• Thứ Tư, 21/04/2004 10:09 (GMT+7)

  "Phận mình ra sao?" - Câu hỏi hôm nay của CNTT Việt Nam


  Ông Bùi Đức Bền,
  vụ trưởng vụ tổ chức Biên Chế Nhà Nước

   

  Theo Điều 1 - Dự thảo Nghị Định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Bưu Chính Viễn Thông thì CNTT là một trong những lĩnh vực thuộc sự quản lý nhà nước của Bộ này. Về cơ cấu quản lý, sẽ có Vụ Công Nghiệp CNTT trực thuộc Bộ. Ở tầng thấp hơn, sẽ chia làm 3 khu vực quản lý nhà nước về CNTT với 3 cơ quan: Cục Bưu Chính, Viễn Thông và Tin Học khu vực I; Cục Bưu Chính, Viễn Thông và Tin Học khu vực II; Cục Bưu Chính, Viễn Thông và Tin Học khu vực III.Mô hình này làm giới CNTT hết sức lo lắng!

  Trong tháng 9/2002, Chính Phủ đã ban hành các nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của 3 Bộ mới là Bộ Bưu Chính Viễn Thông,

  Bộ Tài Nguyên Môi Trường và Uỷ Ban Dân Số, Gia Đình và Trẻ Em. Hiện nay, ở 3 Bộ này mới chỉ có các vị bộ trưởng, tức là mới có 'tướng', còn rất thiếu bộ máy quản lý, điều hành, cũng như chưa xác định được chức năng quản lý nhà nước cụ thể.

  Bộ Nội Vụ là cơ quan chủ trì, phối hợp cùng với các bộ ngành hữu quan soạn thảo các dự thảo nghị định này. Theo ông Bùi Đức Bền, Vụ Trưởng Vụ Tổ Chức Biên Chế Nhà Nước (Bộ Nội Vụ), các dự thảo nghị định đã được Bộ soạn thảo hoàn chỉnh, nhưng còn đang chờ lấy ý kiến của các thành viên Chính Phủ, cũng như các Bộ hữu quan thẩm định về tính pháp lý trước khi Chính Phủ chính thức ký ban hành.

  Vậy chức năng quản lý nhà nước về CNTT sẽ thuộc bộ nào? 'Hiện nay, quản lý nhà nước phải tuân theo nguyên tắc: 'Mỗi lĩnh vực chỉ giao cho một cơ quan quản lý nhà nước và một người chịu trách nhiệm'. Vì thế, chức năng quản lý nhà nước về CNTT sẽ được thu về một đầu mối và dự kiến sẽ giao cho Bộ BCVT. Công nghiệp điện tử, trước đây thuộc sự quản lý của Bộ Công Nghiệp, dự kiến cũng sẽ được chuyển sang cho Bộ BCVT', ông Bền cho biết.

  Vai trò của bộ KHCN,  cơ quan từ trước đến nay vẫn đóng vai trò quan trong trong quản lý nhà nước về CNTT, sẽ như thế nào? 'Bộ KHCN sẽ chỉ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ nói chung, mang tính hàn lâm chứ Bộ này không quản lý nhà nước đối với các ngành công nghiệp ứng dụng. Sẽ không có sự chồng chéo về chức năng quản lý nhà nước ở đây', ông Bền nhận định.

  Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng, tất cả những quy định mang tính pháp lý về chức năng quản lý nhà nước về CNTT hiện mới chỉ ở dạng dự thảo, Chính Phủ chưa họp bàn và cũng chưa có sự thống nhất chính thức. Theo ông Bùi Đức Bền, CNTT sẽ được Chính Phủ giao quản lý đến đâu, giao như thế nào còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có năng lực quản lý và sự sẵn sàng của các vị bộ trưởng.

  Theo tinh thần của Dự Thảo nói trên, CNTT của một khu vực sẽ chỉ do một cơ quan cấp Cục quản lý. Điều này làm giới CNTT chúng tôi hết sức lo lắng, không hiểu phận mình sẽ ra sao?

  Đặng Kim Long

   

  ID: B0210_15