• Thứ Tư, 23/07/2014 10:04 (GMT+7)

  Chuẩn mới dành mạng xã hội cho doanh nghiệp

  Thạch An
  Hiệp hội tiêu chuẩn World Wide Web muốn mang đến sức mạnh mới dành cho truyền thông xã hội trong doanh nghiệp với hệ thống phần mềm, ứng dụng có nền tảng định dạng dữ liệu phổ biến.

  W3C (World Wide Web Consortium) quản lý hầu hết các tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trên mọi trang web đã hợp tác với OpenSocial Foundation nhằm phát triển cách thức mới cho doanh nghiệp trong ứng dụng mạng xã hội.

  "Doanh nghiệp vốn là một xã hội thu nhỏ nhưng trong tương lai chúng ta không muốn sử dụng các ứng dụng cơ sở hằng ngày để trao đổi", ông John Mertic, chủ tịch của OpenSocial Foundation cho hay. "Chúng tôi đang cố gắng để phá vỡ rào cản của phần mềm doanh nghiệp và tạo ra các ứng dụng có thể giao tiếp với nhau"

  Các nhóm tổ chức đang nỗ lực tạo ra một định dạng mới trong các hoạt động của mạng xã hội có thể phù hợp với mọi doanh nghiệp. Những nhóm này đang cố gắng tạo ra các cú pháp chức năng phổ biến có thể giúp ứng dụng dễ dàng trong việc chia sẻ.

  Trong khi các dịch vụ mạng xã hội người dùng phổ thông như Facebook và Twitter đã trở nên đại chúng, đặc biệt là trong giới trẻ. Những ứng dụng cũng đã từng nỗ lực trong việc liên lạc và trao đổi thông tin của khối doanh nghiệp nhưng không thành công. 

  Mạng xã hội cho doanh nghiệp đang phát triển

  Đây là cơ hội dành cho các nền tảng mạng xã hội khác, đơn giản những người đi sau có thể nhận ra những sự phức tạp cần tránh và tất cả đều nằm ở các giao diện lập trình ứng dụng hoạt động như thế nào. Một API chuẩn cùng nhóm cú pháp sẽ khiến ứng dụng có thể dễ dàng tương thích và giảm chi phí cho loạt ứng dụng mới sau này.

  Ứng dụng mạng xã hội trong các doanh nghiệp có thể mang đến nhiều hữu ích, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động khác trong tổ chức. Một ví dụ như việc cập nhật trạng thái (status), Đại diện dịch vụ khách hàng chia sẻ thông tin với các thành viên khác trong công ty khi bán được sản phẩm sẽ hỗ trợ nhiều đối với các bộ phận như tài chính hay maketing...

  Khi tiêu chuẩn mới được đặt ra, những người quản trị sẽ không phải mất thời gian để kết nối các hệ thống khác lại với nhau, miễn là mỗi phần đều hỗ trợ giao diện cùng được phát triển. Hiện đã có rất nhiều phần mềm, ứng dụng có thể đáp ứng được những yêu cầu trên nhưng không có chung các tiêu chuẩn.

  OpenSocial Foundation được thành lập vào năm 2007 bởi Google, Yahoo và MySpace nhằm phát triển bộ tiêu chuẩn cho dữ liệu mạng xã hội tương thích. OpenSocial đã tạo ra một số chuẩn mực trong phần mềm doanh nghiệp khi kết hợp với IBM, SugarCRM, Jive Software và Tibco..

  Những ứng dụng này không chỉ có thể truyền dữ liệu cho người dùng mà còn có thể tương tác trên cơ sở dữ liệu Ví dụ, hệ thống với nguồn cấp dữ liệu nhúng từ dịch vụ LinkedIn có thể hiển thị thông tin về thành tích và sau đó chia sẻ với nhiều người dùng khác có quyền truy cập để cùng theo dõi. Các tiêu chuẩn mới sẽ sử dụng JSON (JavaScript Object Notation), một định dạng phổ biến JavaScript trong việc mã hóa để đóng gói dữ liệu giúp dễ dàng di chuyển xung quanh và có thể phân tích bằng nhiều hệ thống khác nhau.