• Thứ Hai, 12/01/2004 09:04 (GMT+7)

  Sẽ là những dòng chảy khô cạn ?

  Đó thực sự là nỗi lo lắng của nhiều vị đại diện các bộ, ngành TW, UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước sau khi tham dự khóa tập huấn triển khai Đề Án 112 về tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005, trong những ngày 6-7/9/2002 dành cho khu vực phía Bắc và 10-11/9/2002 dành cho khu vực phía Nam. Tại các lớp tập huấn này Ban Điều Hành Đề Án 112 đã chính thức tuyên bố rằng Đề Án 112 chỉ đầu tư từ nguồn kinh phí của Đề Án thuộc ngân sách TW cho các hạng mục chính như: đầu tư Trung Tâm Tích Hợp Dữ Liệu của Chính Phủ, các cơ sở dữ liệu quốc gia, trục truyền thông; các đường truyền số liệu từ Trung Tâm Tích Hợp Dữ Liệu của Chính Phủ đến Trung Tâm Tích Hợp Dữ Liệu của các cơ quan TW và các tỉnh; Trung Tâm Tích Hợp Dữ Liệu của các cơ quan TW, các tỉnh; đầu tư để tạo lập và hoàn chỉnh công nghệ phần mềm dùng chung cho toàn hệ thống để đảm bảo sự thống nhất; đầu tư cho việc bảo mật, chuẩn hóa, dịch vụ công; đào tạo tin học cho một số cán bộ công chức hành chính nhà nước thuộc các cơ quan TW và các tỉnh... Còn đầu tư cho các hạng mục khác thì sẽ lấy từ nguồn kinh phí của các cơ quan TW; nguồn kinh phí của ngân sách địa phương, theo tinh thần của Thông Tư số 34/2002/TT-BTC ngày 17/4/2002 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện Đề Án Tin Học Hóa Quản Lý Hành Chính Nhà Nước giai đoạn 2001-2005.

  Việc công bố khá muộn màng công thức tài chính này khiến các bộ, ngành và địa phương rất lúng túng và bị động trong việc triển khai Đề Án 112 tại đơn vị mình. Một cán bộ có trách nhiệm của một cơ quan Bộ cho biết, trong đợt tập huấn triển khai Đề Án 112 lần đầu tiên ngày 31/10/2001, Ban Điều Hành Đề Án 112 (gọi tắt là Ban 112) nói các bộ, ngành, tỉnh cứ chủ động xây dựng Đề Án 112 tại bộ, ngành, địa phương mình rồi trình lên để Ban phê duyệt. Theo tinh thần đó, các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Đề  Án 112 cho mình, với dự tính nguồn ngân sách đầu tư là từ ngân sách dành cho Đề Án 112. Họ không “để ý” và không “hiểu” Thông Tư số 34/TT-BTC như Ban 112 (và Ban 112 cũng không có hướng dẫn hay thông báo gì tới họ cho đến phiên tập huấn tháng 9/2002).

  Hơn nữa, theo Công Văn số 195/VPCP-BĐH112 ngày 20/8/2002 của Ban 112 về việc thiết kế và lập dự toán cho các dự án hạ tầng kỹ thuật thuộc Đề Án 112, kinh phí tối đa dành cho Trung Tâm Tích Hợp Dữ Liệu cỡ lớn là 5 tỷ đồng, cỡ trung bình là 3 tỷ đồng và cỡ nhỏ là 2 tỷ đồng. Nhiều đại biểu của các bộ, ngành và địa phương thắc mắc: “Không biết là hàng ngàn tỷ đồng cho Đề Án 112 sẽ chi vào đâu, chi cho cái gì?”.

  Nhiều đại biểu còn “rỉ tai” nhau: Ban 112 chỉ đầu tư cho các Trung Tâm Tích Hợp Dữ Liệu, có lẽ nhằm mục đích “hút” dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương mà thôi. Nhưng dữ liệu thì làm gì có để mà “hút”́!”.

   

  ID: B0301_0