• Thứ Năm, 07/04/2011 11:13 (GMT+7)

  Sở KHCN TP.HCM: Đưa công nghệ vào đời sống

  Phạm Vinh
  Đổi mới công nghệ góp phần nâng cao chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một trong những trọng tâm hoạt động của Sở Khoa học Công nghệ (KHCN) trong năm 2011. Sở KHCN tiếp tục là cầu nối giữa các cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học với các doanh nghiệp, hiệp hội để ứng dụng công nghệ vào đời sống.

  Sớm chuyển giao đề tài

  PGS TS. Phan Minh Tân, Giám đốc Sở KHCN cho biết, trong năm 2010 công tác quản lý, hoạt động nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài, dự án KHCN được tiến hành nghiêm túc, tích cực, tuân thủ quy chế quản lý đề tài, dự án triển khai KHCN. Việc tổ chức xét duyệt, giám định, nghiệm thu đề tài được triển khai chặt chẽ và nghiêm túc. Sở kiên quyết xử lý những đề tài trễ hạn và chậm hoàn thành thủ tục quyết toán.

  Sở đang quản lý đề tài, dự án theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, quản lý cấp giấy chứng nhận cho các đơn vị hoạt động KHCN theo Luật KHCN, hướng dẫn và thẩm định các hồ sơ đăng ký lại theo chỉ đạo của Bộ KHCN, tiếp tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN.

  Trong năm 2010, Sở KHCN đã làm tốt việc liên kết giữa các cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu, các doanh nghiệp, hiệp hội để nâng cao tỷ lệ ứng dụng. Bước đầu đã chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các đơn vị đặt hàng có kế hoạch triển khai ứng dụng; trong giai đoạn 2006-2008 chuyển giao 74 đề tài.

  Trong năm 2009 Sở chuyển giao 60 đề tài; đến năm 2010 bước đầu chuyển giao 26 đề tài. Tổng cộng từ năm 2006 đến 2010 đã chuyển giao kết quả nghiên cứu của 160 đề tài cho các đơn vị ứng dụng, trong đó có một số đề tài chuyển giao cho 2-5 đơn vị ứng dụng. Phòng Quản lý Khoa học thuộc Sở KHCN còn chuyển giao kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu cho Trung tâm Thông tin KHCN thuộc Sở để lưu trữ tham khảo và phổ biến tra cứu.

  Từ trái sang: TS. Phan Minh Tân, Giám đốc Sở KHCN TP.HCM và Th.S Ngô Đức Hoàng, Giám đốc ICDREC trao văn bản chuyển giao 6 lõi IP cho Sở KHCN TP.HCM.

  Ưu tiên công nghệ mới

  Sở KHCN có những nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2011 như: Hoàn thiện cơ chế quản lý KHCN, nâng cao hiệu quả hoạt động, hội nhập quốc tế và gắn kết nghiên cứu khoa học với kinh tế xã hội của TP.HCM; Đổi mới quản lý, tổ chức KHCN, đa dạng hóa cơ chế liên kết…

  Sở KHCN cũng tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng CNTT, công nghệ Nano, vật liệu mới, công nghệ cao, tự động hóa, tính toán, năng lượng mới và môi trường… Đồng thời, sẽ phát triển thị trường KHCN và thúc đẩy việc đổi mới, chuyển giao công nghệ.

  Hiện nay, một số đề tài đặt hàng từ các đơn vị vẫn chưa nêu được mục tiêu, chưa có sản phẩm cụ thể, rõ ràng. Một số kết quả nghiên cứu chưa thực sự hiệu quả do thời gian nghiên cứu kéo dài, tiến độ thực hiện một số đề tài còn chậm. Hiệu quả kinh tế từ kết quả nghiên cứu chưa đánh giá chính xác và một số nội dung đề ra trong giai đoạn 2006-2010 chưa thực hiện được.

  Mặt khác, ban chủ nhiệm của các chương trình nghiên cứu đề tài vẫn còn kiêm nhiệm. Vì thế, thời gian đầu tư cho các chương trình còn hạn chế. Đặc biệt, một số chủ nhiệm đề tài do kiêm nhiệm công tác nên chậm nộp báo cáo nghiệm thu theo hợp đồng nghiên cứu. Nếu trong năm 2009 Sở xử lý gần 60% đề tài trễ hạn trên 24 tháng, đến năm 2010 phần lớn chủ nhiệm đề tài xin nghiệm thu trễ hạn.

  Một số đề tài đã chuyển đến các đơn vị ứng dụng

  Về quản lý đô thị, đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM” đã chuyển giao cho Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng (Sở Giao thông Vận tải) nhằm hoàn thiện và phát triển hệ thống xe buýt; nâng cao hiệu quả của hệ thống vận tải hành khách công cộng.

  “Việc đầu tư cho nghiên cứu còn dàn trải, chưa tập trung giải quyết những đề tài khó và lớn, đòi hỏi tập hợp nhóm chuyên gia giỏi với kinh phí lớn”, ông Phan Minh Tân.

  Còn đề tài “Xác định các quần xã sinh vật và kỹ thuật phục hồi, xây dựng sinh cảnh đất ngập nước và cây xanh đô thị thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm” đã chuyển giao cho Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đề tài này đề xuất các giải pháp phục hồi sinh cảnh đất ngập nước, mô hình vườn ươm cây xanh đô thị và một số loài cây xanh phù hợp trồng ở đường phố và công viên phục vụ nhu cầu xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.

  Về lĩnh vực CNTT, đề tài “Xây dựng công cụ lập trình cho tính toán thích nghi hiệu năng cao trên môi trường tính toán lưới” đang ứng dụng tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, ĐH Bách Khoa TP.HCM. Dự kiến, sắp tới sẽ ứng dụng đề tài này vào lĩnh vực ngân hàng, hệ thống bán lẻ... Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng lõi IP trên FPGA thực hiện các chức năng xử lý tín hiệu số DSP cơ bản” do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) chủ trì được đề nghị chuyển lên dự án sản xuất thử nghiệm, phục vụ thị trường điện tử.

  Lĩnh vực công nghệ sinh học, có 4 đề tài như “Nghiên cứu quy trình công nghệ khai thác các hoạt chất sinh học từ Sao biển để sản xuất thực phẩm chức năng” của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga; “Nghiên cứu sử dụng nhóm hoạt chất diterpen lacton từ cây Xuyên tâm liên (Andrographis paniculata) bổ sung trong thức ăn chăn nuôi heo, gà công nghiệp” của Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam; “Khảo sát và nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh dạng viên xử lý ao nuôi cá tra qui mô công nghiệp” của Trung tâm Công nghệ Sau thu hoạch và “Nghiên cứu thu nhận isomalto-oligosaccharide và polydextrose từ dịch thủy phân tinh bột sắn” của Viện Sinh học Nhiệt đới đã được đề nghị phát triển thành dự án sản xuất thử nghiệm.

  Trong lĩnh vực công nghiệp và tự động hóa có đề tài “Khảo sát và đánh giá phân ngành sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp và ngành công nghiệp ưu tiên phát triển ở TP.HCM”. Đề tài này đã hoàn thiện khung đánh giá và tiến hành đánh giá lợi thế cạnh tranh của các phân ngành sản phẩm, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. Đề tài này có thể áp dụng cho các Sở, ban, ngành cũng như DN trong việc xây dựng chiến lược phát triển của 4 ngành công nghiệp mũi nhọn của TP.HCM.

  Lĩnh vực môi trường, tài nguyên và biến đổi khí hậu đã hoàn thành đề án “Phân vùng nhỏ động đất TP.HCM” và “Biên hội bản đồ địa chất-địa chất thủy văn và địa chất công trình”. Kết quả nghiên cứu bao gồm các bản đồ địa chất-địa chất thuỷ văn và địa chất công trình tỷ lệ 1/50.000, các chuyên đề, hướng dẫn kỹ thuật… Sở KHCN đã thiết kế thành công hệ thống quản lý phương tiện vận chuyển chất thải rắn đô thị, chất thải đô thị, chất thải rắn công nghiệp, chất nguy hại, bùn cầu tại TP.HCM và chuyển giao cho Sở TNMT.

  ID: B1102_26