• Thứ Năm, 03/11/2005 14:26 (GMT+7)

  112: Khó không phải ở giải pháp hay công nghệ

  Vấn đề là chúng ta muốn quá nhiều. Từng đó chức năng, từng đó phần mềm dùng chung, triển khai cho vài trăm người dùng thì có thể được. Nhưng khi chúng ta muốn triển khai trên cả nước thì không thể được.

  Không được vì sao?

  - Vì các chức năng chưa ổn định, chưa đúng với yêu cầu của số đông, làm cho nơi này thì có thể thỏa thuận, thay đổi để cố dùng, còn nơi khác thì không.

  - Vì không có dữ liệu để “nuôi” phần mềm.

  - Vì địa phương chưa thông, và chưa tin tưởng vào giải pháp mà 112 đưa ra.

  - Vì...

  Giải pháp

  Trước khi đưa ra giải pháp, tôi mạo muội nêu vấn đề về bản chất của Nhà Nước.

  Nhà Nước sử dụng, điều phối các nguồn lực của quốc gia nhằm phát triển kinh tế, xã hội. Mục đích là làm cho dân giàu, nước mạnh...

  Các giải pháp trong Đề Án 112 là công cụ để Nhà Nước thực hiện nhiệm vụ này.

  Nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng nhất!

  Vậy trước tiên, chúng ta hãy làm một hệ thống có chức năng đơn giản chỉ để quản lý nhân lực, để biết ta đang quản lý ai, họ đang ở đâu, làm gì. Chỉ có vậy thôi, nhưng phải làm cho được trên phạm vi toàn quốc.

  Về công nghệ, làm chuyện này không khó, kể từ thiết kế hệ thống đến giải pháp truyền dữ liệu...

  Cái khó là tổ chức để thông tin trong hệ thống luôn đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời.

  Trong điều kiện nước ta, để có hệ thống quản lý đến tận phường, xã... đặc biệt với hệ thống công an phường, xã hoạt động hiệu quả, thì đây là việc có thể làm được.

  Làm xong hệ thống này, chúng ta có rất nhiều cái lợi:

  - Thứ nhất là có thông tin về dân, hầu như tất cả các cơ quan hành chính của ta đều có liên quan đến dân.

  - Cán bộ các cấp quen với việc dùng công cụ CNTT trong quản lý, vì chức năng đơn giản và ít nên họ không phải học nhiều.

  - Đề Án 112 sẽ có kinh nghiệm: chuẩn hóa dữ liệu và đồng bộ dữ liệu, bảo mật thông tin và hệ thống xác thực, chữ ký điện tử, khai thác cơ sở dữ liệu lớn. Những điều mà chỉ có làm mới biết, không sách vở nào, không một chuyên gia tư vấn nào chỉ được.

  - Có thông tin, dữ liệu nền để từ đó xây dựng và phát triển các hệ thống khác như đã được mô tả trong khuôn khổ Đề Án 112.

  Tập trung vào làm công cụ để quản lý nguồn lực quan trọng nhất là con người, bắt đầu từ thật ít chức năng và làm cho thật tốt! Rất có thể sẽ thành công...

  Thủy Thiên

  ID: B0510_27