• Thứ Sáu, 05/11/2010 17:03 (GMT+7)

  Điều hành giao thông không chỉ là vấn đề kỹ thuật

  QA
  Nhằm tìm kiếm giải pháp cho thực trạng giao thông của TP.HCM, ngày 5/11/2010, Sở KHCN TP.HCM tổ chức hội thảo “Giải pháp xây dựng Trung tâm điều hành giao thông hiện đại”.

  Giáo sư Phạm Đông Quân (đứng) giới thiệu Giải pháp xây dựng Trung tâm điều hành giao thông.
  Giải pháp do Giáo sư Phạm Đông Quân, Hội KHCN Tự động hoá trình bày. Theo Giáo sư Quân, ở TP.HCM đã có Trung tâm điều khiển giao thông nhưng chưa có Trung tâm điều hành giao thông. Vai trò của Trung tâm “điều khiển” là nói đến yếu tố kỹ thuật. Vai trò của Trung tâm “điều hành” là nói đến sự điều phối.

  Do vậy, Trung tâm điều hành giao thông mà ông Quân đưa ra, nhất thiết phải có sự quản lý tập trung các ban, ngành của toàn thành. Và Trung tâm này cần tận dụng khai thác triệt để các lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất. Mọi thông tin tập trung về một trung tâm, đây là sự liên kết qua mạng, giữa trung tâm với người được phục vụ và giữa trung tâm với các đơn vị trực thuộc dưới quyền. Mọi diễn biến của các thành viên được thu nhận với thời gian thực và từ trung tâm truyền đạt thông tin hay tác động trực tiếp đến người được phục vụ hoặc người được phục vụ tiếp cận với người phục vụ cũng đều diễn ra với thời gian thực...

  Mọi sự giao tiếp từ người được phục vụ vào trung tâm và từ trung tâm đến với người được thụ hưởng được phục vụ qua các hình thức: điện thoại cố định hoặc di động cá nhân; truy cập vào mạng mọi lúc mọi nơi (ngồi trên tàu, xe, ở nhà hay quán cà phê…); định vị vệ tinh GPS, hướng dẫn, giám sát các phương tiện lưu thông (công, tư). Với thời gian thực tối ưu cho việc lưu thông; thông tin qua sóng Radio (FM)…

  Cơ cấu vận hành quản lý sự điều hành được tập trung sẽ giúp kịp thời chỉ đạo điều phối mọi bất ổn cho nhiều đơn vị cùng chức năng. Và tất cả mọi diễn biến bất lợi của các đơn vị có chức năng riêng rẽ cũng được kịp thời truyền tải đến với người dân đang ở nhà hay đang di chuyển trong thành phố hoặc đang ở xa sắp vào thành phố biết và nhận được sự chỉ dẫn cần thiết…

  Trung tâm này sẽ nằm dưới sự chỉ đạo điều hành của Giám đốc và Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

  Các nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp tham dự hội thảo cho rằng, giải pháp của Giáo sư Quân thể hiện tâm huyết của tác giả nhưng khó khả thi đối với môi trường Việt Nam hiện nay, do tính pháp lý và cơ chế hoạt động các sở, ngành riêng lẻ. Giải pháp chỉ có thể áp dụng với điều kiện, Chủ tịch UBND thành phố là người điều hành trung tâm này…