• Thứ Năm, 09/09/2010 20:07 (GMT+7)

  Ứng dụng tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến trong TMĐT

  Quốc Huy
  Hội thảo quốc tế với chủ đề "Ứng dụng tiêu chuẩn ông nghệ tiên tiến trong thương mại điện tử (TMĐT)" sẽ được Cục TMĐT và CNTT, Bộ Công Thương tổ chức vào ngày 28/9/2010 tại Hà Nội.

  Hội thảo sẽ tập trung thảo luận một số nội dung chủ yếu như Xây dựng môi trường pháp lý liên quan tới việc thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng tiêu chuẩn công nghệ trong TMĐT; Định hướng phát triển TMĐT của Việt Nam; Chuyển giao công nghệ, phổ biến các tiêu chuẩn và quy định quốc tế về thuận lợi hóa thương mại và kinh doanh điện tử.

  Trên thực tế, ngay từ khi bắt đầu ứng dụng TMĐT, nhiều doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu thiết lập những mạng lưới kinh doanh kết hợp với các ứng dụng trao đổi dữ liệu điện tử theo chuẩn quốc tế hoặc chuẩn do doanh nghiệp tự xây dựng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý nhà nước mới chú trọng nhiều đến công tác xây dựng, phổ biến tuyên truyền về công nghệ trong TMĐT để nâng cao nhận thức cho các nhà quản lý và hỗ trợ triển khai kỹ thuật cho nhiều loại hình doanh nghiệp.

  Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Cục trưởng Cục TMĐT và CNTT cho biết, bên cạnh việc hoàn thiện môi trường pháp lý về CNTT và TMĐT phục vụ việc trao đổi thông tin, dữ liệu trong quản lý và thuận lợi hóa thương mại, các cơ quan chức năng của nhà nước cũng đang nỗ lực tăng cường tuyên truyền, phổ biến và đào tạo về lợi ích, nội dung các tiêu chuẩn công nghệ TMĐT nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức, tạo cơ hội chuyển giao và tiếp nhận các công nghệ tiên tiến từ nước ngoài, hướng tới xây dựng các ứng dụng TMĐT hiệu quả hơn. Ngoài ra, để đảm bảo triển khai thành công của các dự án TMĐT cần có sự phối hợp của các cơ quan chủ trì dự án với các tổ chức hỗ trợ phát triển TMĐT quốc tế và khu vực như UN/CEFACT, AFACT trong việc trao đổi chuyên gia, cung cấp tài liệu và đào tạo cán bộ quản lý.