• Thứ Sáu, 27/03/2009 09:53 (GMT+7)

  Kết nối công ty chứng khoán và ngân hàng

  Theo quy định của bộ Tài Chính từ tháng 6/2008, công ty chứng khoán (CTCK) không được trực tiếp nhận tiền mà phải ủy quyền cho một ngân hàng (NH) quản lý tiền của nhà đầu tư. Giải pháp SmartConnect do công ty Hệ Thống Thông Tin FPT nghiên cứu, phát triển nhằm kết nối mạng lưới các nhà đầu tư, CTCK và NH hoạt động được thông suốt và hiệu quả hơn.

  Gateway kết nối CTCK và NH

  Chương trình đảm nhận vai trò như 1 cầu nối (gateway) liên kết CTCK và NH thương mại cổ phần (TMCP), liên kết này có thể là 1 CTCK liên kết nhiều NH hay 1 NH liên kết với nhiều CTCK. Chương trình có khả năng đóng gói giúp cho việc cài đặt, triển khai nhanh chóng, có khả năng tương thích với các cổng dịch vụ khác nhau của NH cũng như cung cấp nhiều cổng dịch vụ để các CTCK có thể kết nối với hệ thống hiện có của NH.

  Ông Nguyễn Minh Nhựt

  Ông Nguyễn Minh Nhựt, giám đốc trung tâm Phần Mềm Ngân Hàng (FIS-Bank) kiêm giám đốc dự án cho biết, chương trình có các chức năng cơ bản sau: Quản lý người dùng, định nghĩa những ai được phép tương tác với hệ thống; Quản lý kết nối NH – CTCK, quy định CTCK nào liên kết với NH nào, thông qua giao thức gì, địa chỉ thực hiện kết nối (IP), tên truy nhập và mật khẩu do NH cung cấp để CTCK có thể thực hiện giao dịch; Quản lý nhà đầu tư, danh sách nhà đầu tư và tài khoản của họ ở NH. Dữ liệu này được lưu trên hệ thống SmartConnect cả trong trường hợp SmartConnect cài đặt ở NH, để đảm bảo là CTCK chỉ có thể giao dịch với các tài khoản thuộc các nhà đầu tư của mình...

  Trên thực tế, đường truyền mạng thuê riêng giữa NH và CTCK có thể bị trục trặc. Tuy nhiên, khi thiết kế hệ thống, FIS-Bank đã tính đến việc khi đường truyền mạng gặp sự cố (offline), nhà đầu tư vẫn có thể giao dịch bình thường dựa trên cơ sở dữ liệu (CSDL) lưu tạm tại SmartConnect. Ngay khi sự cố mạng được khắc phục, hệ thống sẽ đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu ứng với hệ thống kết nối giữa NH và CTCK. Trên thị trường có nhiều công ty nước ngoài cung cấp giải pháp kết nối giữa NH và CTCK, nhưng về mặt kỹ thuật các công ty trong nước hoàn toàn có thể đáp ứng được. "Sự am hiểu nghiệp vụ và chính sách pháp lý về thị trường tài chính Việt Nam cũng là lợi thế cho các công ty triển khai trong nước", ông Nhựt cho biết thêm.

  Khi khách hàng thực hiện một giao dịch chứng khoán thông thường, hệ thống sẽ tạo một thông điệp (Message) định nghĩa giao dịch theo quy tắc Message ISO8583/SOAP có các trường dữ liệu cần thiết do NH và CTCK quy định (mã chứng khoán, họ tên khách hàng, khối lượng giao dịch...). Sau đó, một hệ thống ánh xạ (mapping) giữa dữ liệu của NH và CTCK với nhau thành dữ liệu chuẩn để tiến hành giao dịch, lưu vết và kết xuất báo biểu khi cần. Thời gian giao dịch hệ thống báo cáo được thiết kế theo hai CSDL, một CSDL cho báo cáo quá khứ, một CSDL hiện tại và lưu trữ thông tin đang giao dịch trên hệ thống. Các báo cáo liên quan các giao dịch, đáp ứng nhu cầu kiểm tra, đối chiếu với hệ thống Core Security cho phép CTCK thống kê tổng số tiền giao dịch cũng như số tiền thanh toán bù trừ của hệ thống Core Security. Các báo cáo biến cố (events) được lưu lại trong quá trình vận hành của SmartConnection nhằm đảm bảo nhu cầu thực hiện báo cáo, kiểm tra đối chứng, kiểm tra các lỗi phát sinh trên hệ thống, hỗ trợ cho việc bảo trì hệ thống...

  Theo FIS-Bank, giải pháp SmartConnect đã kết nối thành công tại: NH TMCP Sài Gòn (SCB); CTCK NH Sài Gòn Thương Tín (SBS); CTCK Đại Việt; CTCK Rồng Việt; CTCK Viễn Đông; CTCK NH Đông Á (DAS); CTCK Sao Việt, CTCK Đà Nẵng, CTCK Vina. Ngoài ra, giải pháp này đang trong giai đoạn triển khai tại NH MHB kết nối với CTCK MHBS, CTCK Sen Vàng, CTCK Tràng An; NH TMCP Phát Triển Nhà (HDB) kết nối với DAS, CTCK HSC; DAS với NH BIDV, HDB, NH Đông Á... Doanh số bán hàng hiện nay đạt 270.000 USD.

  Phạm Vinh

  ID: B0903_66