• Thứ Hai, 01/02/2010 07:24 (GMT+7)

  Giải pháp isme: Quản lý kinh doanh mọi lúc

  Cuối năm 2009, Lạc Việt ra mắt giải pháp (GP) quản trị doanh nghiệp chi phí nhỏ - isme với các điểm nổi bật là tích hợp phần mềm kế toán AccNet9, hỗ trợ quản lý kinh doanh và làm việc nhóm qua mạng, có phương thức trả góp.

  isme là hệ thống tích hợp: PM Quản lý kế toán, tài chính DN – AccNet9, phân hệ phân tích kinh doanh/tài chính – BIS portal, phân hệ Quản lý văn phòng – BIO portal. GP hỗ trợ các nhà quản trị tự kiểm soát tình hình kinh doanh, tài chính và mọi hoạt động của DN mọi lúc mọi nơi thông qua BIS portal. Người quản lý sẽ trực tiếp điều hành trực tuyến: phân tích kinh doanh, tài chính, quản trị kế toán tài chính (doanh thu, chi phí, công nợ, lưu chuyển tiền tệ, kết quả kinh doanh...), giao việc và theo dõi công việc. GP có độ bảo mật cao.

  Do tích hợp với PM quản lý kế toán tài chính AccNet9, isme cho phép nhà quản trị truy xuất các báo cáo kết quả kinh doanh, tài chính... nhanh chóng theo yêu cầu riêng. Còn phân hệ BIO portal sẽ giúp nhà quản trị gắn kết nhân viên thông qua hệ thống chia sẻ thông tin và làm việc theo nhóm của công nghệ Microsoft.

  Ông Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Công ty Giống Cây trồng miền Nam cho biết: “Công ty đã niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SSC-HOSE) nên cần tuân thủ chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam. GP isme giúp công ty kiểm soát chi phí theo từng khía cạnh, bộ phận, phòng ban, báo cáo việc lưu chuyển tiền tệ trong công ty. Việc phân tích bán hàng theo thời gian cho phép lãnh đạo DN nhìn từ chi tiết đến tổng quan lượng hàng tồn, từ đó có chiến lược nhập hàng và bán hàng hợp lý… Ngoài ra, chế độ trả góp giúp giảm áp lực tài chính và rủi ro đầu tư”.

  Khi đầu tư isme, DN trả chi phí ban đầu gần 31,5 triệu đồng (1.700 USD), có thể trả chậm trong 11 tháng (14,6 triệu hay 790 USD/tháng). Không có phí bảo hành, bảo trì, nâng cấp, bảo hành 3 năm, tư vấn - đào tạo miễn phí… Tùy theo nhu cầu ứng dụng, chi phí đầu tư cho toàn bộ GP có thể khác nhau, từ hơn 125 triệu đến gần 165 triệu đồng (7.000 USD đến 9.000 USD).

  Hồng Vinh

  ID: B1001_63