• Thứ Tư, 02/06/2010 09:08 (GMT+7)

  Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Quỳnh Anh
  Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới với hầu hết doanh nghiệp nên quá trình thực thi đã có nhiều vướng mắc. Tại buổi đối thoại về thuế doanh nghiệp tháng 4/2010, đại diện Cục Thuế TP.HCM đã hướng dẫn cách quyết toán thuế năm 2009 (năm đầu tiên Luật Thuế TNCN được thi hành).

  Khá nhiều vướng mắc…

  Đại diện Công ty DIGI-TEXX, trụ sở tại Công viên Phần mềm Quang Trung, hỏi: “Nhân viên có hợp đồng lao động thử việc 2 tháng, mức lương trên 4 triệu đồng. Hết thời gian thử việc, nhân viên này không tiếp tục làm việc nữa, công ty có phải thu 10% thuế TNCN không? Trường hợp nhân viên làm bản cam kết theo mẫu quy định của Tổng cục Thuế là tổng thu nhập chịu thuế trong năm của họ chưa tới mức phải nộp thuế, công ty tạm thời không khấu trừ thuế của họ thì chi phí đó có được coi là chi phí hợp lý hay không?”.

  Đối thoại giữa doanh nghiệp với cơ quan Thuế TP.HCM

  Trường hợp của công ty GHP FAR EAST lại khác: Công ty có thực hiện kê khai, khấu trừ, nộp thuế TNCN của nhân viên thuộc trường hợp được miễn thuế TNCN (lương nhân viên tháng 12/2008 trả vào ngày 2/1/2009). Như vậy, công ty muốn kê khai, điều chỉnh thì dùng biểu mẫu nào, vì trong phần mềm hỗ trợ kê khai không có phần điều chỉnh dành cho thuế TNCN!

  Công ty UNIKA VIE-PAN, có trụ sở tại khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP.HCM chất vấn: Một số người làm việc cho công ty từ tháng 7/2009 đến tháng 10/2009 thì nghỉ. Trong 3 tháng này, hàng tháng công ty có khấu trừ thuế TNCN và đều đã nộp vào ngân sách nhà nước. Như vậy, công ty có phải thông báo cho số người này đến Cục Thuế TP.HCM để tự quyết toán? Công ty tuyển nhân viên mới vào làm việc từ tháng 9/2009 đến nay. Hàng tháng công ty đã khấu trừ thuế TNCN, kê khai nộp thuế thì có được quyết toán tại công ty hay không? Hay cá nhân đó phải quyết toán trực tiếp tại cơ quan thuế?

  Công ty TNHH INTERTIK Việt Nam, hoạt động tại toà nhà Etownew, Cộng Hoà, Tân Bình, TP.HCM lại gặp vấn đề khá nan giải: Nhân viên của công ty đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2009 mang nộp cho cơ quan Thuế nhưng cơ quan này không nhận, vì không có mã số thuế (dù hồ sơ đăng ký làm mã số thuế đã nộp). Đến tháng 3/2010, nhân viên này mới có mã số thuế nhưng cán bộ thuế vẫn không nhận để được giảm trừ cho năm 2009. Vậy, khi quyết toán thuế phải làm thế nào? Cán bộ thuế hướng dẫn DN lại không nhất quán về thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh nên công ty không biết phải quyết toán thuế TNCN ra sao…?

  Giải đáp cho doanh nghiệp

  Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Cục Thuế TP.HCM trả lời vướng mắc của Công ty DIGI-TEXX: Nhân viên có hợp đồng thử việc không thuộc diện tính thuế theo biểu thuế luỹ tiến dự phòng. Do đó, khi chi trả trên 500 ngàn đồng công ty có thể tạm khấu trừ thuế TNCN 10%.

  Trong trường hợp nhân viên đó xác định rằng, chỉ có một nguồn thu duy nhất tại công ty DIGI-TEXX mà không có nguồn thu khác thì cần đăng ký vào mẫu số 23 CK-TNCN của Thông tư 62/2009/TT-BTC, ngày 27/3/2010 (có thể tải về từ trang web của một số công ty tư vấn về thuế), nộp lại cho công ty chi trả lương. Nếu cá nhân đó có cam kết thì công ty có thể tạm thời không khấu trừ 10% nhưng cuối năm công ty phải gửi danh sách của những cá nhân này về cho cơ quan thuế, để cơ quan thuế nhập vào cơ sở dữ liệu.

  Tổng cục Thuế đã xây dựng phần mềm ứng dụng để hỗ trợ cho người kê khai thuế, quyết toán thuế, phần mềm được cung cấp miễn phí tại địa chỉ http://tncnonline.com.vn.

  Qua mạng cơ sở dữ liệu, cơ quan thuế sẽ xác định cá nhân này chỉ có thu nhập ở một nơi hay nhiều nơi. Nếu cá nhân cam kết không đúng thì cơ quan thuế sẽ mời cá nhân này lên để làm việc về tính không trung thực khi kê khai.

  Bà Nga xác định: “Cá nhân này phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của mình. Trong trường hợp này, công ty không có trách nhiệm mà cá nhân đó phải chịu trách nhiệm với việc kê khai của mình”.

  Về trường hợp của công ty GHP FAR EAST, bà Nga cho rằng: Về nguyên tắc, lương trả thuộc diện miễn thuế. Trong trường hợp đã kê khai điều chỉnh trên phần mềm hỗ trợ kê khai nhưng phần mềm này không có phần kê khai cho thuế TNCN thì công ty phải thực hiện thêm trên phần mềm Excel và bổ sung vào hồ sơ nộp lại cho cơ quan thuế.

  Ông Đỗ Quốc Tuấn, Phó Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ Cục Thuế TP.HCM trả lời cho công ty TNHH INTERTIK Việt Nam: “Trách nhiệm quyết toán thuế TNCN thuộc về cá nhân phải đóng thuế. Do đó, nếu cá nhân đó không uỷ quyền cho đơn vị chi trả quyết toán thuế với cơ quan thuế thì công ty không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm. Công ty cũng không cần phải thông báo với cơ quan thuế hay cá nhân về nghĩa vụ này. Theo nguyên tắc, mọi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc kê khai và quyết toán thuế của mình.

  Đối với vướng mắc của Công ty UNIKA VIE-PAN, ông Lê Tư, Phó Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Cục Thuế TP.HCM trả lời: “Việc đăng ký giảm trừ gia cảnh được gia hạn đến hết ngày 31/12/2009; thời gian nộp hồ sơ người phụ thuộc là 31/5/2010. Nếu khi quyết toán thuế mà cá nhân muốn khấu trừ gia cảnh thì người đó phải nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đến hết ngày 31/5/2010. Nếu không đáp ứng được hai điều kiện này thì việc quyết toán sẽ chuyển sang năm 2010…

  Một số khoản thu cá nhân được miễn thuế

  Về việc quyết toán thuế TNCN năm 2009, nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 160/2009/TT-BTC, ngày 12/8/2009 hướng dẫn việc miễn thuế TNCN theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 của Quốc hội.

  Theo Thông tư này, một số khoản thu nhập được miễn thuế TNCN. Các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập và cá nhân có thu nhập khi quyết toán thuế năm 2009 không phải kê khai đối với các khoản thuế được miễn như: Thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại… Nếu chi trả các khoản thu nhập năm 2009 trước ngày 1/7/2010 thuộc thu nhập miễn thuế, đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thuế; nếu chi trả sau ngày 30/6/2010 phải tính thuế đối với khoản thu nhập này…

  Trường hợp ứng trước các khoản thu nhập này có nguồn gốc của năm 2010 và những năm tiếp theo thì DN phải tính thuế và kê khai quyết toán thuế năm 2009 đối với phần thu nhập chi trả ứng trước. Đối với các khoản thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán của các năm từ năm 2008 trở về trước, đến năm 2009 mới được chi trả cũng thuộc diện thu nhập được miễn thuế TNCN. Đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thuế thu nhập năm 2009 đối với các khoản này.

  ID: B1005_73