còn rất chậm; chưa có các giải pháp đồng bộ giữa 3 yếu tố: cung - cầu - môi giới để phát triển thị trường công nghệ. Ngoài ra, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ khoa học mặc dù đã được quan tâm nhưng cho tới nay vẫn chưa có kế hoạch cụ thể; đầu tư kinh phí nghiên cứu khoa học cho các đề tài, dự án còn dàn trải, hiệu quả đầu tư chưa cao, do vậy, đóng góp trực tiếp của KHCN vào phát triển kinh tế xã hội còn ở mức khiêm tốn.

  TS. Bùi Văn Quyền, vụ trưởng cơ quan đại diện của bộ KHCN phía Nam cho biết, TPHCM có rất nhiều điều kiện thuận lợi, có môi trường phát triển công tác tốt nhất trong cả nước cho các nhà khoa học, cơ chế chính sách thông thoáng minh bạch... Do đó, cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học; tập trung các đề tài, dự án có quy mô lớn để giải quyết những vấn đề bức xúc của thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn và khoa học quản lý bám sát cuộc sống hơn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chủ trương, giải pháp quản lý phát triển thành phố. Chú trọng các đề án, dự án tăng cường tiềm lực KHCN trên địa bàn đạt trình độ quốc tế ở một số lĩnh vực công nghệ cao.

  Ưu tiên phát triển đội ngũ các nhà khoa học

  Techmart 2008 do sở KHCN TP.HCM tổ chức

  Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, năm 2009 Sở tiếp tục phát huy vai trò là đầu tàu nghiên cứu khoa học; phát huy thành quả KHCN tiên tiến trong và ngoài nước; thu hút nguồn nhân lực tri thức Việt kiều về xây dựng đóng góp cho quê hương; KHCN phải sát với thực tiễn đời sống; các kết quả nghiên cứu phục vụ đời sống cho người dân, chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp sản xuất phục vụ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn thành phố... Đồng thời, khẳng định TP.HCM sẽ tiếp tục ủng hộ những sáng tạo trong nghiên cứu KHCN cũng như đổi mới phương thức quản lý các hoạt động KHCN, cơ chế chính sách, đầu tư cơ sở vật chất cho nghiên cứu khoa học nhằm phát huy tiềm năng của các nhà khoa học trong và ngoài nước, đội ngũ trí thức Việt kiều.

    Mục tiêu KHCN TP.HCM năm 2009
  1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính kịp thời các công trình nghiên cứu khoa học
  2. Tạo bước chuyển biến mạnh việc phổ biến và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế
  3. Tạo các sản phẩm công nghệ mới phục vụ sản xuất và đời sống như công nghệ nano, tự động hóa, năng lượng mới...
  4. Phát triển thị trường công nghệ, đổi mới công nghệ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố từ nay đến 2010
  5. Tăng cường đầu tư nâng cao tiềm lực KHCN: nhân lực, cơ sở vật chất; tạo tiền đề cho sự phát triển về chất trong thời gian tới.

  Hiện nay, Sở đang tham mưu và sẽ đề xuất với Thành Ủy và UBND TP.HCM một số cơ chế, chính sách đặc thù về điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ, đào tạo nguồn nhân lực, nghiệm thu đề tài cho viện Khoa Học và Công Nghệ Tính Toán TPHCM. Theo ông Tân, đây được xem là mô hình thử nghiệm nhằm thu hút và sử dụng tri thức Việt kiều đang định cư và công tác tại nước ngoài, làm việc ở Viện với cơ chế mở. Các nhà khoa học này cũng là cầu nối đưa KHCN và các nghiên cứu sinh, nhà khoa học trẻ ra nước ngoài học tập, cọ xát và chính những đội ngũ này sẽ phát huy và đóng góp thành tựu khoa học cho nước nhà.

  Năm 2009, Sở sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý KHCN, mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị; đầu tư nghiên cứu vào 4 ngành trọng điểm (công nghệ sinh học, vật liệu mới, tự động hóa, CNTT); đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn và khoa học quản lý; phát triển tiềm lực KHCN; củng cố và mở rộng hợp tác, liên kết KHCN.

  Hồng Vinh

  ID: B0902_12