• Thứ Hai, 28/02/2011 07:33 (GMT+7)

  Đà Nẵng và tiềm năng CNTT

  Minh Chí
  Thành phố Đà Nẵng đã trở thành một trong những thành viên đầu tiên của ODCA tại khu vực Đông Nam Á, thông qua sự giới thiệu của tập đoàn Intel từ cuối năm 2010. Lần này, Đà Nẵng sẽ xây dựng Trung tâm dữ liệu theo chuẩn mở dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây.

  Ngày 17/12/2010, tại Công viên Phần mềm Đà Nẵng, Intel cùng với Sở TTTT Đà Nẵng tuyên bố Đà Nẵng chính thức tham gia vào Liên minh Trung tâm Dữ liệu mở (ODCA – Open Data Center Alliance). Logo hình chữ S của Trung tâm phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng đã xuất hiện trên bảng giới thiệu thành viên của ODCA. Lộ trình phát triển Trung tâm Dữ liệu mở tại Đà Nẵng cùng với các thành viên khác trong ODCA sẽ bắt đầu từ quý 1/2011.

  Theo ông Phạm Đỗ Tuấn, Tổng giám đốc Intel Việt Nam, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ở Việt Nam Intel mời tham gia vào ODCA. Trước đó, vào cuối tháng 9/2010, Intel đã giới thiệu “Tầm nhìn của Intel về trung tâm dữ liệu tại Việt Nam”; Intel khẳng định điện toán đám mây sẽ là chủ đề trọng tâm của Intel trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thiết lập các trung tâm dữ liệu.

  "Chúng tôi chọn Đà Nẵng vì đây là Trung tâm CNTT quan trọng tại Việt Nam. Đà Nẵng là thành phố đứng đầu về ICT Index (Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT) trong 2 năm liền (2009 – 2010)", ông Tuấn nói.
  Dựa trên sự phát triển đồng hành của các trung tâm Dữ liệu mở trên phạm vi toàn cầu, Đà Nẵng sẽ thụ hưởng các thành quả từ 70 thành viên khác trong ODCA. Việc tham gia vào ODCA sẽ góp phần giúp Đà Nẵng tiến những bước dài trong việc xây dựng Khu CNTT tập trung được dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian 2010 – 2013.

  Ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở TTTT Đà Nẵng cho rằng, “việc tham gia vào ODCA sẽ giúp Đà Nẵng có cơ hội tiếp cận với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Mô hình Trung tâm Dữ liệu mở tại Đà Nẵng sẽ còn định hướng xa hơn, vươn đến tầm nhìn tương lai về các trung tâm dữ liệu xanh (Green Data Center) với công nghệ điện toán đám mây”.

  Với công nghệ điện toán đám mây, các trung tâm dữ liệu mở sẽ gắn kết với nhau, chia sẻ kinh nghiệm, thành quả đạt được. ODCA sẽ đưa ra các tiêu chuẩn về phần mềm và phần cứng trong tương lai nhằm hướng đến các giải pháp điện toán đám mây và các trung tâm dữ liệu mở rộng.

  Đây cũng là dịp tốt để Đà Nẵng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào dự án Khu CNTT tập trung. Cho đến nay, đã có 7 nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ với Đà Nẵng ý định tham gia vào Khu CNTT tập trung. Dự án Khu CNTT tập trung của Đà Nẵng hiện đang trong quá trình xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2013. Việc liên kết với các doanh nghiệp CNTT hàng đầu trên toàn thế giới sẽ mở ra nhiều cơ hội giao thương, đầu tư vào lĩnh vực CNTT-TT tại Đà Nẵng.

  ODCA là sự gắn kết của 70 thành viên trên toàn thế giới và đứng đầu là Ủy ban Liên minh với những tập đoàn/công ty hàng đầu thế giới như BMW, China Life Insuarance Company Ltd., Deutsche Bank, J.P.Morgan Chase, Lockheed Martin, Marriott International Inc., National Australia Bank, Shell Global Solutions Inc., Terremark và UBS. Tổng vốn đầu tư cho CNTT hàng năm của Liên minh này lên đến 50 tỷ USD; các thành viên trong ODCA đều đang triển khai nghiên cứu hoặc có dự án về công nghệ điện toán đám mây.

  ID: B1101_71