• Thứ Sáu, 26/06/2009 07:59 (GMT+7)

  Công nghệ... thông tin

  Điều có thể làm là hãy mở rộng sự nhạy cảm với thông tin và theo Bill Gates, thông tin có trên đầu ngón tay và phải hành động ngay.

  Chúng ta đã theo dõi bước chân và tư duy của Bill Gates (tạp chí Thế Giới Vi Tính Series B số tháng 2 và 3/2009), thấy thông tin là đối tượng suy gẫm, hành động dẫn đến thành công lớn. Chắc không cần giải thích nhiều về khái niệm thông tin, nhưng tại sao ngày nay thông tin lại có vai trò đặc biệt?

  Thông tin được hiểu nôm na là tin tức, thông báo, sự hiểu biết nhờ tiếng nói, chữ viết, sách vở truyền bá. Thông tin có tầm quan trọng như ngày nay là do một số thành tựu khoa học đã cùng nâng thông tin lên thành một môn khoa học thật sự. Đó là: vào năm 1859, nhà toán học BOOLE đã đề ra đại số nhị phân, lúc đó không ai nghĩ ra sẽ ứng dụng vào đâu; nhà toán học SHANNON (năm 1949) đề ra cách tính đơn vị thông tin là bit, dựa trên khái niệm số nhị phân. Rồi những tiến bộ sau này từ transistor, đến bộ vi xử lý, đến máy tính với các thành tựu về thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền đưa thông tin dưới mọi hình thức thành hai con số 0 và 1, gọi là số hóa, có vật mang tin rất phong phú cùng khả năng xử lý các phép tính cỡ teraflops/s (1012). Những khả năng to lớn này hội tụ cùng một lúc hình thành một công nghệ để phát huy hết sức mạnh của thông tin mà ngày nay bùng nổ đến cả ngàn exabytes (1018).

  Bước nhảy qua thời đại thông tin không chỉ là một bước nhảy thông thường mà là một bước nhảy cách mạng của loài người khi con người sử dụng đến bộ óc thông minh. Đó là một sức mạnh vô biên, làm thay đổi tất cả những gì con người suy nghĩ và hiểu biết trước đây. Nó sẽ làm biến đổi mọi khái niệm khi khả năng con người trước đây còn rất hạn chế. Ví dụ: Các rào cản về mặt vật chất như thời gian, không gian không còn là trở ngại, nhiều quy luật kinh tế thay đổi theo tính chất của sản phẩm thông tin: tạo mẫu sản phẩm không rẻ nhưng sản xuất ra thì rất rẻ, quy luật mạng...

  Nhưng còn một điều căn bản hơn về mặt xã hội là thông tin ngày càng phổ biến, công khai, không biên giới sẽ tạo ra một sự biến đổi lớn mà hiện nay chưa ai đoán trước ra sao. Điều có thể làm là hãy mở rộng sự nhạy cảm với mọi thông tin và như Bill Gates nói: thông tin có trên đầu ngón tay và phải hành động ngay.

  Để kết thúc bài cảm nhận ngắn ngủi về một vấn đề quá lớn này, tôi chỉ nhấn mạnh là không chỉ người làm công nghệ thông tin ngày nay mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt với thông tin, nhanh nhạy xử lý thông tin. Những đề án lớn về thương mại điện tử, chính phủ điện tử..., đến những vấn đề tuy nhỏ nhưng gây không ít trở ngại, như các thủ tục hành chính cũng khó thành công chỉ vì xã hội chưa tham gia tích cực vào.

  Phạm Văn Bảy

  ID: B0906_78