• Thứ Tư, 03/11/2010 14:09 (GMT+7)

  Mạng lưới đối tác của Microsoft sử dụng quy tắc mới

  NND
  Các nguyên tắc và đòi hỏi của chương trình mạng lưới đối tác của Microsoft (Microsoft Partner Network) đang bắt đầu có hiệu lực trên phạm vi toàn cầu.

  Hệ thống năng lực mà các đối tác phải đạt được qua các kỳ thi và khảo sát trình độ dựa trên kinh nghiệm của họ qua các dự án hoàn thành... đã được Microsoft đưa vào áp dụng. Quyết định về việc hiện đại hoá hệ thống này đã được tiếp nhận trên cơ sở nguyện vọng của các đối tác và khách hàng của Microsoft.

  Chương trình trước đây được tạo nên với định hướng phát triển nhanh mạng lưới đối tác của Microsoft và trên sự tương tác với các đối tác các loại: các nhà tích hợp hệ thống, các nhà gia công, sản xuất và lắp ráp máy tính, các nhà phân phối và bán lẻ... Sự hợp tác ở đây được xây dựng trên cơ sở 5 mức độ tham gia vào chương trình.

  Những thay đổi căn bản trong hệ thống đối tác mới của Microsoft gồm: thay vì "Đối tác được chứng nhận" và "Đối tác vàng (được chứng nhận)" sẽ xuất hiện "Đối tác với năng lực mức độ vàng" và "Đối tác với năng lực mức độ bạc". Đây không phải là sự thay đổi tên gọi đối tác theo thủ tục mang tính hình thức mà là sự dịch chuyển sang hệ thống phân loại mới.

  Sự hợp tác giữa nhà cung cấp và các đối tác trên các mức độ: thành viên cộng đồng (trước đây là đối tác có đăng ký); đối tác của Micrsoft về mảng doanh nghiệp nhỏ (SBSC) - sẽ có thay đổi triệt để. Giờ đây, các quy chế sẽ chỉ gán với các dạng giải pháp tương ứng mà đối tác cung cấp cho thị trường, ví dụ, Portals and collaboration (giải pháp cổng thông tin) hay là Virtualization (giải pháp về ảo hoá) cũng như gán với mức độ chuyên nghiệp của đối tác về hướng giải pháp cụ thể.

  Việc giám định và giám sát trong môi trường cụ thể với đối tác sẽ được duy trì thường xuyên. Có tất cả 29 dạng năng lực được đưa vào chương trình đối tác mới của Microsoft. Microsoft đã khởi động nguồn tài liệu tìm kiếm quốc tế Pinpoint - một dạng catalogue Internet chứa các thông tin về các đối tác của Tập đoàn. Phiên bản tiếng Nga của nguồn tài liệu này đã được đưa lên Internet hồi đầu Thu.

  >>Votiva được Microsoft công nhận là đối tác hàng đầu.

  Từ khóa: Microsoft
  Nguồn: IDG News Service Nga, 2/11/2010